Uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 do 16 maja 2018 r. w ramach umowy nr 2/DI/PN/2016 z 20 czerwca 2016 r. na „Realizację usług rozwoju, wsparcia użytkowników, administrowania oraz usuwania awarii i błędów systemu CeSAR” zaplanowano realizację konsultacji grupowych, na które serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich Wojewódzkich Urzędów Pracy. Agenda konsultacji znajduje się w załączniku do pobrania.

Konsultacje są dwudniowe, dla każdego Urzędu przewidziano jedno miejsce. W szczególności zapraszamy osoby, które posiadają imienne licencje do Oracle BI, pozwalające na pełne korzystanie z hurtowni danych CeSAR. W ramach umowy sfinansowane zostaną koszty przeprowadzenia konsultacji, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń. Wojewódzkie Urzędy Pracy zobowiązane są wyłącznie do pokrycia kosztów dojazdu pracowników na konsultacje. Konsultacje odbędą się w Warszawie, w hotelu Gromada Warszawa Centrum Pl. Powstańców 2. Noclegi dla uczestników będą zapewnione również w tym hotelu, w pokojach dwuosobowych.

W celu zgłoszenia uczestników na konsultacje grupowe prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na konsultacje grupowe. Urząd przekazuje do Sygnity S.A. opieczętowany i podpisany przez Dyrektora Urzędu lub osobę upoważnioną formularz zgłoszeniowy, w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany na formularzu.