Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 lipca 2018 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-16.2.

Aktualizacja 3-16.2 jest obowiązkowa dla Jednostek realizujących zadania powiatowe (PCPR, MOPR, PMOPS), które od 1 sierpnia br. będą przyjmować wnioski o świadczenie dobry start, dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Pozostałe Jednostki mogą zainstalować aktualizację, jeśli okażą się dla nich przydatne wprowadzone zmiany.

Aktualizacji 3-16.2 można dokonać z wersji 3-16.0 lub 3-16.1 i tylko w środowisku JAVA 8 u 65 lub nowszym 8