Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą formularza sprawozdawczego, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2012 roku, w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, do prawidłowego wykazania sprawozdania WRiSPZ niezbędna jest instalacja najnowszej wersji Oprogramowania Użytkowego POMOST, oznaczonej numerem 20-9.4 .
Aktualizacja z wersji 20-9.3 do 20-9.4 została udostępniona na ftp:
Adres serwera: 194.93.127.193
login: pomost
hasło: %pomsr&
katalog: \\Pomost\20-9.4\