13.11.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.49.1 oprogramowania WUP-Viator.

23.09.2019
Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.49.0 oprogramowania WUP-Viator.
  Główne zmiany w pakiecie 2.0.49.0:
  • Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą dekretację komunikatów elektronicznych
  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą kopiowanie okresów z dokumentu SEDU002 do pliku (word, excel)
  • Dodano funkcjonalność umożliwiającą przepinanie wczytanych spraw EESSI do innego beneficjenta
  • Dodano wywołanie usługi ZUS U1...
03.04.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.47.0 oprogramowania WUP-Viator.

29.01.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.1 oprogramowania WUP-Viator.

  Główne zmiany w pakiecie 2.0.46.1:
  • Dodano nową wersję sprawozdania Załącznik 8 do MPiPS-01 za rok 2018
  • Dostosowano sprawozdanie Załącznik 1 do MPiPS-01 do formularza obowiązującego w roku 2019
  • Dodano sprawozdanie IORP – o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy
02.01.2019

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.46.0 oprogramowania WUP-Viator.

01.10.2018

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.45.0 oprogramowania WUP-Viator.