Instalacja, backup, konfiguracja

Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: jack » 30 sty 2011 1:02

Backup:
Kiedyś wykonywałem kopie baz danych przez kopiowanie plików i nigdy nic mi się nie wysypało, ale że zalecają robić co jakiś czas przeładowanie bazy SR i przy okazji można też sprawdzić czy kopia jest prawidłowa to napisałem inny skrypcik na Windowsa. Ponadto z tego co pamiętam to w instrukcji do Pomostu Std. była uwaga że:
Instalację FBmanager możemy wykonać jedynie na 32 bit-owych systemach operacyjnych (Windows NT, 9x, ME,2000, XP, 2003), więc ten skrypt też do Pomostu się przyda na systemach 64-bit. Ponadto na forum co jakiś czas pojawia się pytanie o skrypt do archiwizacji jakiejś bazy.
Przyjąłem założenie że JBossPomost jak i Firebird są zainstalowane jako usługi, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby JBoss zatrzymywać/startować za pomocą polecenia call i zewnętrznego skryptu. Zatrzymuję go dlatego że utrzymuje on połączenie z bazą, nawet gdy żaden użytkownik nie jest zalogowany.
Skrypt wykorzystuje darmowy program 7zip do kompresowania kopii zapasowych.
7zip commandline version: Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!
Na początku trzeba określić literę dysku na którym będą tworzone archiwa zip, następnie w zmiennych deklarujemy nasze rzeczywiste ścieżki do folderów baz danych, archiwum i plików wykonywalnych oraz hasło SYSDBA a w skrypcie platnika to juz bezposrednio trzeba wlasne wartosci wstawic, nie ma sensu do tych dwóch linijek tworzyc zmiennych.
Jeżeli coś pójdzie nie tak przy validacji, backupie czy odtworzeniu to zostanie dodany wpis do pliku errorlog.txt . Niekoniecznie oznacza to uszkodzenie bazy, może być np jakieś połączenie nawiązane.
Kod: Zaznacz cały
@echo off
Title Jack 1.3

REM Tworzenie folderow archiwum.
cd /D F:\
if not exist Backup\Platnik md Backup\Platnik
if not exist Backup\SR md Backup\SR
if not exist Backup\Pomost md Backup\Pomost

REM Deklaracja zmiennych.
set ZIP=c:\7zip\7za.exe
set ARCHIWUM=F:\Backup
set JBOSSDIR=F:\JBoss
set SRDIR=G:\SYG_SwiadczeniaRodzinne\baza
set POMDIR=G:\Pomost\baza
set SHUTFB="C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gfix.exe" -shut -force 0 -user SYSDBA -password masterkey
set ONLINEFB="C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gfix.exe" -online -user SYSDBA -password masterkey
set VALIDATE="C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gfix.exe" -validate -full -user SYSDBA -password masterkey
set BACKUP="C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe" -b -user SYSDBA -password masterkey
set RESTORE="C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe" -rep -g -user SYSDBA -password masterkey
set VALIDATELOG=Sprawdzenie poprawnosci struktury bazy danych zakonczylo sie niepowodzeniem. Sprawdz przyczyne.
set BACKUPLOG=Backup zakonczyl sie niepowodzeniem. Sprawdz przyczyne.
set RESTORELOG=Odtworzenie bazy danych zakonczylo sie niepowodzeniem. Sprawdz przyczyne.
cls

:Firebird_shutdown
echo Zatrzymanie baz Firebird
net stop JBossPomost
for %%J in (%SRDIR%\*.gdb) do %SHUTFB% %%J
for %%J in (%SPOMDIR%\*.gdb) do %SHUTFB% %%J
cls

:Platnik
REM Nie ma tu podanego konta i hasla bo uzytkownik domenowy wykonujacy skrypt ma prawa administratora bazy, a serwer SQL jest zainstalowany w mixedmode.
REM W wersji starszej niz 2005 uzywa sie programu osql.exe.
REM Nalezy podstawic wlasne nazwy serwera(DC1), instancji(SQLEXPRESS) i bazy(platnik).
echo Trwa archiwizacja bazy danych Platnika...
sqlcmd.exe -S "DC1\SQLEXPRESS" -E -Q "BACKUP DATABASE platnik TO DISK ='%ARCHIWUM%\Platnik\platnik.bak' WITH NAME = 'platnik_backup', FORMAT"
if exist %ARCHIWUM%\Platnik\*.bak %ZIP% a %ARCHIWUM%\Platnik\%DATE%-platnik.zip %ARCHIWUM%\Platnik\*.bak && del %ARCHIWUM%\Platnik\*.bak
cls

:SR
echo Trwa sprawdzanie poprawnosci struktury baz danych SR...
for %%J in (%SRDIR%\*.gdb) do %VALIDATE% %%J || echo %DATE% %TIME% %%~nJ %VALIDATELOG% >> %ARCHIWUM%\errorlog.txt && goto Pomost
cls
echo Trwa backup baz danych SR...
if exist %ARCHIWUM%\SR\*.bak del %ARCHIWUM%\SR\*.bak
for %%J in (%SRDIR%\*.gdb) do %BACKUP% %%J %ARCHIWUM%\SR\%%~nJ.bak || echo %DATE% %TIME% %%~nJ %BACKUPLOG% >> %ARCHIWUM%\errorlog.txt && goto Pomost
cls
echo Trwa przeladowanie baz danych SR z kopii...
for %%J in (%SRDIR%\*.gdb) do %RESTORE% %ARCHIWUM%\SR\%%~nJ.bak %%J || echo %DATE% %TIME% %%~nJ %RESTORELOG% >> %ARCHIWUM%\errorlog.txt && goto Pomost
cls
echo Trwa kompresowanie plikow kopii zapasowych SR...
if exist %ARCHIWUM%\SR\*.bak %ZIP% a %ARCHIWUM%\SR\%DATE%-sr.zip  %ARCHIWUM%\SR\*.bak && del %ARCHIWUM%\SR\*.bak
cls

:Pomost
echo Trwa sprawdzanie poprawnosci struktury baz danych Pomost...
for %%J in (%POMDIR%\*.gdb) do %VALIDATE% %%J || echo %DATE% %TIME% %%~nJ %VALIDATELOG% >> %ARCHIWUM%\errorlog.txt && goto Czyszczenie
cls
echo Trwa backup baz danych Pomost...
if exist %ARCHIWUM%\Pomost\*.bak del %ARCHIWUM%\Pomost\*.bak
for %%J in (%POMDIR%\*.gdb) do %BACKUP% %%J %ARCHIWUM%\Pomost\%%~nJ.bak || echo %DATE% %TIME% %%~nJ %BACKUPLOG% >> %ARCHIWUM%\errorlog.txt && goto Czyszczenie
cls
echo Trwa przeladowanie baz danych Pomost z kopii...
for %%J in (%POMDIR%\*.gdb) do %RESTORE% %ARCHIWUM%\Pomost\%%~nJ.bak %%J || echo %DATE% %TIME% %%~nJ %RESTORELOG% >> %ARCHIWUM%\errorlog.txt && goto Czyszczenie
cls
echo Trwa kompresowanie plikow kopii zapasowych Pomost...
if exist %ARCHIWUM%\Pomost\*.bak %ZIP% a %ARCHIWUM%\Pomost\%DATE%-pomost.zip  %ARCHIWUM%\Pomost\*.bak && del %ARCHIWUM%\Pomost\*.bak
cls

:Czyszczenie
echo Kasowanie plikow archiwum starszych niz 40 dni...
forfiles /p %ARCHIWUM% /s /m *.zip /d -40 /c "cmd /c del @file"
cls

:Firebird_online
echo Uruchomienie baz Firebird
for %%J in (%SPOMDIR%\*.gdb) do %ONLINEFB% %%J
for %%J in (%SRDIR%\*.gdb) do %ONLINEFB% %%J
net start JBossPomost
REM Poniewaz przeładowujemy baze z konta SYSDBA to nalezy ponownie skonfigurowac konto "pomadmin" ponizsza komenda.
REM Inaczej nie zadziala nam autoupdate, ktory wykonuje operacje na bazie z tego konta.
call %JBOSSDIR%\Narzedzia\FBconfig\FBconfig.exe localhost masterkey

exit

Instalacja - serwer Windows:
Usługa JBossPomost
W obecnej wersji Pomost na systemie 64-bit nie zainstaluje się automatycznie usługa JBossPomost. Ma to być poprawione już w marcu 2011. Obejście problemu jest bardzo proste. Należy przekopiować skrypty instalacyjne usługi z foldera JBoss\service do JBoss\service64 i stamtąd uruchomić lub samemu zarejestrować usługę za pomocą polecenia sc.

