Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 marca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować nową wersję WYWIAD Plus 4.0.
Wersja 4.0 wprowadza pakiet dodatkowych usług, rozszerzający możliwości oprogramowania ponad zakres przewidziany wymaganiami homologacyjnymi. W kolejnych wersjach, pakiet będzie rozszerzany o kolejne dodatkowe usługi. W roku 2018, korzystanie z dodatkowych usług nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych opłat.

WYWIAD Plus 4.0 wprowadza dwie dodatkowe usługi, dzięki którym można:
  • zarejestrować pracę socjalną i wczytać ją do POMOST Std;
  • wykorzystać słownik instytucji z POMOST Std, do podania miejsc pracy, nauki lub pobytu.
Aktualizację WYWIAD Plus do wersji 4.0 można wykonać z dowolnej wcześniejszej wersji WYWIAD Plus. Nie ma już konieczności, aby pierwszego logowania po wykonaniu aktualizacji dokonywała osoba, która logowała się kiedykolwiek wcześniej.

WYWIAD Plus 4.0 może współpracować z systemem POMOST Std w wersji co najmniej 3-15.0.