25.02.2020
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.50.2 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.50.2 zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.50.2 z wersji 2.0.50.1*.
 • "SyriuszSTD_20502.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji.
 • w katalogu "dokumentacja" znajduje się dokumentacja zmian wykonanych...
18.02.2020
Szanowni Państwo, Informujemy o udostępnieniu kolejnej wersji systemu SEPI 5.0.3. Pakiet aktualizacyjny wraz z instrukcją do pobrania z ftp.sygnity.pl:990 z katalogu //Wersje_5x/SEPI 5.1.0/. Pytania dotyczące nowej wersji należy kierować na adres hd.sepi@sygnity.pl.

Lista najważniejszych zmian w wersji 5.1.0 (w stosunku do wersji 5.0.3):

  Użytkownik:
 • Zmieniono tekst przy raporcie sformalizowanym: „Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych...
10.02.2020
Nadzór autorski obejmuje:
 • Udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z systemu infoKadra dla określonej w umowie wdrożenia liczby nazwanych użytkowników,
 • Umożliwienie korzystania z nowych wersji infoKadry (w tym do nowych definicji / wzorców wskaźników) powstałych z inicjatywy autora lub na skutek zgłoszeń Użytkowników,
 • Zapewnienie dostępu do aktualnej dla danej wersji infoKadry dokumentacji użytkownika,
 • Umożliwienie korzystania Użytkownikom z serwisu (...
30.01.2020

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami związanymi z obsługą różnorodnych, często skomplikowanych przypadków korygowania wypłat świadczeń dla klientów powiatowych urzędów pracy oferujemy Państwu szkolenie z zaawansowanej obsługi funkcji dostępnych w komponencie Formalna Obsługa Beneficjenta w oprogramowaniu SyriuszStd. Szczególny nacisk położony zostanie na omówieniu procesu przygotowywania korekt nienależnie pobranych świadczeń, przedawnień niepobranych świadczeń,...

27.01.2020

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.50.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.50.1:
  • Poprawiono obsługę otwierania wygenerowanego dokumentu SED U020 i SED U029 tak, aby zastosowane filtry działały właściwie na liście dokumentów.
  • Poprawiono sumowanie kwot na dokumencie papierowym i elektronicznym SED U020 i SED U029.
  • Poprawiono przeglądanie dokumentów elektronicznych z pozycji listy...
24.01.2020
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.50.1A informujemy, że na serwerze FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.50.1A zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.50.1A z wersji 2.0.50.1
 • "SyriuszSTD_20501A.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
 • w katalogu "dokumentacja" znajduje się dokumentacja zmian...
17.01.2020
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.50.1 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.50.1 zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.50.1 z wersji 2.0.50.0*
 • "SyriuszSTD_20501.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja...
27.12.2019
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.50.0 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.50.0 zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.50.0 z wersji 2.0.49.0*
 • "SyriuszSTD_20500.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja...
23.12.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.50.0 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.50.0:
  • Dodane zostało wywołanie okna zawierającego listę komunikatów wychodzących dla wszystkich dokumentów z poziomu menu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.
  • Dodana została możliwość przepięcia dokumentu elektronicznego do innej sprawy dla tego samego beneficjenta
  • Utworzono papierową wersję...
11.12.2019

Informujemy o udostępnieniu pakietu aktualizacji PSZ.eDOK do wersji 9.2


Pliki aktualizacyjne można pobrać z serwera FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/eDOK/

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji systemu eDOK 9.2:
Nowa wersja Integracji: eDOK – Praca.gov.pl
...

Strony