05.12.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 05.12.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-11.2 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
21.11.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 21.11.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-11.1 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
07.11.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 07.11.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-11.0 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
24.10.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 24.10.2019 została udostępniona nowa wersja 1.2.2 usługi EmailService.

Nowa wersja zawiera:
  • poprawkę związaną z blokowaniem skrzynki pocztowej na serwerach niektórych dostawców,
  • poprawki bezpieczeństwa,
  • poprawki wydajnościowe.
W celu dokonania aktualizacji, należy zatrzymać działanie usługi, uruchomić pobrany z FTP aktualizator i postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na...
24.10.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 24.10.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.9 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
10.10.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 10.10.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.8 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
26.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 26.09.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.7 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.7 wprowadza w szczególności obsługę generowania nowych definicji zbiorów centralnych z zakresu świadczeń wychowawczych na poziomie gminy i UW...
12.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 12.09.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.6 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.6 wprowadza w szczególności obsługę nowej specyfikacji interfejsu komunikacji z ZUS, która zacznie obowiązywać od dnia 27 września 2019r., oraz na poziomie UW...
29.08.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29.08.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.5 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.5 wprowadza na poziomie UW w szczególności zmianę w wykonywaniu sprawozdania rzeczowo-finansowego dotyczących świadczenia wychowawczego oraz...
14.08.2019
Szanowni Państwo;

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w szkoleniach z zakresu elektronicznej wymiany druków unijnych – komunikacja EESSI. Jednodniowe szkolenia prowadzone będą w siedzibach Urzędów w uzgodnionych wspólnie z Państwem terminach od września 2019 r.

Proponujemy Państwu dwie formy szkolenia:
  • Warsztaty szkoleniowe realizowane przy stanowiskach komputerowych, na sprzęcie dostarczonym przez Sygnity, w...

Strony