10.10.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 10.10.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.8 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
26.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 26.09.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.7 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.7 wprowadza w szczególności obsługę generowania nowych definicji zbiorów centralnych z zakresu świadczeń wychowawczych na poziomie gminy i UW...
12.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 12.09.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.6 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.6 wprowadza w szczególności obsługę nowej specyfikacji interfejsu komunikacji z ZUS, która zacznie obowiązywać od dnia 27 września 2019r., oraz na poziomie UW...
29.08.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 29.08.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.5 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.5 wprowadza na poziomie UW w szczególności zmianę w wykonywaniu sprawozdania rzeczowo-finansowego dotyczących świadczenia wychowawczego oraz...
14.08.2019
Szanowni Państwo;

Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w szkoleniach z zakresu elektronicznej wymiany druków unijnych – komunikacja EESSI. Jednodniowe szkolenia prowadzone będą w siedzibach Urzędów w uzgodnionych wspólnie z Państwem terminach od września 2019 r.

Proponujemy Państwu dwie formy szkolenia:
  • Warsztaty szkoleniowe realizowane przy stanowiskach komputerowych, na sprzęcie dostarczonym przez Sygnity, w...
13.08.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 13.08.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.4 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
31.07.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 31.07.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.3 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.3 wprowadza w szczególności obsługę nowych wzorów sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń wychowawczych na...
19.07.2019
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 19.07.2019 została udostępniona nowa wersja 1.2.0 usługi EmailService.

Nowa wersja wprowadza następujące zmiany:
  • poprawa problemów z wysyłaniem przy STARTTLS i SSL/TLS (dodano możliwe wersje TLSv1.2, 1.1 i 1),
  • wykluczenie problemu jaki miał miejsce w specyficznych przypadkach z oznaczaniem niewysłanego maila jako wysłanego,
  • ujednolicenie mechanizmu wysyłania maila testowego (ping) i...
19.07.2019
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 19.07.2019 została udostępniona nowa wersja 1.2.0 usługi SmsService.

Nowa wersja wprowadza następujące zmiany:
  • ustawienie domyślnych wartości w pliku konfiguracyjnym w przypadku ich braku,
  • dodano możliwość włączania trybu debug,
  • zmieniono czas zapisu zdarzeń w logu na zgodny z systemowym,
  • zaktualizowano środowisko aplikacyjne,
  • uaktywniono opcję odpowiedzialną za usuwanie...
18.07.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 18.07.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.2 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.

Strony