Oprogramowanie do Obsługi świadczeń jest systemem informatycznym mającym za zadanie wspierać i usprawniać pracę użytkownikom w realizacji zapisów Ustaw dotyczących: Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów Socjalnych, Dodatków Mieszkaniowych, Dodatków Energetycznych, Windykacji należności, a także na poziomie województwa przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Głównymi zaletami oprogramowania jest:

Wspomaganie użytkownika

 • Po rejestracji wniosków automatycznie jest tworzona decyzja z weryfikacją danych na zgodności z obowiązującymi przepisami,
 • Zbieranie informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji,
 • Szybki dostęp do dowolnych danych zgromadzonych w systemie,
 • Wsparcie we wprowadzaniu danych w oparciu o dane już zgromadzone,
 • Bieżąco prowadzona adaptacja systemu do zmian wymogów prawnych (w zakresie ustaw), aktualnych Wymagań Homologacyjnych, potrzeb użytkowników oraz do zmian technologicznych,

Elastyczność

 • System posiada szeroką gamę parametrów konfiguracyjnych umożliwjających dopasowanie go do wymagań, podyktowanych wielkością Urzędu,
 • Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych w aplikacji lub dostęp tylko do ograniczonych czynności określonych przez administratora aplikacji,
 • Rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków zarówno decyzji, jaki i list wypłat,
 • Bogaty wybór zestawień i raportów konfigurowanych przez Użytkownika,

Bezpieczeństwo danych
Rutynowe kontrole w Ośrodkach, które wykorzystują nasze systemy wykazały, że zapewniamy ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Realizujemy również wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Proces sprawdzający zgodność Oprogramowania
Oprogramowanie na bieżąco jest zgłaszane do przeglądów akceptacyjnych w zakresie Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Aktualnie system posiada świadectwa:

 • Świadectwo akceptacyjne dla Świadczeń Rodzinnych na poziom Gminy nr 3/1.03/SR/G/2015 z dnia 29 maja 2015r.
 • Świadectwo akceptacyjne dla Świadczeń Rodzinnych na poziom Marszałka nr 2/1.03/SR/W/2015 z dnia 29 maja 2015.
 • Świadectwo akceptacyjne dla Funduszu Alimentacyjnego nr 2/1.03/FA/G/2015 z dnia 6 lipca 2015r.