Oferta - Porządkowanie słownika Organizacje w Oprogramowaniu SyriuszStd

Wychodząc naprzeciw coraz częściej pojawiającym się potrzebom w zakresie podnoszenia jakości danych przetwarzanych w oprogramowaniu dziedzinowym SyriuszStd mamy przyjemność zaprezentować Państwu usługę wspierającą analizę poprawności i uporządkowania danych w obszarze słownika Organizacje. Oferowana przez nas usługa umożliwia:
• automatyczne wyszukanie duplikatów danych o podmiotach w słowniku Organizacje;
• prezentację ilościową oraz konkretnych danych zakwalifikowanych do automatycznego scalenia;

Usługa nieodwracalnego kasowania danych z nośników – zgodność z wymogami RODO

Szanowni Państwo,
Oferujemy Państwu usługę nieodwracalnego kasowania danych z nośników w miejscu ich przechowywania zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi RODO.
Sformatowanie twardego dysku nie gwarantuje całkowitego usunięcia informacji na nim zawartych. Aby mieć pewność, że dane są nieodwracalnie zniszczone a zatem spełniają wymogi RODO trzeba zastosować specjalistyczny sprzęt lub oprogramowanie.

Cennik usług konsultacji, szkoleń, technicznych dla PSZ związanych z SyriuszStd, eDOK

Cennik usług obejmuje szeroki wachlarz usług merytorycznych i technicznych związanych z Oprogramowaniem SyriuszStd oraz eDOK.

Migracja z SOETO do SyriuszStd w kontekście RODO

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaoferować Państwu wykonanie usługi migracji danych z programu Zasiłki SOETO do systemu SyriuszStd. Dzięki temu w bazie SyriuszStd, będą dostępne dane archiwalne, bez konieczności utrzymywania bazy SOETO.
Korzyści dla urzędu wynikające z wdrożenia systemu to:
• Brak kosztów utrzymania systemu SOETO – zmigrowane dane dostępne będą w systemie SyriuszStd
• Uporządkowanie danych z bazy SOETO pod względem jednoznaczności adresów - dzięki temu do SyriuszStd przejdą dane już zesłownikowane, pomimo że w SOETO adresy były nieusystematyzowane
• Dostęp do wypłat archiwalnych - dane o wypłatach z systemu SOETO dostępne będą w systemie SyriuszStd w wydzielonym archiwum wypłat
• Możliwość sporządzenia raportu Rp7 - ze zmigrowanych danych możliwe będzie wykonanie identycznego raportu w oprogramowaniu SyriuszStd
• Spełnienie wymagań RODO – nowe przepisy Unii Europejskiej zaostrzają kryteria bezpieczeństwa dostępu i przetwarzania danych, a także nakazują udostepnienie szeregu usług na rzecz osób, których dane będą przetwarzane. Ze względu na to, że system SOETO nie jest utrzymywany i rozwijany to może być źródłem wycieku danych, a wykonanie usług na rzecz osób niemożliwe. Należy pamiętać, że za wyciek danych przewidziane są wysokie kary finansowe, a także personalna odpowiedzialność karna.

Platforma Usług SMS - komunikacja Urzędu Pracy z klientami za pomocą SMS oraz e-mail – zintegrowana z Oprogramowaniem SyriuszStd

Szanowni Państwo,

Proponujemy Państwu rozwiązanie, które poprzez SMS oraz pocztę elektroniczną usprawni informowanie klientów Urzędów Pracy (beneficjentów rynku pracy, kontrahentów oraz pracowników urzędu) o określonych zdarzeniach. Oferowana usługa PU SMS umożliwia wysyłanie różnorodnych informacji na telefony lub skrzynkę pocztową e-mail odbiorców. Rozwiązanie wykorzystuje już ponad sto Urzędów Pracy.

Szczegółowy opis rozwiązania i cennik wdrożenia usługi oraz pakietów SMS znajdą Państwo w załączniku.

Z poważaniem,
Sygnity SA

Autoryzacja poprzez KARTY CHIPOWE

Usługa wdrożenia systemu autoryzacji poprzez karty chipowe.

Subscribe to RSS - Oferty