Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 19.07.2019 została udostępniona nowa wersja 1.2.0 usługi EmailService.

Nowa wersja wprowadza następujące zmiany:
  • poprawa problemów z wysyłaniem przy STARTTLS i SSL/TLS (dodano możliwe wersje TLSv1.2, 1.1 i 1),
  • wykluczenie problemu jaki miał miejsce w specyficznych przypadkach z oznaczaniem niewysłanego maila jako wysłanego,
  • ujednolicenie mechanizmu wysyłania maila testowego (ping) i produkcyjnego,
  • ustawienie domyślnych wartości w pliku konfiguracyjnym w przypadku ich braku,
  • dodano możliwość włączania trybu debug logującego komunikację z SMTP,
  • zmieniono czas zapisu zdarzeń w logu na zgodny z systemowym,
  • zaktualizowano środowisko aplikacyjne,
  • uaktywniono opcję odpowiedzialną za usuwanie archiwalnych powiadomień (zwolnienie miejsca w bazie w celu ograniczenie przyrostu bazy usługi, wykonywane jest po restarcie usługi).
W celu dokonania aktualizacji, należy zatrzymać działanie usługi EmailService, uruchomić pobrany z FTP aktualizator i postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na oknie aktualizatora oraz finalnie ponownie uruchomić usługę EmailService.