Cyfrowe Repozytorium Dokumentów (CRD) wspomaga zarządzanie teczkami klientów przechowywanymi w postaci elektronicznej i papierowej w Jednostkach z obszaru Zabezpieczenia Społecznego oraz obsługę dokumentów zgromadzonych w tych teczkach.

Aplikacja CRD wspomaga obsługę teczek akt klientów Jednostek w ramach Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych oraz Stypendiów.

Od wersji 1.1.0 rozszerzono działanie aplikacji o obsługę teczek klientów z obszaru Pomocy Społecznej (w tym Pomoc Społeczna, Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza, Zespół Interdyscyplinarny oraz Karta Polaka).

Aplikacja ta może współpracować z dowolną liczbą systemów dziedzinowych (systemów źródłowych) zasilających Cyfrowe Repozytorium Dokumentów dokumentami klientów. Działanie Systemu Dziedzinowego połączonego z CRD nie obciąża w sposób zauważalny działania samego Systemu Dziedzinowego.

Aplikacja posiada przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika. Cyfrowe Repozytorium Dokumentów nie zastępuje fizycznego miejsca przechowywania dokumentów papierowych, lecz umożliwia pełną automatyzację procesu tworzenia i zarządzania teczkami akt klientów, dając możliwość szybkiego dostępu do elektronicznej wersji dokumentów, nie dodając nadprogramowych zadań Użytkownikowi..


Aplikacja Cyfrowe Repozytorium Dokumentów umożliwia:
 • gromadzenie dokumentów wprowadzanych do systemów źródłowych, w ramach obszarów SR/SW/FA/DM/DE/ST, w grupujących teczkach akt klientów - ssystemy źródłowe mogą automatycznie wysyłać dane o nowych dokumentach wprowadzanych w systemach (np. po kwalifikacji nowego wniosku w Oprogramowaniu do Obsługi Świadczeń, wprowadzeniu wywiadu w Systemie Pomost Std, itp.), jak również usuwać błędnie wprowadzone dane (np. po usunięciu wniosku, cofnięciu zatwierdzenia decyzji itp.). W ramach procesu przesyłania dokumentów z systemów źródłowych, teczki klientów są tworzone i odpowiednio numerowane;
 • przesyłanie z systemów dziedzinowych dokumentów:
 • o wniosków (wraz z załącznikami),
  o wywiadów (wraz z wydrukiem i załączonymi plikami),
  o decyzji (wraz z wydrukami),
  o wszczęć postępowania,
  o odwołań,
  o upomnień,
  o tytułów wykonawczych,
  o korespondencji w sprawie (wraz z wydrukiem i załączonymi plikami),
  o wyników elektronicznej weryfikacji w systemach zewnętrznych,
  o innych dokumentów.
 • zasilanie wszystkimi lub wybranymi danymi wprowadzonymi wcześniej do systemów dziedzinowych;
 • zarządzanie teczkami klientów, w tym numeracją teczek, statusami (dostępna/wypożyczona/w opracowaniu/nieaktywna), zawartością, jak również informacjami o fizycznym miejscu przechowywania dokumentów – w systemie udostępniono możliwość tworzenia słownika miejsc przechowywania dokumentów, z dokładnością do pomieszczenia/półki/regału;
 • obsługę procesu wypożyczeń i zwrotów teczek akt;
 • szybki dostęp do wersji elektronicznej wszystkich dokumentów znajdujących się w rzeczywistych teczkach klientów - użytkownik nie musi realizować procesu wypożyczenia, aby posiadać dostęp do elektronicznej wersji dokumentów klienta, lecz używa aplikacji jako miejsca dostępu do podglądu danych.

Proces zasilania danymi z systemów źródłowych jest w pełni automatyczny oraz odporny na przerwy w połączeniu, ze względu na samoczynne kolejkowanie i ponawianie wysyłania komunikatów, które nie dotarły do Cyfrowego Repozytorium Dokumentów podczas pierwszej próby zasilania.


Korzyści z wdrożenia Cyfrowego Repozytorium Dokumentów:
 • automatyzacja procesu zarządzania teczkami klientów w Jednostce;
 • możliwość szybkiego ustalenia miejsca przechowywania teczki;
 • minimalny narzut pracy dla pracowników (przesyłanie danych „w tle”);
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do dokumentów, również tych które były składane w poprzednich okresach zasiłkowych/w innych sprawach, co powoduje, iż Jednostka nie jest zmuszona do żądania ponownego dostarczenia dokumentu przez klienta;
 • szybkie wyszukiwanie informacji w dokumentach;
 • dostęp do dokumentów niezależnie od lokalizacji;
 • gromadzenie w jednym miejscu danych pochodzących z różnych systemów dziedzinowych.