07.06.2019

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.1.

W wersji 2.9.1 dodano nowy wskaźnik 202 ‘Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom’ obliczający dane względem:

oświadczeń złożonych w okresie,
oświadczeń wpisanych do ewidencji w okresie,
daty pierwszego okresu pracy.

    Zmiany we wskaźnikach już istniejących:

15.01.2019

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.9.0.

Zmiany we wskaźnikach już istniejących:

  • Sprawdzono algorytmy, na podstawie których są wyliczane wskaźniki dotyczące
    sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6

Zmiany technologiczne:

  • Dostosowano aplikację do nowego stosu technologicznego: php 7.2 i zend framework 1.12.20

...

06.07.2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.8.1.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

08.05.2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją
oprogramowania infoKadra 2.8. Oprócz nowych wskaźników
odwołujących się do kluczowych sprawozdań w systemie SyriuszStd,
zrealizowaliśmy również wiele zmian wynikających z aktualnych potrzeba
naszych najbardziej aktywnych użytkowników.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

25.04.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na serwerze FTP w katalogu infokadra_akt

26.03.2018

Szanowni Państwo,
Umieszczamy poniżej jakie kroki można podjąć w przypadku problemów z zasilaniem. Jeśli nie przyniosą one rezultatu prosimy o kontakt z Help Desk.

1) Prosimy o weryfikację czy na serwerze Syriusza działa poprawnie daemon zasilający aplikację infoKadra. Należy sprawdzić, czy został on przeniesiony lub włączony podczas zmiany stosu technologicznego na WildFly.
Jeżeli daemon jest przeniesiony prosimy o wykonanie poleceń:

/etc/init.d/infokadra-daemon...

30.01.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/infokadra_akt/instalatory_instrukcj..." została umieszczona
"Procedura.zip" - procedura naprawcza, do zastosowania w przypadku problemów z zasilaniem, które mogą pojawić się po aktualizacji infoKadry do wersji 2.7.0.

12.10.2016

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do obejrzenia kilku filmów przybliżających sposoby wykorzystania systemu infoKadra na wybranych przykładach przypadków jego użycia.
Kolejnym krokiem może być praktyka własna na DEMO systemu infoKadra, bezpłatnie udostępnianym zainteresowanym urzędom.
Więcej informacji w zakładce infoKadra/Oferty.

...