Portal Beneficjenta - internetowy system, który powstał z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy Beneficjentem, a Urzędem. W Portalu beneficjent śledzić może m.in.: stan realizacji złożonych wniosków, wydanych decyzji, czy informacje o planowanych i zrealizowanych płatnościach, a także odczytać komunikaty publikowane przez Urząd. Portal jest dostosowany również do działania na urządzeniach mobilnych (RWD).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną, którą odnajdziecie Państwo poniżej.