10.03.2017
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 10 marca 2017 roku, z serwera automatycznych aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-10.0.

Po zainstalowaniu wersji 3-10.0 POMOST Std, z serwera automatycznych aktualizacji będzie można pobrać programy aktualizacyjne WYWIAD Plus do wersji 1.1.

Zachęcamy do zapoznania się opisem zmian wprowadzonych w tej wersji.
27.01.2017
Szanowni Państwo,
z serwera automatycznych aktualizacji można pobrać aktualizację POMOST Std, która dodaje możliwość usunięcia zestawu WAW, w celu ponownego pobrania, obliczenia i wysłania do CAS, jak również możliwość wstecznego pobrania zestawów WAW opublikowanych od początku kwartału.

Z uwagi na planowane w lutym br. ponowne zbieranie przez MRPiPS informacji o liczbie wywiadów, w tym wywiadów przeprowadzonych elektronicznie, za pomocą funkcjonalności WAW, prosimy o instalację niniejszej aktualizacji.
13.01.2017
Szanowni Państwo.
Z serwera automatycznych aktualizacji można pobrać aktualizację POMOST Std. Aktualizacja rozszerza funkcjonalność o możliwość obliczenia kwartalnego sprawozdanie z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz 332, z późn. zm.) wg wzoru formularza dostępnego w załączniku nr 3 do rozporządzenia MRPiPS z dnia 18 lutego 2016 r. Możliwość ta dotyczy Użytkowników aplikacji "piecza zastępcza" w systemie...
13.12.2016
Szanowni Państwo,
z dniem dzisiejszym udostępniamy Oprogramowanie WYWIAD Plus 1.0, czyli Moduł Sytemu Dziedzinowego POMOST Std, służący do przeprowadzenia wywiadów w formie elektronicznej, zgodnie w art. 107 ust. 5e-5f zmienionej Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359).

Programy instalacyjne WYWIAD Plus można pobierać z serwera automatycznych aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) po uprzednim zainstalowaniu wersji 3-9.0 POMOST Std.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją WYWIAD Plus 1.0.
12.12.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 12 grudnia 2016 roku, z serwera automatycznych aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-9.0.

Instalacja tej wersji jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości wg formularzy jednorazowych, które mają być opublikowane w grudniu br. i wyliczone automatycznie przez Systemy Dziedzinowe za pomocą funkcjonalności Wartości Automatycznie Wyliczanych.

Po...
21.11.2016
Szanowni Państwo,
kierujemy do Państwa ofertę współpracy w zakresie wykorzystania Oprogramowań do Obsługi: Wsparcia Rodziny, Pieczy Zastępczej oraz Zespołów Interdyscyplinarnych na rok 2017.

Szczegóły oferty znajdą Państwo pod poniższymi linkami:

Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza
Zespoły Interdyscyplinarne...
17.11.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 listopada 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-8.1.

Aktualizacja dodaje funkcjonalność windykacji do aplikacji "piecza zastępcza".
17.11.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 17 listopada 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować aktualizację systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-8.1.

Aktualizacja dodaje do prezentacji wywiadu odebranego z terminalu mobilnego sumę kontrolną, o której mowa w art. 107 ust. 5h zmienionej Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359).
12.09.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 12 września 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-8.0, która w szczególności dostosowuje oprogramowanie do zmian prawnych, w tym rozporządzenia w/s rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zachęcamy do zapoznania się opisem zmian wprowadzonych w tej wersji.
15.06.2016
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego, tj. 15 czerwca 2016 roku, z serwera automatycznej aktualizacji (http://liveupdate.sygnity.pl:8080/liveupdate/) można pobierać i instalować nową wersję systemu POMOST Std, oznaczoną numerem 3-7.0.

Zachęcamy do zapoznania się opisem zmian wprowadzonych w tej wersji.

Strony