Porty
Jeżeli macie programy nasłuc***ące na portach 8080, 8443 to serwis podeśle wam odpowiednio zmodyfikowane pliki. U mnie na 8443 działa webowa konsola Symantec Endpoint Protection Manager.

Aktualizacje automatyczne
Okazuje się że aktualizator nie lubi zmienionego hasła SYSDBA i wykłada się na backupie bazy przed aktualizacją.
Przywrócenie hasła masterkey i modyfikacja security2.fdb odbywa się jedną komendą:
Kod: Zaznacz cały
"C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gsec.exe" -user SYSDBA -password starehaslo -database "localhost:C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\security2.fdb" -modify SYSDBA -pw masterkey

Również fbconfig generował błąd po wydaniu polecenia
Kod: Zaznacz cały
X:\Jboss\fbconfig.exe localhost zmienionehasloSYSDBA
jednak po analizie pliku security2.fdb serwis stwierdził że konto pomadmin zakłada się poprawnie, ale po przywróceniu hasła masterkey ten komunikat już nas nie atakuje.
"Oryginalny" plik security2.fdb można także pobrać z serwera ftp Sygnity.

Instalacja - klient Active Directory:
Wbrew pozorom nowy Pomost nie jest taki bezobsługowy na klientach, trzeba przecież jakoś użytkownikom przekazać z jakiej strony uruchomić pobieranie klienta a także wyposażyć stanowiska w Javę, która kiedyś może również wymagać aktualizacji, jeżeli jednak mamy domenę to może naprawdę zrobić takie perpetum mobile. Po reinstalacji komputera też "się zrobi samo".
Pierwsza rzecz to skrót do strony startowej. Ja wykorzystałem w tym celu preferencje zasad grupy. Do Visty, XP i 2003 trzeba doinstalować "Rozszerzenia klienta preferencji zasad grupy" ze strony Microsoft Musisz się zalogować żeby zobaczyć link! lub przez WSUS. Do zarządzania nie trzeba mieć nawet W2k8 w domenie, wystarczy Vista/7 z zainstalowanym pakietem narzędzi administracji zdalnej serwera RSAT.
Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!
Zasadę trzeba przypisać do kontenera w którym są obiekty użytkowników.
preferencjeGPO.JPG


Mała uwaga, w przeciwieństwie do "zwykłych" zasad grupy aby dana preferencja została usunięta nie wystarczy jej skasować, należy zmienić jej opcję z "aktualizuj" na "usuń" i tak przez jakiś czas zostawić aby wszystkie komputery i użytkownicy mogli załadować nowe ustawienia przy logowaniu. Jeżeli zmienimy nazwę to zostanie stworzona nowa a stary skrót, drukarka, zmienna itp nadal zostaną u użytkowników/komputerów. Alternatywnie można użyć opcji "zamień" zamiast "aktualizuj" i zmiana nazwy zadziała.

Teraz czas na Javę, najpierw tworzymy w preferencjach zmienną Java_home, tym razem w gałęzi "konfiguracja komputera" a więc w kontenerze tym muszą być nasze stacje klienckie.
JAVA_HOME.JPG

Czas przygotować Javę do instalacji, czyli wyłączyć denerwujące sprawdzanie aktualizacji. Nie będziemy przecież instalować niesprawdzonych wersji ani w ogóle instalować ich ręcznie. W tym celu posłużymy się edytorem pakietów Orca. Wchodzi on w skład pakietu SDK dla Windows.
support.microsoft.com/kb/255905/pl
Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!
Można też sobie go wyodrębnić bo cały pakiet jest ogromy (1,5GB):
blog.porowski.pro/orca-bez-instalacji-windows-sdk
Uruchamiamy instalator javy JRE pobrany ze strony Oracle i zatrzymujemy się na tym etapie. Szukamy w plikach tymczasowych w swoim profilu lokalnym folderu jre1.6.0_xx i kopiujemy do innej lokalizacji. Powinny byc w nim pliki jre1.6.0_xx.msi i data1.cab Teraz możemy zamknąć instalator. W programie Orca otwieramy plik msi do edycji i zmieniamy to co na obrazku:
javaupdate.jpg

Po tej operacji przestanie działać w tle program jusched.exe mimo zaznaczonych opcji w panelu Javy. Zapisujemy zmiany. Innym sposobem jest dodanie pewnych wpisów w tabeli registry.
Jeżeli na klientach XP nie ma MS installer 3.1 lub SP3 to jeszcze trzeba powstały pakiet przepakować za pomocą polecenia msiexec /a.
Udostępniamy na serwerze folder na instalki programów, tworzymy w nim folder Java i kopiujemy tam folder jre1.6.0_xx. Otwieramy konsolę zarządzania zasadami GPMC. Klikamy prawym przyciskiem myszy na jednostce organizacyjnej zawierającej interesujące nas komputery, wybieramy "utwórz obiekt zasad grupy w tej domenie i umieść tu łącze". Podajemy nazwę, następnie prawoklik na utworzonej zasadzie, edytuj, konfiguracja komputera=>zasady=>ustawienia oprogramowania=>instalacja oprogramowania. Klikamy na instalacja oprogramowania prawym przyciskiem myszy, nowy=>pakiet, wybieramy właściwy plik poprzez ścieżkę sieciową, czyli UNC \\serwer\ścieżka, gdybyśmy wskazali przez ścieżkę lokalną to niestety instalacja nie powiedzie się. Wybieramy opcję "przypisany", następnie zmieniamy we właściwościach to co na obrazku:
Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!
Czyli czy ta java 32bit ma być również dla systemów x64 oraz czy ma zostać usunięta gdy komputer znajdzie się poza zakresem zarządzania.
Żeby odinstalować javę wystarczy usunąć ten pakiet, zostaniemy zapytani czy chcemy odinstalować ze wszystkich komputerów czy tylko uniemozliwić nowe instalacje.
30 minut pracy i bez latania mamy przygotowanych klientów do pracy przy następnym uruchomieniu komputerów pojawi się na nich Java w odpowiedniej wersji.
No dobra, poddaję się - nie można dodawać więcej załączników ani linków do posta :-?


Konfiguracja
Alokowana pamięć serwera.
W pliku \Jboss\bin\run.bat znajduje się sekcja:
Kod: Zaznacz cały
rem JVM memory allocation pool parameters. Modify as appropriate.
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xms2048m -Xmx4096m
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:MaxPermSize=1024m -ea -Duser.language=pl -Duser.region=PL

gdzie:
-Xms2048m - minimalna wartość pamięci RAM do alokacji przez JVM
-Xmx4096m - maksymalna (RAMu mam dużo - 16GB)
MaxPermSize=1024m - stos (mam maksymalnie 5 userów jednocześnie w Pomoście i wiem od Pana Grzegorza że tyle mi wystarczy)
To są moje wartości.
Fajnie by było gdyby ktoś z Sygnity podał jakie są wartości zalecane w zależności od ilości użytkowników. Oczywiście jak ktoś ma dużo RAMu to i tak max i min może dać większe. Na forum poruszony był problem systemów 32bitowych, że tam nie należy dawać więcej niż 1GB. Zapisanie wartości z poziomu Pomostu, nawet tylko klienckich nadpisuje również wpisy serwera w tym pliku. Ponadto z poziomu Pomostu nie można zmienić wartości dla stosu.
Ja dodam że w systemach 32-bit maksymalny rozmiar jednego procesu to 2GB, gdyby program próbował alokować więcej to pewnie by się zakończylo jakimś crashem, Nie wiem tylko skąd podana wartość 1GB.

Aktualizacja:
W obecnych wersjach można już zmieniać wartość MaxPermSize z poziomu Pomostu, także nie trzeba już ręcznie edytować plików.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2013 20:31 przez jack, łącznie zmieniany 16 razy
jack
Profesor
Profesor

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: pszczuka » 18 lut 2011 15:44

A czy ktoś może powiedzić czy mozna zwiękmszyć wielkość okien i menu np. aby było dostosowane z WIndows?
pszczuka
Omnibus
Omnibus

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: jack » 18 lut 2011 18:38

Przecież można zwiększyć, przynajmniej większość. Trzeba tylko ustawić zapamiętywanie.
Mi się one ładnie skalują, można zmaksymalizować albo rozciągnąć myszą.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
jack
Profesor
Profesor

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: pszczuka » 25 lut 2011 10:46

Cholerka mam problem z Java 22 na Win7. Nie moge jej zainstalowac, a przy versji 23 sa błędy.
pszczuka
Omnibus
Omnibus

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: SlyW » 25 lut 2011 10:52

to wrzuć niższą jave dziąła od 14 do 22
SlyW
Przewodnik
Przewodnik

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: pszczuka » 25 lut 2011 11:03

No w 7 jest problem aby zainstalować 22. Pojawia się brak jakiegos tam *.dll
pszczuka
Omnibus
Omnibus

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: lukebe » 25 lut 2011 11:11

A próbujesz nałożyć ver 22 na 23 czy odinstalowujesz najpierw tą wyższą?
lukebe
Omnibus
Omnibus

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: pszczuka » 25 lut 2011 11:16

Nie mam zadnej w tej chwili.
pszczuka
Omnibus
Omnibus

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: lukebe » 25 lut 2011 11:25

Ja mam na Win7Starter ver. 21 i się zainstalowała bez problemu. Masz pełne prawa?
lukebe
Omnibus
Omnibus

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: jack » 25 lut 2011 11:34

Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!

BTW - jest już Java 1.6_24, testował ktoś?

PS
Ja czasem korzystam z tego narzędzia do sprawdzenia i ewentualnie usunięcia nieudanych wcześniejszych deinstalacji:
Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!
Link nieaktualny, MS usunął narzędzie ze swojej strony internetowej. Obecnie znowu aktualny.
Mimo że narzędzie Windows Installer Cleanup umożliwiało rozwiązanie niektórych problemów z instalacją, czasami powodowało uszkodzenie innych składników zainstalowanych na komputerze. Z tego powodu usunięto to narzędzie z Centrum pobierania Microsoft.

Dla zdesperowanych mogę przesłać po podaniu maila na PW. Można też próbować znaleźć na własną rękę w sieci lub użyć innego programu.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2014 11:17 przez jack, łącznie zmieniany 9 razy
jack
Profesor
Profesor

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: pszczuka » 25 lut 2011 12:09

Wydaje mi sie ze problem jest z GPO. Dalismy aby automatycznie zainstalowala sie na wszytskich stacjach i potem nastapiły te porblem. A w GPO instalowało sie z msi.
pszczuka
Omnibus
Omnibus

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: jack » 25 lut 2011 12:25

Temat który podlinkowałem jest właśnie o msi i GPO. Czy Java i system są w tej samej wersji x64/32-bit? Instalacja była z gałęzi GPO dotyczącej komputera?
Osobiście nie mam niestety żadnej siódemki, na Viście wgrało się bez problemów.
jack
Profesor
Profesor

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: SlyW » 28 lut 2011 11:10

jack pisze: Czy Java i system są w tej samej wersji x64/32-bit?

Nie powinno być problemów z 32bit na 64bit. Miałem tak wcześniej o chodziło. Teraz mam 64/64 ale na serwerze jave22 a na części stacji java 14 - tez nie ma problemów.
SlyW
Przewodnik
Przewodnik

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: jack » 28 lut 2011 11:32

Bardziej chodziło o ewentualne problemy z prawidłową instalacją/deinstalacją niż działaniem i to przez *.msi a nie *.exe, zresztą jak wynika z innego wątku kolega zdaje się problem już rozwiązał. Sam mam w domu Javę 32 na 64-bitowym hoście, bo używam przeglądrki 32-bit, na 64-bit nie ma jeszcze choćby finalnego flasha, na razie jakąś betę tylko testowałem.
jack
Profesor
Profesor

Re: Instalacja, backup, konfiguracja

Postautor: pszczuka » 08 mar 2011 8:55

set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Xms1536m -Xmx2048m
set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:MaxPermSize=128m -ea -Duser.language=pl -Duser.region=PL
Takie mam ustawienie standardowe na serwerze w Javie. Pytanie jest jaki powinien być optymalny parametr dla 35 użytkowników?
pszczuka
Omnibus
Omnibus

Następna

Wróć do Administracja systemem

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości