12.02.2019

2019-02-22, godzina 11:00

Informacje dodatkowe:
Do kontaktu jest wykorzystywane narzędzie TeamViewer. Link będzie wysłany w dniu spotkania po zgłoszeniu uczestnictwa na adres: uslugi-psz@sygnity.pl

08.02.2019
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.46.1A informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.46.1A zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.46.1A z wersji 2.0.46.1
 • "SyriuszSTD_20461A.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się...
01.02.2019
W związku z wprowadzeniem w ostatnich aktualizacjach Oprogramowania SyriuszStd nowego sprawozdania IORP za rok 2018 oferujemy jednodniowe szkolenie, które pomoże Państwu wykonać sprawozdawczość statystyczną z obszaru danych kadrowych - przygotowanie danych, zasady obliczenia sprawozdań: IORP, GUS Z-03, GUS Z-05, GUS Z-06 i SZ-Koszty w Oprogramowaniu SyriuszStd.
31.01.2019

eDOK.START to specjalne wydanie naszego elektronicznego systemu obiegu dokumentów PSZ.eDOK, dostosowane do potrzeb niewielkich urzędów, które planują rozpocząć obsługę obiegu dokumentów od ograniczonego do niezbędnego minimum zakresu funkcjonalnego. W ramach dostępnych funkcji znajdą Państwo:

 • prowadzenie biura podawczego: rejestrację i przekazanie...
30.01.2019
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.46.1 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.46.1 zostały umieszczone:
 • ""Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.46.1 z wersji 2.0.46.0*
 • "SyriuszSTD_20461.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja...
29.01.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.46.1:
  • Dodano nową wersję sprawozdania Załącznik 8 do MPiPS-01 za rok 2018
  • Dostosowano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w roku 2019
  • Dodano sprawozdanie IORP – o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy
28.01.2019

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 9.0sp2


Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 9.0sp2:
Maile – Wspólny widok dla Skrzynek Poczta e-mail i Poczta...
15.01.2019

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.0.

Zmiany we wskaźnikach już istniejących:

 • Sprawdzono algorytmy, na podstawie których są wyliczane wskaźniki dotyczące
  sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6

Zmiany technologiczne:

 • Dostosowano aplikację do nowego stosu technologicznego: php 7.2 i zend framework 1.12.20

...

09.01.2019
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.46.0A informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.46.0A zostały umieszczone:
 • ""Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.46.0A z wersji 2.0.46.0
 • "SyriuszSTD_20460A.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się...
07.01.2019
Wychodząc naprzeciw potrzebom doradców klienta oraz pośredników pracy pracującym na co dzień w Oprogramowaniu SyriuszStd oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu gruntownie poznać skuteczne sposoby wykorzystania narzędzi i funkcji do wyszukiwania i raportowania.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy w ramach realizacji powierzonych zadań wykorzystują mechanizmy selekcji i raportów złożonych, doborów i wyszukiwania osób. W...

Strony