25.10.2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.10.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.2.2 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m. in.
 • Rozszerzenie raportu z listy dokumentów o informacje o osobie/rodzinie/instytucji teczki, w której dokument się znajduje
 • Poprawa problemów z wyszukiwaniem dokumentów w przypadku, gdy w aplikacji zarejestrowano teczki rodzin lub instytucji

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
13.12.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.12.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.2.1 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Aktualizację certyfikatu SSL, która pozwala na dalszą pracę w systemie po 20 grudnia 2018 r.
 • Obsługę rejestracji zniszczenia teczek wraz z nowym statusem („zniszczona”)
 • Nowe rodzaje teczek: „Dobry start” oraz „Dodatek czynszowy”
 • Poprawę wydajności działania listy teczek i dokumentów.
Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie...
16.10.2018
Szanowni Państwo,
kierujemy do Państwa ofertę współpracy w zakresie korzystania z Cyfrowego Repozytorium Dokumentów (CRD) w roku 2019.

CRD jest zintegrowane z Oprogramowaniem do Obsługi Świadczeń, w tym z aplikacjami: Świadczenia Rodzinne, Świadczenia Wychowawcze, Fundusz Alimentacyjny, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne, Stypendia oraz Systemem POMOST Std, w tym z aplikacjami: Pomoc Społeczna, Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza, Zespoły Interdyscyplinarne, Karta Polaka.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty i formularz zamówienia znajdują Państwo poniżej.

...
27.08.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.08.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.2.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Integrację z Active Directory, umożliwiającą logowanie do aplikacji bez konieczności podawania loginu i hasła
 • Zakładania kont użytkowników na podstawie danych pobranych z Active Directory
 • Możliwość wydzielenia z teczki okresu archiwalnego
 • Parametr systemowy pozwalający zablokować możliwość składania wniosków o wypożyczenie teczek znajdujących się w innych...
13.06.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.06.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.1.1 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m.in.:
 • Wydruk wniosku o wypożyczenie oraz etykiety tymczasowej
 • Przenoszenie dokumentów między teczkami
 • Nadawanie znaku sprawy dla dokumentu
 • Ograniczenie dostępu do teczek określonego rodzaju lub z określonego miejsca przechowywania
 • Autonumerowanie dokumentów dodawanych ręcznie
Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie...
27.04.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.04.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.1.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów, zawierająca m. in. możliwość odbierania dokumentów z systemu POMOST.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
16.02.2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.02.2018 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.0.1 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
21.12.2017
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2017 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 1.0.0 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
07.12.2017
Szanowni Państwo.
uprzejmie informujemy, że w dniu 07.12.2017 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 0.1.2 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
02.11.2017
Szanowni Państwo.
uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2017 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 0.1.1 Cyfrowego Repozytorium Dokumentów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.