W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.44.0 informujemy, że na serwerze FTP w katalogu "ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.44.0 zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.44.0 z wersji 2.0.43.1*"
 • "SyriuszSTD_2044.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji"
 • w katalogu "dokumentacja_zmian" znajduje się dokumentacja zmian wykonanych w przekazywanej wersji

Aktualizację można wykonać na wersji 2.0.43.1*

Główne zmiany w wersji 2.0.44.0:

 • Usprawnienie mechanizmu wyszukiwania w dzienniku zdarzeń po operacjach na tablicach.
 • Modyfikacja procesu pobierania słowników z SL2014.
 • Dodanie interfejsu umożliwiającego zarządzanie administratorami centralnymi praca.gov.pl.
 • Umożliwienie komunikacji wielokrotnej w ramach sprawy w praca.gov.pl.
 • Modyfikacja zawartości słownika systemowego RPs001 „Stopnie znajomości języka obcego”.
 • Modyfikacja zawartości słownika systemowego RPs005 „Rodzaj zatrudnienia”.
 • Dostosowanie sprawozdania MPiPS-07 do formularza obowiązującego w 2018 roku.
 • Dodanie listy dokumentów z praca.gov.pl uwzględniającej zmiany wynikające z obsługi wielokrotnej komunikacji w ramach sprawy oraz obsługę z pominięciem pamięci podręcznej.
 • Dodanie obsługi metryki w danych kontrahenta. Udostępnienie informacji o dacie ostatniego pobrania danych z KRS/CEIDG.
 • Dodanie w ofercie pracy możliwości rejestracji liczby godzin pracy miesięcznie oraz obsługa nowych rodzajów zatrudnienia.
 • Modyfikacja wydruku informacji starosty dot. oferty.
 • Usprawnienie obsługi załączników w kontekście obsługi zatrudniania cudzoziemców.
 • Dodanie możliwości składania korekty dla formularzy PSZ-OPWP, PSZ-OPWPA oraz obsługa ich wczytywania.
 • Zamieszczenie na wydrukach informacji ułatwiających identyfikację dokumentu w rejestrze centralnym (nr dokumentu i kod placówki) oraz informacji o podpisie elektronicznym złożonym przez urząd.
 • Dodanie możliwości powiązania dokumentu ze sprawą na etapie wczytywania formularza z praca.gov.pl.
 • Umożliwienie podania czterech okresów zatrudnienia w pierwszym roku zatrudnienia w ramach pracy sezonowej.