Wersja 2.9.1

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.1.

W wersji 2.9.1 dodano nowy wskaźnik 202 ‘Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom’ obliczający dane względem:

oświadczeń złożonych w okresie,
oświadczeń wpisanych do ewidencji w okresie,
daty pierwszego okresu pracy.

    Zmiany we wskaźnikach już istniejących:

infoKadra 2.9.0

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.0.

Zmiany we wskaźnikach już istniejących:

  • Sprawdzono algorytmy, na podstawie których są wyliczane wskaźniki dotyczące
    sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6

Zmiany technologiczne:

  • Dostosowano aplikację do nowego stosu technologicznego: php 7.2 i zend framework 1.12.20

Usprawnienia i rozwój interfejsu:

infoKadra 2.8.1

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.8.1.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

infoKadra 2.8

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.8. Oprócz nowych wskaźników
odwołujących się do kluczowych sprawozdań w systemie SyriuszStd,
zrealizowaliśmy również wiele zmian wynikających z aktualnych potrzeba
naszych najbardziej aktywnych użytkowników.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

infoKadra 2.7

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.7. Oprócz nowych wskaźników odwołujących się do kluczowych sprawozdań w systemie SyriuszStd, zrealizowaliśmy również wiele zmian wynikających z aktualnych potrzeba naszych najbardziej aktywnych użytkowników.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

infoKadra 2.6

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra 2.6.

W tej wersji proponujemy Państwu zupełnie nowe komponenty:

  • Intuicyjny i ergonomiczny moduł pełno tekstowego wyszukiwania osób.

Ponadto, zrealizowaliśmy również wiele innych zmian będących odpowiedzią na aktualne potrzeby naszych Użytkowników i usprawniających pracę z aplikacją.

infoKadra 2.5

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra 2.5.

W tej wersji proponujemy Państwu zupełnie nowe komponenty:

infoKadra 2.4

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra 2.4.

W tym roku ponownie zapewniamy zaktualizowane i zgodne z systemem SyriuszStd wskaźniki dotyczące sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6 wraz z rozbudowanym zestawem filtrów i danych detalicznych.

Ponadto, wciąż realizujemy zmiany wynikające z aktualnych potrzeb naszych Użytkowników:

infoKadra 2.3

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.3. Oprócz nowych wskaźników odwołujących się do kluczowych sprawozdań w systemie SyriuszStd, zrealizowaliśmy również wiele zmian wynikających z aktualnych potrzeba naszych najbardziej aktywnych użytkowników.

infoKadra 2.2

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.2. To kolejna wersja, w której dostarczamy zmiany oraz nowe wskaźniki zaprojektowane we współpracy z naszymi najbardziej zaangażowanymi Użytkownikami, zachowując wciąż pełną zgodność z systemem SyriuszStd.

  • W ramach Gwarancji dla Młodzieży dodano wskaźniki zgodne ze sprawozdaniem GdM.

Strony

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania