Szanowni Państwo,
w związku ze zmianami prawnymi wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2016 roku tj.

ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadzającą nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami tzw. „złotówka za złotówkę”;
oraz
ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217) wprowadzającą m.in. nowe świadczenie rodzinne – „świadczenie rodzicielskie";

a także w związku ze zmianami w regułach dotyczących sprawozdawczości i zbiorów centralnych,

przygotowaliśmy nową wersję oprogramowania, oznaczoną numerem 2-1.5.

Jednocześnie, dla tych z Państwa, którzy nie przeszli jeszcze na nową technologię, przygotowaliśmy wersję 2-0.5. Instalacja wersji 2-1.5 lub 2-0.5 jest niezbędna do prawidłowego wykazania sprawozdawczości i zbiorów centralnych za IV kwartał 2015 roku.

Dodatkowo, odpowiadając na Państwa postulaty i zgłoszenia, wersja 2-1.5 i 2-0.5 w obszarze FA zawiera raport braków w zbiorze centralnym, uruchamiany automatycznie w momencie tworzenia zbioru i pozwalający odnaleźć i uzupełnić ewentualne braki w zbiorze jeszcze przed jego wysłaniem do Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359), która również wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r., została już uprzednio wdrożona w Oprogramowaniu SR i FA, począwszy od wersji 2-0.1

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.