Szkolenie Sprawozdawczość z danych kadrowych - przygotowanie danych, zasady obliczenia sprawozdania IORP w SyriuszStd

W związku z wprowadzeniem w ostatnich aktualizacjach Oprogramowania SyriuszStd nowego sprawozdania IORP za rok 2018 oferujemy jednodniowe szkolenie, które pomoże Państwu wykonać sprawozdawczość statystyczną z obszaru danych kadrowych - przygotowanie danych, zasady obliczenia sprawozdań: IORP, GUS Z-03, GUS Z-05, GUS Z-06 i SZ-Koszty w Oprogramowaniu SyriuszStd.

Szkolenie: "Uruchomienie przesyłu danych o projektach z SyriuszStd do systemu SL2014"

W związku z koniecznością rozliczania realizowanych przez powiatowe urzędy pracy projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w ramach Oprogramowania SyriuszStd przygotowany został szereg funkcji umożliwiających gromadzenie i przesył danych dotyczących uczestników projektu i poniesionych wydatków do SL2014.
Zapraszamy serdecznie na szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi w Oprogramowaniu SyriuszStd w tym zakresie funkcjonalnym.
Więcej informacji znajduje się załączonych plikach.

SZKOLENIE „Efektywne monitorowanie pośrednictwa pracy oraz wybranych form aktywizacji na potrzeby sprawozdania MPIPS-01”

Szanowni Państwo, Kolejna propozycja szkolenia skierowana jest doradców klienta i pośredników pracy. Podczas jednodniowego szkolenia zdobędą Państwo niezbędną wiedzę dotyczącą analizy danych wykazanych w sprawozdaniu MPIPS-01. Szkolenie pozwoli wyeliminować rozbieżności pomiędzy własnymi rejestrami a danymi wykazywanymi w sprawozdaniu oraz zwiększyć efektywność pośrednictwa pracy poprzez prawidłowe wykorzystywanie mechanizmów zawartych w systemie.

SZKOLENIE "Poradnictwo zawodowe – analiza danych statystycznych na podstawie sprawozdania MPIPS–01, załącznik nr 4"

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na jednodniowe szkolenie dedykowane dla doradców klienta i doradców zawodowych. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę dotycząca obsługi procesu rejestracji kluczowych danych uczestników poszczególnych usług oraz monitorowania pracy doradców zawodowych pod kątem danych zawartych w załączniku nr 4 do sprawozdania MPIPS-01 w Oprogramowaniu SyriuszStd. Szkolenia odbywać się będą w siedzibach Urzędów Pracy. Szkolenie może odbywać z wykorzystaniem rzeczywistych danych zgromadzonych w Oprogramowaniu SyriuszStd. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej ofercie.

Szkolenie „Efektywne selekcje i dobory osób na podstawie danych zgromadzonych w Oprogramowaniu SyriuszStd”

Wychodząc naprzeciw potrzebom doradców klienta oraz pośredników pracy pracującym na co dzień w Oprogramowaniu SyriuszStd oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu gruntownie poznać skuteczne sposoby wykorzystania narzędzi i funkcji do wyszukiwania i raportowania.

Szkolenie "Obsługa Oprogramowania SyriuszStd od podstaw - dla nowych pracowników urzędu pracy".

W odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby odnośnie przeprowadzenia cyklu szkoleń z obsługi Oprogramowania SyriuszStd od podstaw prezentujemy ofertę szkoleń pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnego korzystania z dostępnych funkcji aplikacji w celu realizacji zadań powierzonych nowym pracowników urzędów pracy lub osobom, którym powierzono nowe zadania wykonywane przy użyciu Oprogramowania SyriuszStd. Szkolenie prowadzone będzie w trybie zdalnym.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Szkolenie "Obsługa korespondencji w formie elektronicznej z wykorzystaniem modułu praca.gov.pl w SyriuszStd"

W związku z wprowadzeniem w ostatnich aktualizacjach Oprogramowania SyriuszStd szeregu istotnych zmian w module praca.gov.pl oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu uporządkować i poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi tego modułu.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędu, którzy zajmują się obsługą wniosków elektronicznych składanych w module praca.gov.pl.

Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa w SyriuszStd – dostosowanie dostępnych szablonów sprawozdań RB-27S i RB-28S do bieżących potrzeb urzędu oraz ich eksport do programu Bestia".

W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami związanymi z wykorzystaniem sprawozdawczości finansowej dotyczącej jednostki BU (Budżet) w Oprogramowaniu SyriuszStd przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie mające na celu dostosowanie dostępnych szablonów sprawozdań RB-27S i RB-28S do bieżących potrzeb urzędu oraz ich eksport do programu Bestia. W trakcie szkolenia omówiony zostanie szczegółowo proces definiowania sprawozdań, ustawienie parametrów systemowych oraz eksport pliku.

Skuteczna realizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) – praktyczny warsztat i podpowiedzi konkretnych rozwiązań

Szanowni Państwo! Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników urzędów pracy pracującym na co dzień w Oprogramowaniu SyriuszStd oferujemy dwudniowe szkolenie, które pozwoli Państwu nabyć praktycznego tworzenia i skutecznej realizacji IPD, poznać metody i narzędzia w tworzeniu IPD oraz możliwości kontroli prowadzonych IPD.

Szkolenie "Obsługa Oprogramowania SyriuszStd w zakresie zmian funkcjonalnych wprowadzonych w aktualizacjach"

Kierując do Państwa kolejne wersje oprogramowania mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany wpływają na poprawę jakości i komfort pracy użytkowników w systemie. Mając na uwadze szeroki zakres funkcjonalny aplikacji, jak również liczbę wprowadzanych zmian mamy świadomość, że pełne poznanie obsługi oprogramowania może być dla Państwa dość trudne i czasochłonne.

Strony

Subscribe to RSS - Oferty