04.07.2019
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 04.07.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.1 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
03.07.2019
Szanowni Państwo;
Mamy przyjemność zaproponować Państwu udział w warsztatach szkoleniowych – Nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Jednodniowe szkolenia prowadzone będą w siedzibach Urzędów w uzgodnionych wspólnie z Państwem terminach. Szkolenia realizowane będą przy stanowiskach komputerowych, na sprzęcie dostarczonym przez Sygnity, w sali zapewnionej przez Urząd. Grupa szkoleniowa powinna liczyć minimalnie 10 osób,...
26.06.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 19.06.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji został udostępniony pakiet DPP001 dla wersji 2-10.0 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Pakiet 2-10.0DPP001 uwzględnia nowe wymagania MRPiPS w zakresie wzorców formularzy wniosków elektronicznych obowiązujących od 1 lipca 2019 r., które zostały...
19.06.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 19.06.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-10.0 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-10.0 wprowadza w szczególności zmiany wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz...
07.06.2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 czerwca 2019 r. została udostępniona nowa wersja 2-9.5 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-9.5 w szczególności wprowadza zmianę w kodowaniu znaków w bazie danych z WIN1250 na UTF-8, która wynika z konieczności dostosowania bazy do możliwości prawidłowego zapisywania znaków diakrytycznych...
04.06.2019
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach planujemy opublikować wersję Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, wprowadzającą zmianę w kodowaniu znaków w bazie danych z WIN1250 na UTF-8. Zmiana kodowania wynika z konieczności dostosowania bazy do możliwości prawidłowego zapisywania znaków diakrytycznych w danych obcokrajowców oraz wynika z wymogów dotyczących integracji z systemami zewnętrznymi udostępnianymi za pośrednictwem CSIZS.

Niniejsza...
23.05.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 23.05.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.4 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja w szczególności wprowadza obsługę przeliczania dochodów zagranicznych na poziomie UW na podstawie kursów walut publikowanych przez Europejski Bank...
09.05.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 09.05.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.3 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
25.04.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 25.04.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.2 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów. Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.
11.04.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 11.04.2019 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-9.1 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej opisie zmian.

Strony