Szkolenie - Przygotowanie do prowadzenia księgowości Funduszu Pracy w Oprogramowaniu SyriuszStd po zmianach w sprawozdaniu MRPiPS-02 na rok 2020 oraz do sporządzenia sprawozdania MRPiPS-02 Załącznik 1 za rok 2019

W związku z wprowadzeniem na rok 2020 nowego formularza sprawozdania finansowego MRPiPS-02 oraz MRPiPS-02 Załącznik 1 za rok 2019 oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w Oprogramowaniu SyriuszStd umożliwiającymi dostosowanie prowadzonej ewidencji księgowej Funduszu Pracy oraz projektów współfinansowanych ze środków UE do bieżących wymagań sprawozdawczych.

Szkolenie dla administratorów Urzędów Pracy

W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby proponujemy Państwu dwudniowe szkolenie przeznaczone dla administratorów oraz informatyków opiekujących się infrastrukturą techniczną Urzędu Pracy. W szczególności polecamy je specjalistom wykorzystującym w swojej pracy oprogramowanie SyriuszStd wraz z jego otoczeniem.

Szkolenie: Obsługa wydatków w podziale na kwoty netto i podatek VAT w ramach projektów EFS w SyriuszStd po zmianach od 01.01.2019r.

W związku z planowanym wprowadzeniem szeregu kluczowych zmian w Oprogramowaniu SyriuszStd w obsłudze, księgowaniu i rozliczaniu wydatków w ramach projektów współfinansowanych z EFS oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu zdobyć wiedzę w zakresie zasad konfiguracji systemu i rejestracji danych pozwalających na dostosowanie procesu obsługi wydatków do aktualnie obowiązujących wytycznych.

Szkolenie ” Weryfikacja danych w Oprogramowaniu SyriuszStd wykorzystywanych do obliczenia sprawozdania MRPiPS-02 – Załącznik 1 oraz przesyłu ZUS U4 z użyciem zaawansowanych raportów i selekcji złożonych”.

Mając na uwadze rosnące potrzeby w zakresie monitorowania efektywności działań prowadzonych przez urzędy pracy przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu dostępnych narzędzi i funkcji do analizy danych zgromadzonych w Oprogramowaniu SyriuszStd.

Szkolenie: "Uruchomienie przesyłu danych o projektach z SyriuszStd do systemu SL2014"

W związku z koniecznością rozliczania realizowanych przez powiatowe urzędy pracy projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w ramach Oprogramowania SyriuszStd przygotowany został szereg funkcji umożliwiających gromadzenie i przesył danych dotyczących uczestników projektu i poniesionych wydatków do SL2014.
Zapraszamy serdecznie na szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy dotyczącej obsługi w Oprogramowaniu SyriuszStd w tym zakresie funkcjonalnym.
Więcej informacji znajduje się załączonych plikach.

Szkolenie "Obsługa Oprogramowania SyriuszStd od podstaw - dla nowych pracowników urzędu pracy".

W odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby odnośnie przeprowadzenia cyklu szkoleń z obsługi Oprogramowania SyriuszStd od podstaw prezentujemy ofertę szkoleń pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnego korzystania z dostępnych funkcji aplikacji w celu realizacji zadań powierzonych nowym pracowników urzędów pracy lub osobom, którym powierzono nowe zadania wykonywane przy użyciu Oprogramowania SyriuszStd. Szkolenie prowadzone będzie w trybie zdalnym.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa w SyriuszStd – dostosowanie dostępnych szablonów sprawozdań RB-27S i RB-28S do bieżących potrzeb urzędu oraz ich eksport do programu Bestia".

W związku z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami związanymi z wykorzystaniem sprawozdawczości finansowej dotyczącej jednostki BU (Budżet) w Oprogramowaniu SyriuszStd przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie mające na celu dostosowanie dostępnych szablonów sprawozdań RB-27S i RB-28S do bieżących potrzeb urzędu oraz ich eksport do programu Bestia. W trakcie szkolenia omówiony zostanie szczegółowo proces definiowania sprawozdań, ustawienie parametrów systemowych oraz eksport pliku.

Szkolenie "Należności w Oprogramowaniu SyriuszStd - jak prawidłowo rejestrować i obsługiwać należności Urzędu Pracy"

Oferujemy Państwu jednodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu komputerowej rejestracji operacji gospodarczych i finansowych powodujących powstanie należności Urzędu przy wykorzystaniu Oprogramowania SyriuszStd. Zapraszamy do zapoznania się z ofertę szczegółowo opisaną w załączonych plikach.

Szkolenie "Obsługa korespondencji w formie elektronicznej z wykorzystaniem modułu praca.gov.pl w SyriuszStd"

W związku z wprowadzeniem w ostatnich aktualizacjach Oprogramowania SyriuszStd szeregu istotnych zmian w module praca.gov.pl oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu uporządkować i poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi tego modułu.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędu, którzy zajmują się obsługą wniosków elektronicznych składanych w module praca.gov.pl.

Szkolenie „Efektywne selekcje i dobory osób na podstawie danych zgromadzonych w Oprogramowaniu SyriuszStd”

Wychodząc naprzeciw potrzebom doradców klienta oraz pośredników pracy pracującym na co dzień w Oprogramowaniu SyriuszStd oferujemy jednodniowe szkolenie, które pozwoli Państwu gruntownie poznać skuteczne sposoby wykorzystania narzędzi i funkcji do wyszukiwania i raportowania.

Strony

Subscribe to RSS - Szkolenia dla SyriuszStd