07.06.2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 czerwca 2019 r. została udostępniona nowa wersja 2-9.5 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-9.5 w szczególności wprowadza zmianę w kodowaniu znaków w bazie danych z WIN1250 na UTF-8, która wynika z konieczności dostosowania bazy do możliwości prawidłowego zapisywania znaków diakrytycznych...
04.06.2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach planujemy opublikować wersję Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, wprowadzającą zmianę w kodowaniu znaków w bazie danych z WIN1250 na UTF-8. Zmiana kodowania wynika z konieczności dostosowania bazy do możliwości prawidłowego zapisywania znaków diakrytycznych w danych obcokrajowców oraz wynika z wymogów dotyczących integracji z systemami zewnętrznymi udostępnianymi za pośrednictwem CSIZS.

Niniejsza...
23.05.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 23.05.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.4 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja w szczególności wprowadza obsługę przeliczania dochodów zagranicznych na poziomie UW na podstawie kursów walut publikowanych przez Europejski Bank...
09.05.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 09.05.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.3 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
25.04.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.2 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
11.04.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 11.04.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.1 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
29.03.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.0 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
14.03.2019
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 14.03.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-8.9 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-8.9 wprowadza w szczególności możliwość skonfigurowania weryfikacji w systemach zewnętrznych a także dostosowuje generowanie zbiorów centralnych na...
28.02.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 28.02.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-8.8 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
15.02.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 15.02.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-8.7 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.

Strony