W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.45.0 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.45.0 zostały umieszczone:

 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.45.0 z wersji 2.0.44.0*"
 • "SyriuszSTD_2045.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji"
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja zmian wykonanych w przekazywanej wersji

Aktualizację można wykonać na wersji 2.0.44.0*

Główne zmiany w wersji 2.0.45.0:

 • Umożliwienie przeglądania logów śledzenia w postaci widoku tabelarycznego
 • Rozbudowa mechanizmu definicji autonumerów o element "inicjały użytkownika"
 • Umożliwienie wczytywania jednocześnie kilku komunikatów przychodzących
 • Usprawnienie wprowadzania okresów zaliczanych na podstawie raportu z usługi ZUS U1
 • Dodanie na wydruku PIT-11 i PIT-8C informacji o statusie i numerze referencyjnym dokumentu w systemie e-Deklaracje
 • Parametryzacja wydruku zaświadczenia Rp-7
 • Umożliwienie administratorowi lokalnemu parametryzacji komunikatów o nieprawidłowościach, które są wyświetlane na wejściu lub wyjściu z modyfikacji danych osoby klienta RP oraz zapis tych nieprawidłowości w polu Status osoby
 • Zmiana metody zapisu wyników oraz składowych wyników sprawozdań do bazy danych (zmiana poprawiająca wydajność naliczania sprawozdań)
 • Wprowadzenie dodatkowych założeń kontrolnych do sprawozdania MPiPS-01
 • Dodanie nowej wersji sprawozdania Załącznik 5 do MPiPS-01
 • Obsługa skierowania na targi pracy od strony wizyt i propozycji oraz usprawnienia w obsługi skierowania na targi pracy
 • Modyfikacja obsługi informacji starosty m.in. dodanie możliwości unikalnej identyfikacji dokumentu, dodanie możliwości odnotowania liczby wydanych egzemplarzy oraz okresu ważności informacji starosty
 • Obsługa wniosków dot. prac sezonowych przeznaczonych do umorzenia
 • Wywoływanie zasilania on-line AC po akceptacji danych wniosków o zezwolenie na pracę sezonową, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy oraz decyzji
 • Umożliwienie grupowego potwierdzenia odbioru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy
 • Dodanie obsługi korekt dla formularzy dot. pracy sezonowej PSZ-WZPS i PSZ-WZPSA wraz z możliwością wczytywania do komponentu merytorycznego. Dodanie możliwości ręcznej korekty wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową