Strona 1 z 1

O systemie POMOST Std

Post: 17 maja 2012 14:28
autor: Tomek
POMOST Std (Standard) firmy Sygnity S.A. jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej i wspomagającym je w realizacji ustawowych
zadań. Aktualnie na system POMOST Std składają się trzy aplikacje:
• pomoc społeczna – do obsługi ustawy o pomocy społecznej w zakresie zadań gminy i powiatu
• wsparcie rodziny – do obsługi zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie zadań gminy
• piecza zastępcza – do obsługi zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie zadań powiatu

POMOST Std posiada świadectwo zgodności z aktualnym Opisem Systemu dla pomocy społecznej na poziom gminy i powiatu, wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w
dniach: 01.09.2010 (gmina) i 01.10.2011 (powiat). Aplikacje do wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zostały opracowane zgodnie z Opisem systemu dla WR i PZ i zostaną zgłoszone do procedury
badania zgodności, po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie opisów systemów teleinformatycznych do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

POMOST Std, zgodnie z w/w Opisami systemów, został opracowany w architekturze wielowarstwowej, na którą składają się: warstwa danych, oparta na nieodpłatnej relacyjnej bazie
danych działającej w standardzie SQL (Firebird), warstwa pośrednia - serwer aplikacji (Jboss) i warstwa prezentacji (Java).

Wg stanu na 1 styczeń 2013 roku POMOST Std jest wykorzystywany przez 1989 Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej, co oznacza, że jest aktualnie najczęściej używanym systemem
do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

Re: O systemie POMOST Std

Post: 17 maja 2012 14:32
autor: Tomek
Wymagania sprzętowo-systemowe dla systemu POMOST Std.