02.02.2017
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 02.02.2017 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-2.3 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego
i Świadczeń Wychowawczych.
Zachęcamy do zapoznania się z opisem zmian.
01.02.2017
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma DSR-III.820.4.1.2017.KG z 17 stycznia 2017 roku,
uprzejmie informujemy, że miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywana zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, wg rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 (oznaczone w systemie CAS symbolem „SW-G”), można wygenerować bezpośrednio
z Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych za pomocą formularza o symbolu „SPR_RZECZ-FIN_SW”.
...
20.01.2017
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 20.01.2017 na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-2.2 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych. Instalacja tej wersji jest bardzo ważna z uwagi na usługi weryfikacji danych w systemach MF, AC i ZUS oraz ze względu na nowe sprawozdanie udostępnione w dniu 18.01.2017 w CAS.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem zmian.
05.01.2017
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-2.1 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych. Zachęcamy do zapoznania się z opisem zmian.
22.12.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona nowa wersja 2-2.0 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych dostosowująca Oprogramowanie do ustawy "Za życiem".
Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian.
09.12.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona aktualizacja DPP008 dla wersji 2-1.9 i 2-0.9 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian.
24.11.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona aktualizacja DPP007 dla wersji 2-1.9 i 2-0.9 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian.
22.11.2016
Szanowni Państwo,
kierujemy do Państwa ofertę współpracy w zakresie wykorzystania Oprogramowań do Obsługi: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych oraz Dodatków Energetycznych na rok 2017.

Szczegóły oferty znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

...
10.11.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona aktualizacja DPP006 dla wersji 2-1.9 i 2-0.9 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian.
27.10.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na serwerze automatycznych aktualizacji została udostępniona aktualizacja DPP005 dla wersji 2-1.9 i 2-0.9 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian.

Strony