W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.47.0 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.47.0 zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.47.0 z wersji 2.0.46.1*
 • Instrukcja instalacji aktualizacji wersji została rozbudowana o informacje dotyczące instalacji dodatkowego komponentu. Prosimy o zwrócenie uwagi na te zmiany

 • "SyriuszSTD_2047.0.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja zmian wykonanych w przekazywanej wersji

Aktualizację można wykonać na wersji 2.0.46.1*

Główne zmiany w wersji 2.0.47.0:

 • Dodanie nowego szablonu sprawozdań Rb-28S
 • Dodanie komunikacji z usługą KRUS
 • Dodanie okna z informacją, że w wyniku modyfikacji danych osoby zostaną wygenerowane zgłoszenia ZCNA członków rodziny i z możliwością wyłączenia członka rodziny z ubezpieczenia
 • Umożliwienie rejestrowania w zakładce „Kwalifikacje”/ „Wykształcenie”/ „Poziom wykształcenia” informacji o ukończeniu studiów podyplomowych lub doktoranckich
 • Dodanie rejestru zaświadczeń wydanych osobie
 • Dodanie możliwości wprowadzania delegacji wraz z przesyłem do FK (tworzenie dokumentów i przelewów)
 • Uzupełnienie działu V w dokumencie ZUS ZWUA o dane zgodne z obowiązującym wzorem (data zwolnienia, kod wygaśnięcia stosunku służbowego, kod podstawy prawnej, podstawę prawną i stronę inicjującą)
 • Dodanie formularza ZUS RIA
 • Wykonanie funkcjonalności pobierania i prezentacji zdarzeń w sprawach dotyczących zatrudniania cudzoziemców
 • Wykonanie funkcjonalności informowania klienta o zarezerwowanych wizytach
 • Minimalizacja wydruku dla formularzy wniosków o pracę sezonową
 • Umożliwienie rozróżnienia statusów obsługiwanych sprawozdań w sytuacji eksportu pliku do formatu dbf i wysyłania do WUP/ MRPiPS
 • Umożliwienie nadawania uprawnień do naliczonych sprawozdań, załączników do sprawozdań oraz zestawień zbiorczych w powiązaniu z rolami pracowników urzędu odpowiadających merytorycznie za dane grupy zagadnień np. FOB, FK, KD, PL
 • Dostosowanie sprawozdań MPiPS-01 Załącznik 2, Załącznik 3 i Załącznik 7 do formularzy obowiązujących w 2019 roku
 • Przygotowanie usługi udostępniającej dane z STC dla Wortalu PSZ
 • Uwzględniania w kalendarzu pracowników wizyt wynikających z IPD
 • Zmiany w obsłudze sposobu zliczania okresów zatrudnienia dla zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców (na formularzach w praca.gov.pl oraz oknach ZC)