Wersja 2.0.45.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.45.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.44.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.44.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.43.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.43.0 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.43.0:
  • Wprowadzono obsługę osoby fizycznej nie prowadzącej działalności oraz przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą w rozumieniu ustawy,
  • Dostosowano sprawozdanie Załącznik 8 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w 2017 roku,
  • Dodano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 w wersji 6 obowiązującego od 2018 roku.

Wersja 2.0.42.2

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.42.2 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.42.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.42.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.41.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.41.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.40.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.40.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.39.0A

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.39.0A oprogramowania WUP-Viator.

  Zmiany w pakiecie 2.0.39.0A:
  • Poprawa wyznaczania okresu karencji na decyzji przyznającej zasiłek
  • Poprawa działania mechanizmu zmiany statusu sprawy w przypadku dodawania decyzji

Wersja 2.0.39.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.39.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.38.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.38.1 oprogramowania WUP-Viator.

Strony

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania