Obsługa bazy danych dla załączników w systemach SyriuszStd oraz Cyfryzacja i Archiwizacja (CiA)

Odpowiadając na sygnalizowane nam potrzeby dotyczące usprawnienia obsługi bardzo dużych baz danych dla załączników w systemach SyriuszStd oraz Cyfryzacja i Archiwizacja (CiA), oferujemy Państwu rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie trudności związanych z tym zagadnieniem. W ramach niniejszej oferty proponujemy rozwiązanie, które umożliwi korzystanie jednocześnie z wielu baz danych dla załączników, co usprawni zarządzanie bazą danych, między innymi skróci czas wykonywania kopii bazy. Więcej informacji znajduje się w załączonych plikach.

Wdrożenie i udostępnianie systemu Cyfryzacja i Archiwizacja w CPD (usługa SaaS)

Oferujemy Państwu usługę wdrożenia i udostępniania systemu Cyfryzacja i Archiwizacja zintegrowanego z oprogramowaniem SyriuszStd w modelu Software as a Service (SaaS) w zewnętrznym Centrum Przetwarzania Danych (CPD).
Więcej informacji o ofercie znajdziecie Państwo w załączonym pliku PDF.

Wdrożenie i udostępniania systemu Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji instalacji lokalnej

Szanowni Państwo,
Oferujemy Państwu usługę wdrożenia i udostępniania systemu Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji instalacji lokalnej zintegrowanego z oprogramowaniem SyriuszStd.
Więcej informacji o ofercie znajdziecie Państwo w załączonym pliku PDF.
Subscribe to RSS - Oferty