Oprogramowanie do obsługi Stypendiów (ST) jest systemem informatycznym mającym za zadanie wspierać i usprawniać pracę użytkownikom w realizacji zapisów Ustaw o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., a także Windykacji należności na poziomie Gminy.

Głównymi zaletami oprogramowania są:

Wspomaganie użytkownika

 • w procesie rejestracji wniosków
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone w wniosku z weryfikacją ich na zgodności z obowiązującymi przepisami
 • w procesie zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • w procesie rozliczania faktur dostarczonych przez klienta, instytucję
 • w procesie obsługi odwołań/zażaleń
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
 • w procesie obsługi metryk
 • w procesie tworzenia wydruku listy dla szkół dzieci uczęszczających do niej, na które jest przyznane stypendium w wybranym okresie
 • przy tworzeniu korespondencji wysyłanej i odbieranej z klientem jak i dowolnymi instytucjami
 • przy generowaniu list wypłat o dowolnym sposobie realizacji dla klienta, instytucji
 • poprzez szybki dostęp do dowolnych danych zgromadzonych w systemie
 • w procesie wprowadzania kolejnych wniosków, decyzji w oparciu o dane już zgromadzone.
Elastyczność

 • system posiada szeroką gamę parametrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie go do wymagań, podyktowanych wielkością Urzędu
 • możliwość korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji lub dostęp tylko do ograniczonych czynności określonych przez administratora aplikacji
 • rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków zarówno decyzji, korespondencji jaki i list wypłat
 • bogaty wybór zestawień i raportów konfigurowanych przez Użytkownika
 • konfigurowanie treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty
 • możliwość zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.: doc, odt, xml, html, csv itp.
 • możliwość współpracy na jednej bazie z Oprogramowaniem SR/FA/SW/DM
 • bieżąco prowadzona adaptacja systemu do zmian wymogów prawnych (w zakresie ustaw), a także, potrzeb użytkowników oraz do zmian technologicznych
 • automatyczne informowanie użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, a także automatyczne pobranie tej wersji z wykorzystaniem Internetu.

Bezpieczeństwo danych

Oprogramowanie do obsługi Stypendiów, zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jest dostosowane do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.