28.05.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 28 maja 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.4.

Aktualizacja jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów.
10.05.2019
Szanowni Państwo,
w związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ukazał się w CAS w dniu 7 maja br., przygotowaliśmy aktualizację POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.3_DPP001. Aktualizacja dodaje nowy rodzaj ośrodka wsparcia i umożliwia oznaczenie w ten sposób właściwych ośrodków, zarejestrowanych jako instytucje w systemie POMOST Std. Uprzejmie prosimy o wykonanie niniejszej aktualizacji, w celu dostosowania oprogramowania do ogłoszonej zmiany.


W załączeniu treść komunikatu MRPiPS:

Szanowni Państwo,
z
...
07.05.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 7 maja 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.3.

Aktualizacja jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów.
17.04.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 kwietnia 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.2.

Aktualizacja jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów.
26.03.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 26 marca 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.1.
21.03.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 21 marca 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację WYWIAD Plus 6.0.

Wersja 6.0 jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów.
11.03.2019
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 11 marca 2019 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować wersję 3-19.0 systemu POMOST Std, niezbędną do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za 1 kwartał 2019 roku.
12.02.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 12 lutego 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-18.3.

Aktualizacji 3-18.3 można dokonać z wersji 3-18.0 POMOST Std albo z aktualizacji: 3-18.1 lub 3-18-2.
23.01.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 23 stycznia 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-18.2.
Aktualizacji 3-18.2 można dokonać z wersji 3-18.0 POMOST Std albo z aktualizacji 3-18.1.

Aktualizacja jest niezbędna dla Jednostek wykonujących zadania z zakresu pieczy zastępczej, w związku ze zmianami dotyczącymi zawartości PIT-11.
Pozostałe Jednostki Pomocy Społecznej mogą zainstalować aktualizację 3-18.2 jeśli przydatne okażą się dla...

Strony