17.11.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 listopada 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-8.1.

Aktualizacja dodaje funkcjonalność windykacji do aplikacji "piecza zastępcza".
17.11.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 listopada 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-8.1.

Aktualizacja dodaje do prezentacji wywiadu odebranego z terminalu mobilnego sumę kontrolną, o której mowa w art. 107 ust. 5h zmienionej Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359).
12.09.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 12 września 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-8.0, która w szczególności dostosowuje oprogramowanie do zmian prawnych, w tym rozporządzenia w/s rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zachęcamy do zapoznania się opisem zmian wprowadzonych w tej wersji.
15.06.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 czerwca 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-7.0.

Zachęcamy do zapoznania się opisem zmian wprowadzonych w tej wersji.
10.03.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 10 marca 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-6.0.
Wersja dostosowuje oprogramowanie do zmian w formularzu sprawozdania MK1/MK2. Z powodu tych zmian, instalacja wersji 3-6.0 POMOST Std jest niezbędna do wykazania sprawozdawczości za 1 kwartał 2016 roku.

Ci z Państwa, którzy posiadają w ramach systemu POMOST Std aplikację "...
17.02.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że system POMOST Std - Piecza Zastępcza zostanie rozszerzony o możliwość przyznawania i wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka. Rozszerzenie obejmuje zarówno możliwość składania wniosków o dodatek wychowawczy, wydawanie decyzji, realizację świadczenia w formie pieniężnej bądź niepieniężnej, jak również tworzenie sprawozdania.

Dla tych z Państwa, którzy posiadają już wykupioną licencję na rok 2016 rozszerzenie zostanie udostępnione
w...
14.12.2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 14 grudnia 2015 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-5.0.

Wersja ta jest w całości poświęcona realizacji postulatów, otrzymanych za pośrednictwem zgłoszeń
z Ośrodków Pomocy Społecznej.
14.09.2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 14 września 2015 roku, z serwera automatycznej aktualizacji ( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-4.0.

Wersja ta jest w całości poświęcona realizacji postulatów, otrzymanych za pośrednictwem zgłoszeń z Ośrodków Pomocy Społecznej.
15.07.2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lipca 2015 roku, z serwera automatycznej aktualizacji
( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować wersję 3-3.0 systemu POMOST Std, zawierającą realizację następujących postulatów Użytkowników aplikacji "Zespoły Interdyscyplinarne":

  1. Dodanie możliwości wydruków, w oparciu o konfigurowane szablony:
    1. Prośba do podmiotu o oddelegowanie reprezentanta na spotkanie
    2. Zaproszenia na spotkanie dla...
15.07.2015
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 lipca 2015 roku, z serwera automatycznej aktualizacji
( http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/ ) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-3.0.

Wersja ta jest w całości poświęcona realizacji postulatów, otrzymanych za pośrednictwem zgłoszeń
z Ośrodków Pomocy Społecznej.

Opis struktury bazy danych Pomost Std 3-3.0 został zamieszczony pod poniższym linkiem:
...

Strony