Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wszystko o świadczeniach z pomocy społecznej, co, kiedy i od kiedy

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Tomek » 29 kwie 2011 12:07

Dla zainteresowanych: sejm uchwalił wczoraj ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która dosyć mocno zmienia działalność ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, zmiany te mają wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Nasza firma rozpoczęła proces analizy i projektowania niezbędnych zmian w systemach informatycznych, a Was zachęcam do zapoznania się z projektem tej ustawy i ewentualnie do podzielenia się w tym wątku swoimi uwagami o niej - wszelkie uwagi będziemy brać pod uwagę.
pozdrawiam
Tomek

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Karolina » 05 maja 2011 8:01

Mocno zmienia, ale to i tak pikuś w porównaniu do pierwotnych propozycji ;) w każdym razie pracownicy socjalni z poziomu PCPR zajmujący się rodzinami zastępczymi (szczególnie w małych powiatach, gdzie jest zdecydowana przewaga rodzin spokrewnionych nad innymi) mogą przestać bać się o swoje posady, pracy im nie zabraknie a wręcz przeciwnie przybędzie (np. wywiady u rodzin z małymi dziećmi co 3 m-ce i inny rodzaj papierologii :D ).
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Anikagur » 05 maja 2011 10:50

Jakie zmiany przwiduje dla PCPR jeszcze nowa ustawa???
Anikagur

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Azbest » 05 maja 2011 12:01

Karolina pisze:Mocno zmienia, ale to i tak pikuś w porównaniu do pierwotnych propozycji ;) w każdym razie pracownicy socjalni z poziomu PCPR zajmujący się rodzinami zastępczymi (szczególnie w małych powiatach, gdzie jest zdecydowana przewaga rodzin spokrewnionych nad innymi) mogą przestać bać się o swoje posady, pracy im nie zabraknie a wręcz przeciwnie przybędzie (np. wywiady u rodzin z małymi dziećmi co 3 m-ce i inny rodzaj papierologii :D ).


Art. 8. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
1) asystentów rodziny;
2) zespołów interdyscyplinarnych;
3) placówek wsparcia dziennego;
4) rodzin wspierających;
5) innych podmiotów lub instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.
Rozdział 2
Praca z rodziną
Art. 9. 1. Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła
realizację tego zadania na podstawie art. 180.
Art. 10. 1. W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik ośrodka pomocy społecznej
zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z
późn. zm .3)).
2. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik ośrodka pomocy
społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z
tą rodziną.
Art. 12. 1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim
wychowankom opuszczającym te rodziny;
2) prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej,
w tym poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów, oraz
udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje
rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu
zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

... no i ma to robić asystent rodziny. Gdzie tu mowa, że to powiat go zatrudni - tego asystenta????
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Azbest » 05 maja 2011 12:07

no i najważniejsze niezrozumiałe zupełnie:

Art. 14. 1. Asystenta rodziny zatrudnia wójt lub podmiot, któremu gmina na
podstawie art. 180 zleciła prowadzenie pracy z rodziną..
2. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie
zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)), stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia.
3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków
pracownika socjalnego.
4. Asystent rodziny nie może być pracownikiem ośrodka pomocy społecznej w
gminie, w której wykonuje pracę asystenta rodziny.

PS. No niby art. 75 mówi, że starosta pełni funkcję pieczy nad rodzinami (czyt. PCPR-y), ale to wszystko jakieś .... chore jest!!!!!
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Karolina » 05 maja 2011 14:39

Ej, no... Bez nerwów :shock: dlaczego na mnie krzyczysz? :oops:
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Azbest » 05 maja 2011 15:08

Karolina pisze:Ej, no... Bez nerwów :shock: dlaczego na mnie krzyczysz? :oops:


No coś Ty, przecież na ustawodawców krzyczę, heheh. :nono:
czyli asystent bedzie normalnie nadzorował rodziny zastępcze, a zgodnie z art. 14 asystenta zatrudni wójt, burmistrz, prezydent (NIE POWIAT!!!) i to na umowę zlecenie, haha.

