Raport ze SG

Zatrudnienie cudzoziemców

Raport ze SG

Postautor: AKucharczyk » 09 kwie 2018 13:09

Działa Wam pobieranie raportu z SG??
U mnie wali błędami:
2018-04-03 11:16:19,777 INFO Rozpoczęcie przygotowania raportu z SG o przekroczeniu granicy przez cudzoziemca.
2018-04-03 11:16:19,777 DEBUG Przygotowanie danych wejściowych.
2018-04-03 11:16:19,873 DEBUG Zapisano dane wejściowe o raporcie (id = 1000).
2018-04-03 11:16:19,873 DEBUG Rozpoczęcie pobierania raportu z SG.
2018-04-03 11:16:50,534 DEBUG Zakończono pobierania raportu z SG.
2018-04-03 11:16:50,534 ERROR BLAD_WYK_USL_BIZ Błąd wykonania usługi biznesowej - javax.xml.ws.WebServiceException: Could not send Message.
2018-04-03 11:16:50,534 DEBUG BLAD_WYK_USL_BIZ Błąd wykonania usługi biznesowej - javax.xml.ws.WebServiceException: Could not send Message.
2018-04-03 11:16:50,534 DEBUG pl.sygnity.broker.exception.BrokerException: BLAD_WYK_USL_BIZ Błąd wykonania usługi biznesowej - javax.xml.ws.WebServiceException: Could not send Message.
at pl.computerland.syriusz.std.integracja.broker.enums.BrokerServices.getOutput(BrokerServices.java:313)
at pl.computerland.syriusz.std.integracja.broker.action.BrokerServicesActionBean.getDanaFromSG(BrokerServicesActionBean.java:758)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at pl.computerland.jtc.server.ejb.ActionBean.performAction(ActionBean.java:142)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor198.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.jboss.as.ee.component.ManagedReferenceMethodInterceptor.processInvocation(ManagedReferenceMethodInterceptor.java:52)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext$Invocation.proceed(InterceptorContext.java:437)
at org.jboss.as.weld.ejb.Jsr299BindingsInterceptor.doMethodInterception(Jsr299BindingsInterceptor.java:82)
at org.jboss.as.weld.ejb.Jsr299BindingsInterceptor.processInvocation(Jsr299BindingsInterceptor.java:93)
at org.jboss.as.ee.component.interceptors.UserInterceptorFactory$1.processInvocation(UserInterceptorFactory.java:63)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.invocationmetrics.ExecutionTimeInterceptor.processInvocation(ExecutionTimeInterceptor.java:43)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.jpa.interceptor.SBInvocationInterceptor.processInvocation(SBInvocationInterceptor.java:47)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.tx.EjbBMTInterceptor.handleInvocation(EjbBMTInterceptor.java:103)
at org.jboss.as.ejb3.tx.BMTInterceptor.processInvocation(BMTInterceptor.java:58)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext$Invocation.proceed(InterceptorContext.java:437)
at org.jboss.weld.ejb.AbstractEJBRequestScopeActivationInterceptor.aroundInvoke(AbstractEJBRequestScopeActivationInterceptor.java:73)
at org.jboss.as.weld.ejb.EjbRequestScopeActivationInterceptor.processInvocation(EjbRequestScopeActivationInterceptor.java:83)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ee.concurrent.ConcurrentContextInterceptor.processInvocation(ConcurrentContextInterceptor.java:45)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.InitialInterceptor.processInvocation(InitialInterceptor.java:21)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.ChainedInterceptor.processInvocation(ChainedInterceptor.java:61)
at org.jboss.as.ee.component.interceptors.ComponentDispatcherInterceptor.processInvocation(ComponentDispatcherInterceptor.java:52)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.pool.PooledInstanceInterceptor.processInvocation(PooledInstanceInterceptor.java:51)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.interceptors.CurrentInvocationContextInterceptor.processInvocation(CurrentInvocationContextInterceptor.java:41)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.invocationmetrics.WaitTimeInterceptor.processInvocation(WaitTimeInterceptor.java:47)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.security.SecurityContextInterceptor.processInvocation(SecurityContextInterceptor.java:100)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.deployment.processors.StartupAwaitInterceptor.processInvocation(StartupAwaitInterceptor.java:22)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.interceptors.ShutDownInterceptorFactory$1.processInvocation(ShutDownInterceptorFactory.java:64)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.interceptors.LoggingInterceptor.processInvocation(LoggingInterceptor.java:67)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.interceptors.EjbExceptionTransformingInterceptorFactories$2.processInvocation(EjbExceptionTransformingInterceptorFactories.java:103)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ee.component.NamespaceContextInterceptor.processInvocation(NamespaceContextInterceptor.java:50)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.as.ejb3.component.interceptors.AdditionalSetupInterceptor.processInvocation(AdditionalSetupInterceptor.java:54)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.ContextClassLoaderInterceptor.processInvocation(ContextClassLoaderInterceptor.java:64)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.run(InterceptorContext.java:356)
at org.wildfly.security.manager.WildFlySecurityManager.doChecked(WildFlySecurityManager.java:636)
at org.jboss.invocation.AccessCheckingInterceptor.processInvocation(AccessCheckingInterceptor.java:61)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.run(InterceptorContext.java:356)
