Współpraca w zakresie Oprogramowania do Obsługi Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej wraz z Modułem Windykacje w roku 2020

UWAGA! Skrócony czas korzystania z Oprogramowania po wygaśnięciu licencji.
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie eksploatacji Oprogramowania do obsługi Wsparcia Rodziny (gminy) i Pieczy Zastępczej (powiat) oraz funkcjonalności Moduł Windykacje (WD) w roku 2020.

Jednocześnie umożliwiamy Państwu zakup usługi komunikacji z klientami za pomocą poczty elektronicznej. Usługa zintegrowana jest z Systemem POMOST Std i może być użyta we wszystkich aplikacjach tego systemu. Zakup w/w usługi jest opcjonalny.

Zamówienia prosimy składać na dedykowanych formularzach w terminie do 31 grudnia 2019 r.
Informujemy, iż w przypadku nieprzysłania zamówienia w wyznaczonym terminie, w dniu 1 lutego 2020 roku nastąpi blokada licencji.
Subscribe to RSS - Oferta