W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.46.1 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.46.1 zostały umieszczone:
  • ""Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.46.1 z wersji 2.0.46.0*
  • "SyriuszSTD_20461.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji
  • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja zmian wykonanych w przekazywanej wersji

Aktualizację można wykonać na wersji 2.0.46.0*

Główne zmiany w wersji 2.0.46.1:

  • Dodanie nowej wersji sprawozdania MPiPS-02 na rok 2019
  • Dostosowanie zestawienia dokumentów księgowych dla SL2014 do nowego formatu
  • Aktualizacja wzoru formularza ZUS ZWUA (FOB i KD)
  • Aktualizacja wzoru formularza ZUS DRA (FOB i PL)
  • Dodanie nowej wersji sprawozdania Załącznik 8 do MPiPS-01 za rok 2018
  • Dostosowanie sprawozdania Załącznik 1 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w 2019 roku
  • Umożliwienie wyświetlenia dokumentów w sprawie z poziomu wniosku o pracę sezonową