at org.jboss.invocation.PrivilegedWithCombinerInterceptor.processInvocation(PrivilegedWithCombinerInterceptor.java:80)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.ChainedInterceptor.processInvocation(ChainedInterceptor.java:61)
at org.jboss.as.ee.component.ViewService$View.invoke(ViewService.java:198)
at org.jboss.as.ee.component.ViewDescription$1.processInvocation(ViewDescription.java:185)
at org.jboss.invocation.InterceptorContext.proceed(InterceptorContext.java:340)
at org.jboss.invocation.ChainedInterceptor.processInvocation(ChainedInterceptor.java:61)
at org.jboss.as.ee.component.ProxyInvocationHandler.invoke(ProxyInvocationHandler.java:73)
at pl.computerland.jtc.server.ejb.ActionLocal$$$view636.performAction(Unknown Source)
at pl.computerland.jtc.server.services.ActionService.execute(ActionService.java:257)
at pl.computerland.jtc.server.services.ActionService.executeAction(ActionService.java:107)
at pl.computerland.jtc.server.services.ActionService.executeAction(ActionService.java:71)
at pl.computerland.jtc.server.dispatchers.ActionRequestDispatcher.dispatch(ActionRequestDispatcher.java:113)
at pl.computerland.jtc.server.ServerServlet.dispatchRequest(ServerServlet.java:379)
at pl.computerland.jtc.server.ServerServlet.processRequest(ServerServlet.java:298)
at pl.computerland.jtc.server.ServerServlet.doPost(ServerServlet.java:234)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:707)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletHandler.handleRequest(ServletHandler.java:85)
at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:129)
at pl.sygnity.web.HostsFilter.doFilter(HostsFilter.java:56)
at io.undertow.servlet.core.ManagedFilter.doFilter(ManagedFilter.java:61)
at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler$FilterChainImpl.doFilter(FilterHandler.java:131)
at io.undertow.servlet.handlers.FilterHandler.handleRequest(FilterHandler.java:84)
at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletSecurityRoleHandler.handleRequest(ServletSecurityRoleHandler.java:62)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletDispatchingHandler.handleRequest(ServletDispatchingHandler.java:36)
at org.wildfly.extension.undertow.security.SecurityContextAssociationHandler.handleRequest(SecurityContextAssociationHandler.java:78)
at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
at io.undertow.servlet.handlers.security.SSLInformationAssociationHandler.handleRequest(SSLInformationAssociationHandler.java:131)
at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletAuthenticationCallHandler.handleRequest(ServletAuthenticationCallHandler.java:57)
at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
at io.undertow.security.handlers.AbstractConfidentialityHandler.handleRequest(AbstractConfidentialityHandler.java:46)
at io.undertow.servlet.handlers.security.ServletConfidentialityConstraintHandler.handleRequest(ServletConfidentialityConstraintHandler.java:64)
at io.undertow.security.handlers.AuthenticationMechanismsHandler.handleRequest(AuthenticationMechanismsHandler.java:60)
at io.undertow.servlet.handlers.security.CachedAuthenticatedSessionHandler.handleRequest(CachedAuthenticatedSessionHandler.java:77)
at io.undertow.security.handlers.NotificationReceiverHandler.handleRequest(NotificationReceiverHandler.java:50)
at io.undertow.security.handlers.AbstractSecurityContextAssociationHandler.handleRequest(AbstractSecurityContextAssociationHandler.java:43)
at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
at org.wildfly.extension.undertow.security.jacc.JACCContextIdHandler.handleRequest(JACCContextIdHandler.java:61)
at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
at io.undertow.server.handlers.PredicateHandler.handleRequest(PredicateHandler.java:43)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.handleFirstRequest(ServletInitialHandler.java:292)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$100(ServletInitialHandler.java:81)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:138)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$2.call(ServletInitialHandler.java:135)
at io.undertow.servlet.core.ServletRequestContextThreadSetupAction$1.call(ServletRequestContextThreadSetupAction.java:48)
at io.undertow.servlet.core.ContextClassLoaderSetupAction$1.call(ContextClassLoaderSetupAction.java:43)
at io.undertow.servlet.api.LegacyThreadSetupActionWrapper$1.call(LegacyThreadSetupActionWrapper.java:44)
at io.undertow.servlet.api.LegacyThreadSetupActionWrapper$1.call(LegacyThreadSetupActionWrapper.java:44)
at io.undertow.servlet.api.LegacyThreadSetupActionWrapper$1.call(LegacyThreadSetupActionWrapper.java:44)
at io.undertow.servlet.api.LegacyThreadSetupActionWrapper$1.call(LegacyThreadSetupActionWrapper.java:44)
at io.undertow.servlet.api.LegacyThreadSetupActionWrapper$1.call(LegacyThreadSetupActionWrapper.java:44)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.dispatchRequest(ServletInitialHandler.java:272)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler.access$000(ServletInitialHandler.java:81)
at io.undertow.servlet.handlers.ServletInitialHandler$1.handleRequest(ServletInitialHandler.java:104)
at io.undertow.server.Connectors.executeRootHandler(Connectors.java:202)
at io.undertow.server.HttpServerExchange$1.run(HttpServerExchange.java:805)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
2018-04-03 11:16:50,553 ERROR Błąd podczas tworzenia raportu.
AKucharczyk
Przewodnik
Przewodnik

Re: Raport ze SG

Postautor: jakub.zarebski » 09 kwie 2018 13:28

Jak dodałem prawa, dziewczyny obie sprawdziły, pokazało że ok, był raport.
jakub.zarebski
Omnibus
Omnibus

Re: Raport ze SG

Postautor: Grażyna » 16 kwie 2018 12:13

o jakich prawach piszesz??
Grażyna
Nowicjusz
Nowicjusz

Re: Raport ze SG

Postautor: Pietrze » 16 kwie 2018 13:17

My po zgłoszeniu do HD dostaliśmy instrukcję konfiguracji uprawnień do przycisku "Raport z SG". ;)
Pietrze
Omnibus
Omnibus

Re: Raport ze SG

Postautor: Piter » 16 kwie 2018 13:46

Pietrze pisze:My po zgłoszeniu do HD dostaliśmy instrukcję konfiguracji uprawnień do przycisku "Raport z SG". ;)


Instrukcja też jest w dokumentacji do wersji 2.0.43.0.
Piter
Omnibus
Omnibus

Re: Raport ze SG

Postautor: Pietrze » 16 kwie 2018 14:03

Faktycznie jest, przeoczyłem ją. ;)
Pietrze
Omnibus
Omnibus

Re: Raport ze SG

Postautor: jakub.zarebski » 16 kwie 2018 15:33

Grażyna pisze:o jakich prawach piszesz??

Prawa z aktualizacji do wersji 43.
jakub.zarebski
Omnibus
Omnibus

Re: Raport ze SG

Postautor: kuligkr » 25 maja 2018 9:38

Czy wiecie jak uzyskać dostęp do raportów dla kolejnego pracownika, który nie był wcześniej wymieniony w potwierdzenie warunków organizacyjno-technicznych.
kuligkr
Nowicjusz
Nowicjusz

Re: Raport ze SG

Postautor: jakub.zarebski » 25 maja 2018 17:51

Pewnie złożyć kolejny wniosek z dopisaną osobą? Na FTPa.
jakub.zarebski
Omnibus
Omnibus

Re: Raport ze SG

Postautor: pgemza » 22 cze 2018 10:09

Brakuje informacji w [ZC] w [Oświadczenie o powierzeniu wyk. pracy] [Raport SG | UdSC] informacji chociaż automatycznej daty i podania osoby, która poprawnie pobrała i zweryfikowała raport.
pgemza
Omnibus
Omnibus

Re: Raport ze SG

Postautor: Seamoor » 11 lip 2018 15:03

Miał ktoś taką sytuację, że na stacji, która nie jest ustawiona jako bezpieczna dało się pobrać raport ?? wywala bład connection refused ale raport i tak sie pobiera :-D , na routerze mam ustawione, że ruch dla pozostałych stacji idzie tylko przez bramę ISP, a stacja SG i Syriusz przez MRPIPS.

EDIT// Przycisk pobrania raportu jest aktywny
Seamoor
Przewodnik
Przewodnik

Re: Raport ze SG

Postautor: Konrad » 12 lip 2018 14:17

Raport z SG nie musi iść przez 'stację bezpieczną' tylko UdSC.
tu była o tym mowa
http://www.public.sygnity.pl/forums/viewtopic.php?f=83&t=8353&start=2400
Konrad
Przewodnik
Przewodnik

Re: Raport ze SG

Postautor: Seamoor » 13 lip 2018 10:16

No racja :D
Seamoor
Przewodnik
Przewodnik

Re: Raport ze SG

Postautor: furek » 26 lip 2018 15:18

Czy mi się zdaje, czy w raportach ze Straży Granicznej zginął znacznik AM/PM? Wszyscy wjeżdżają do Polski i wyjeżdżają z Polski od 00:00:00 do 11:59:59?
furek
Amator
Amator

Re: Raport ze SG

Postautor: mdmo » 17 paź 2018 8:26

Czy możecie pomóc w następującej kwestii (bo zgłupiałem) :-D
Nie działa u mnie raport z UDSC. (BLAD_AUT_BRAK_UPR_NAD).
Mamy włączoną usługę SG na Brokerze SI PSZ dla swojego węzła, nadane są uprawnienia wg instrukcji (wraz z informacją o bezpiecznej stacji roboczej) i zonk :-D
Nie wiem jaki wpisać adres na Forti w Static routes (te z instrukcji 172.xxx.xxx.xxx.i bramy 10.xxx.xxx.xxx dot. np. viatora pingują i mogę przez https "odpalić")

Dzięki za pomoc
mdmo
Nowicjusz
Nowicjusz

Następna

Wróć do ZC

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości