Szkolenie "Należności w Oprogramowaniu SyriuszStd - jak prawidłowo rejestrować i obsługiwać należności Urzędu Pracy"

Oferujemy Państwu jednodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu komputerowej rejestracji operacji gospodarczych i finansowych powodujących powstanie należności Urzędu przy wykorzystaniu Oprogramowania SyriuszStd. Zapraszamy do zapoznania się z ofertę szczegółowo opisaną w załączonych plikach.

Szkolenie "Obsługa korespondencji w formie elektronicznej z wykorzystaniem modułu praca.gov.pl w SyriuszStd"

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem w ostatnich aktualizacjach Oprogramowania SyriuszStd szeregu istotnych zmian w module praca.gov.pl oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu uporządkować i poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi tego modułu.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędu, którzy zajmują się obsługą wniosków elektronicznych składanych w module praca.gov.pl.

Manager bezpieczeństwa (WAZUH).

Szkolenie "Obsługa Oprogramowania SyriuszStd od podstaw - dla nowych pracowników urzędu pracy".

W odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby odnośnie przeprowadzenia cyklu szkoleń z obsługi Oprogramowania SyriuszStd od podstaw prezentujemy ofertę szkoleń pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnego korzystania z dostępnych funkcji aplikacji w celu realizacji zadań powierzonych nowym pracowników urzędów pracy lub osobom, którym powierzono nowe zadania wykonywane przy użyciu Oprogramowania SyriuszStd. Szkolenie prowadzone będzie w trybie zdalnym. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Udostępnienie SyriuszStd w CPD (usługa SaaS).

Oferujemy Państwu świadczenie przez Sygnity S.A. usługi udostępniania Oprogramowania SyriuszStd w modelu Software as a Service (SaaS) w zewnętrznym Centrum Przetwarzania Danych (CPD). Więcej informacji znajduje się z załączonej ofercie. Zapraszamy

Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa w SyriuszStd – dostosowanie dostępnych szablonów sprawozdań RB-27S i RB-28S do bieżących potrzeb urzędu oraz ich eksport do programu Bestia".

W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami związanymi z wykorzystaniem sprawozdawczości finansowej dotyczącej jednostki BU (Budżet) w Oprogramowaniu SyriuszStd przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie mające na celu dostosowanie dostępnych szablonów sprawozdań RB-27S i RB-28S do bieżących potrzeb urzędu oraz ich eksport do programu Bestia. W trakcie szkolenia omówiony zostanie szczegółowo proces definiowania sprawozdań, ustawienie parametrów systemowych oraz eksport pliku.

Szkolenie "Wymiana danych pomiędzy systemem zewnętrznym - Aplikacją Centralną, a Oprogramowaniem SyriuszStd w komponencie Zatrudnienie Cudzoziemców".

W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami związanymi z wykorzystaniem przekazywanych informacji pomiędzy Oprogramowaniem SyriuszStd, a systemem Aplikacja Centralna (AC) przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie mające na celu przedstawienie zakresu przekazywanych danych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania. W trakcie szkolenia omówiony zostanie szczegółowo proces zasilania AC z Oprogramowania SyriuszStd, jego zakres, możliwości weryfikacji przesłanych danych oraz tworzenia raportów.

Szkolenie ” Weryfikacja danych w Oprogramowaniu SyriuszStd wykorzystywanych do obliczenia sprawozdania MRPiPS-02 – Załącznik 1 oraz przesyłu ZUS U4 z użyciem zaawansowanych raportów i selekcji złożonych”.

Mając na uwadze rosnące potrzeby w zakresie monitorowania efektywności działań prowadzonych przez urzędy pracy przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu dostępnych narzędzi i funkcji do analizy danych zgromadzonych w Oprogramowaniu SyriuszStd.

Rejestracja Czasu Pracy

Szanowni Państwo, Pragniemy zaoferować Państwu moduł Rejestracji Czasu Pracy (RCP), który pozwala na szczegółowe i proste w obsłudze zliczanie czasu pracy. Zalety jakie posiada rejestrator czasu pracy to możliwość:
1. Definiowania i rejestracji wyjść jako przerwy prywatne lub wyjścia służbowe
2. Rejestracji wyjść w czasie pracy
3. Weryfikacji przez pracowników swojej obecności i absencji
Oferowany przez nas moduł jest w pełni zintegrowany z Oprogramowaniem SyriuszStd.
Więcej informacji o ofercie znajdziecie Państwo w załączonym pliku PDF.

Szkolenie "Obsługa Oprogramowania SyriuszStd w zakresie zmian funkcjonalnych wprowadzonych w aktualizacjach"

Szanowni Państwo! Kierując do Państwa kolejne wersje oprogramowania mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany wpływają na poprawę jakości i komfort pracy użytkowników w systemie. Mając na uwadze szeroki zakres funkcjonalny aplikacji, jak również liczbę wprowadzanych zmian mamy świadomość, że pełne poznanie obsługi oprogramowania może być dla Państwa dość trudne i czasochłonne.

Strony

Subscribe to RSS - Oferty