Art. 14. 1. Asystenta rodziny zatrudnia wójt lub podmiot, któremu gmina na
podstawie art. 180 zleciła prowadzenie pracy z rodziną..
2. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie
zadaniowego czasu pracy albo umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z ustawą z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)), stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia.
3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków
pracownika socjalnego.
4. Asystent rodziny nie może być pracownikiem ośrodka pomocy społecznej w
gminie, w której wykonuje pracę asystenta rodziny.
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Karolina » 05 maja 2011 15:14

:D i stała się jasność.
A co do tej asystentury to jak nie widziałam, tak nie widzę. Domyślam się, że jak z liczbą pracowników socjalnych w OPS'ach, będzie to długo przepis nie do wykonania :???:
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Azbest » 06 maja 2011 11:35

Karolina pisze:Mocno zmienia, ale to i tak pikuś w porównaniu do pierwotnych propozycji ;) w każdym razie pracownicy socjalni z poziomu PCPR zajmujący się rodzinami zastępczymi (szczególnie w małych powiatach, gdzie jest zdecydowana przewaga rodzin spokrewnionych nad innymi) mogą przestać bać się o swoje posady, pracy im nie zabraknie a wręcz przeciwnie przybędzie (np. wywiady u rodzin z małymi dziećmi co 3 m-ce i inny rodzaj papierologii :D ).


NO TAK, ALE W "MAŁYCH" POWIATACH W 90-100% SĄ RODZINY SPOKREWNIONE, WIĘC:
Art. 181. 1. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w
spokrewnionej rodzinie zastępczej ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej.

Art. 182. 1. Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie
zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka,
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej.

....TAK CZY SIAK RODZINY SPOKREWNIONE PRZEJDĄ POD GMINY
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: TheSaint » 06 maja 2011 11:55

Karol - masz chyba zły tekst ustawy. Być może cytujesz projekt. wejdź sobie na sejm.gov.pl - tam masz tekst ustawy uchwalonej i art. 181 brzmi zgoła inaczej
TheSaint
GURU
GURU

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: TheSaint » 06 maja 2011 11:59

Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!
TheSaint
GURU
GURU

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Azbest » 06 maja 2011 13:01

TheSaint pisze:Karol - masz chyba zły tekst ustawy. Być może cytujesz projekt. wejdź sobie na sejm.gov.pl - tam masz tekst ustawy uchwalonej i art. 181 brzmi zgoła inaczej


Fakt, projekt projektem, hehehhe, a to co zostało, np. z finansowania rodzin to po staremu.
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Karolina » 06 maja 2011 13:05

I to jest ten pikuś- gminy właściwie odczują zmianę po kieszeni, robota zostaje właśnie w powiatach.
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: TheSaint » 06 maja 2011 14:02

Karolina pisze:gminy właściwie odczują zmianę po kieszeni,
w jakim sensie?
TheSaint
GURU
GURU

Re: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Postautor: Azbest » 06 maja 2011 14:15

DZIAŁ VII
Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Art. 189.
1. Powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi:
1) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
2) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;


tutaj zero zmian, zmiany są jedynie kosmetyczne, a poza tym to miało zmniejszyć biurokrację, zatrudnienie i znaleźć oszczędności. A ci ASYSTENCI to po jakiego grzyba???
Przecież jak teraz socjalny z GOPS-u widział jak coś złego to alarmował gdzie trzeba i reszta robiła co do nich należy.
PS. Jak to Ferdek Kiepski mawia: "z pustego to i Salamon nie naleje" więc jak za tym kasiora nie pójdzie - a nie pójdzie - to można 50 asystentów w gminie posadzić i nic, nul, zero.
Azbest
Ekspert
Ekspert

Następna

Wróć do Merytoryka

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości