27.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-22.0.
Nowa wersja zawiera między innymi raport dla GUS, wg nowych wytycznych, opisanych na stronie:https://cs.stat.gov.pl/sps/.
23.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 27 września 2019 roku udostępnimy najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-22.0, która będzie umożliwiać utworzenie raportu dla GUS, wg wytycznych na stronie: https://cs.stat.gov.pl/sps/.

Termin zbierania tego raportu to 15 października 2019 roku.
Raport dla GUS z systemu POMOST Std będzie dostępny bez ponoszenia dodatkowych opłat.
12.09.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 12 września 2019 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować najnowszą wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-21.0.
Po wykonaniu aktualizacji Pomostu, można pobrać i zainstalować wersję 7.0 WYWIAD Plus.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami wprowadzonymi w wersjach 3-21.0 POMOST Std i 7.0 WYWIAD Plus.
09.08.2019
Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem okresu składania wniosków o przyznanie świadczenia dobry start w obszarze pieczy zastępczej, firma Sygnity przygotowała aktualizację oprogramowania, pozwalającą na:
• przyspieszenie przyznania świadczeń - grupowo dla dzieci wymienionych we wniosku;
• rejestrację informacji, które posłużą do wyliczenia sprawozdania;

Aktualizacja jest oznaczona numerem 3-20.2_DPP002 i jest przeznaczona dla Jednostek realizujących zadania z obszaru pieczy zastępczej. Od dnia dzisiejszego, tj. 9 sierpnia 2019 roku, można ją pobierać z serwera...
31.07.2019
Firma Sygnity wprowadza oprogramowanie o nazwie MOUS – Moduł Obsługi Usług Społecznych, które ułatwia rozliczenie posiłków, usług opiekuńczych i innych świadczeń pomocy społecznej, realizowanych w formie niepieniężnej.

Oprogramowanie MOUS może być używane:

  • przez kontrahentów realizujących świadczenia, takich jak: jadłodajnie, bary, stołówki szkolne, instytucje świadczące usługi opiekuńcze;
  • przez same Ośrodki Pomocy Społecznej, w sytuacji kiedy zatrudniają one bezpośrednio osoby świadczące usługi opiekuńcze.
W obu przypadkach...
31.07.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 31 lipca 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-20.2.

Aktualizacja jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów.
09.07.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 9 lipca 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-20.1.

Aktualizacja jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów.
18.06.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 18 czerwca 2019 roku, z okna automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować wersję 3-20.0 systemu POMOST Std, niezbędną do prawidłowego wykazania sprawozdawczości za 1 półrocze 2019 roku, a także dostosowująca oprogramowanie do zmian prawnych wchodzących w życie 1 lipca br., związanych z dodatkiem z nowego art. 113a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
28.05.2019
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 28 maja 2019 roku, z serwera automatycznych aktualizacji można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.4.

Aktualizacja jest w całości poświęcona realizacji Państwa postulatów.
10.05.2019
Szanowni Państwo,
w związku z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ukazał się w CAS w dniu 7 maja br., przygotowaliśmy aktualizację POMOST Std, oznaczoną numerem 3-19.3_DPP001. Aktualizacja dodaje nowy rodzaj ośrodka wsparcia i umożliwia oznaczenie w ten sposób właściwych ośrodków, zarejestrowanych jako instytucje w systemie POMOST Std. Uprzejmie prosimy o wykonanie niniejszej aktualizacji, w celu dostosowania oprogramowania do ogłoszonej zmiany.


W załączeniu treść komunikatu MRPiPS:

Szanowni Państwo,
z
...

Strony