CiA - wersja 2.0.45.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.45.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano mechanizm scalania teczek akt;

 • Dodano funkcjonalność zliczania liczby dokumentów dla teczek akt Klientów RP, Kontrahentów, Pracobiorców;

 • Udostępniono możliwość przypisywania atrybutów grupujących do kategorii, celem ułatwienia porządkowania i zarządzania dokumentami;

CiA - wersja 2.0.44.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.44.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano możliwość wprowadzanie osoby bezpośrednio na teczce;

 • Dodano możliwość tworzenia wielu teczek dla kontrahentów i pracobiorców;

 • Umożliwiono modyfikację załączonych dokumentów PDF w ramach dokumentu teczki;

 • Dodano parametr wyłączający konieczność potwierdzania tożsamości użytkownika hasłem;

CiA - wersja 2.0.43.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.43.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Rozbudowano sposób wyszukiwania dokumentów teczki;

 • Dodano podgląd danych podmiotu na oknie listy dokumentów;

 • Przebudowano proces masowego wczytywania teczek;

 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania innej osoby wydającej i odbierającej akta;

CiA - wersja 2.0.42.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.42.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano możliwość podpowiedzi nazwy dokumentu;

 • Umożliwiono wysyłanie komunikatu dla potwierdzającego;

 • Zmieniono układ menu Administracja;

 • Dodano grupę parametrów "CiA" w ramach parametrów systemowych w Administracji Lokalnej;

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania