Wersja 2.0.50.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.50.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.49.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.49.1 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.49.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.49.0 oprogramowania WUP-Viator.
  Główne zmiany w pakiecie 2.0.49.0:
  • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą dekretację komunikatów elektronicznych
  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą kopiowanie okresów z dokumentu SEDU002 do pliku (word, excel)
  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą przepinanie wczytanych spraw EESSI do innego beneficjenta
  • Dodano wywołanie usługi ZUS U1
  • Dodano wywołanie usługi KRUS R1

Wersja 2.0.48.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.48.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.48.1:
  • Umożliwiono wymianę dokumentów elektronicznych SED w ramach EESSI
  • Dodano mechanizm wydruków dla dokumentów elektronicznych
  • Umożliwiono obsługę załączników dołączanych do dokumentów
  • Dodano funkcjonalność tworzenia nowej edycji szkolenia z przepisaniem danych podstawowych

Wersja 2.0.47.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.47.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.46.1

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.46.1:
  • Dodano nową wersję sprawozdania Załącznik 8 do MPiPS-01 za rok 2018
  • Dostosowano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w roku 2019
  • Dodano sprawozdanie IORP – o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy

Wersja 2.0.46.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.45.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.45.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.44.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.44.0 oprogramowania WUP-Viator.

Wersja 2.0.43.0

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.43.0 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.43.0:
  • Wprowadzono obsługę osoby fizycznej nie prowadzącej działalności oraz przedsiębiorcy nie będącego pracodawcą w rozumieniu ustawy,
  • Dostosowano sprawozdanie Załącznik 8 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w 2017 roku,
  • Dodano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 w wersji 6 obowiązującego od 2018 roku.

Strony

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania