Oferta ważna do: 
do odwołania
NOWOŚĆ (zaktualizowano w dniu 2018-09-12)

Informujemy, że w związku z Państwa pytaniami dotyczącymi produktu "Menedżer bezpieczeństwa" organizujemy cykl spotkań webcastowych podczas których prezentujemy na żywo działanie systemu w formie przypadków użycia. Osoby zainteresowane uczestnictwem w webcaście proszone są o kontakt podany w załączonej ofercie pdf. Zapraszamy

Szanowni Państwo, wejście w życie przepisów RODO nakłada na administratorów danych osobowych oraz podmioty przetwarzające szereg obowiązków związanych z ich ochroną. W chwili obecnej każdy administrator danych osobowych zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ryzyka związanego z przetwarzaniem danych oraz na jego podstawie do w prowadzenia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Co więcej, wymagane jest systematyczne monitorowanie i ocenianie skuteczności środków mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

W związku z tym proponujemy Państwu wdrożenie rozwiązania podnoszącego bezpieczeństwo eksploatowanych u Państwa systemów. Pakiet oprogramowania WAZUH (OSSEC), który jest projektem open source, jest technicznym środkiem kontrolnym przeznaczonym do wykrywania i zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej ofercie. Zachęcam do kontaktu.