Koordynator dopiero w 2015 r.?

Wszystko o świadczeniach z pomocy społecznej, co, kiedy i od kiedy

Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Karolina » 18 lis 2011 10:11

Mamy u nas w PCPR taką wątpliwość związaną z art. 233 nowej ustawy o pieczy zastępczej: wychodzi nam, że do objęcia pomocą koordynatora będziemy mieć 17 rodzin zast., z których 3 letniego stażu nie mają tylko 3. I powiedzmy, że w związku z tym, od 01.01.2012 r. zatrudniamy 1 koordynatora, jest to zgodne z w/w art., ale pytanie jest: jak on się ma do pozostałych przepisów ustawy, które wymagają by np. dokonywać oceny sytuacji dziecka i rodziny, stworzyć plan pomocy dziecku itp. Więc co, jak któraś rodzina ze stażem większym niż 3 lata nie dostanie w okresie pierwszych 3 lat koordynatora? Kto wg Was miałby jego robotę wobec tej rodziny wykonywać? :idea: Any ideas???
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: mk1983 » 18 lis 2011 10:26

Z ustawy wynika że Organizator
mk1983

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: anian76 » 18 lis 2011 10:51

Polecam stronę MPiPS, a ściślej mówiąc pytanie 5 i odpowiedź na nie:
Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!

A tu inne komunikaty z pewnymi wskazówkami jak należy postępować (szczególnie ważne dla powiatów):
Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!
anian76
Przewodnik
Przewodnik

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Karolina » 18 lis 2011 11:02

No proszę, umknęło mi, bo stronę znałam :D
dzięki :nono:
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Azbest » 22 lis 2011 13:24

Karolina, przecież koordynator nie będzie przyznawał świadczeń ani rodzinom, które funkcjonują powyżej 3 lat ani tym które są poniżej 3 lat i będą objęte "opieką" koordynatora. Ty/ktoś inny jako koordynator pracujesz z rodziną, zbierasz dokumenty, piszesz o tej rodzinie i przynosisz do PCPR/MOPR i na podstawie tego inny pracownik pisze decyzje, wypłaca świadczenia itd. itp.

PS. Ja bym zatytułował Twój temat tak: "Koordynator tylko na 3 lata????"
... bowiem art. 233 new ustawy mówi:
Art. 233. 1. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne domy
dziecka nieposiadające przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy co najmniej 3-letniego doświadczenia
jako rodzina zastępcza, obejmuje się opieką koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
2. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka
posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy co najmniej 3-letnie doświadczenie jako rodzina
zastępcza, mogą zostać objęte opieką koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej.
3. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy, w stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych
domów dziecka, posiadających przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, co najmniej 3-letnie doświadczenie
jako rodzina zastępcza, nieobjętych opieką koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator
rodzinnej pieczy zastępczej.

... czyli idąc tym tokiem koordynator ma być przez okres 3 lat od wejścia w życie ustawy, taaaaaaaaaak???
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Karolina » 22 lis 2011 13:50

:idea: :idea: :idea:
nie łapię Twojej teorii "Koordynator tylko na 3 lata" :idea: :idea: :idea:
możesz spróbować bardziej łopatologicznie? :wink:
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Azbest » 23 lis 2011 8:34

Karolina pisze::idea: :idea: :idea:
nie łapię Twojej teorii "Koordynator tylko na 3 lata" :idea: :idea: :idea:
możesz spróbować bardziej łopatologicznie? :wink:

W okresie 3 lat od wejścia ustawy, czyli od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. rodziny nieposiadające 3 lat obejmuje się opieką koordynatora. A co z rodzinami po trzy letnim okresie od dnia wejścia ustawy, które nadal nie będą miały trzy letniego okresu funkcjonowania. Albo to debilnie napisane, albo ja .... debil :-D

PS. Karolina, miałaś mi na naila wysłać pismo ze ZPP.
:(
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Karolina » 23 lis 2011 10:36

Aaaaa!!! Teraz łapię :D martwić się będziemy tym za 3 lata :fiufiu:

P.S. Ale maila nie dostałam :???:
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Karolina » 01 gru 2011 9:03

To już mamy odpowiedź:
Musisz się zalogować żeby zobaczyć link!

"obligatoryjnie po upływie 3 lat" :-D
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Azbest » 02 gru 2011 9:22

Karolina pisze:To już mamy odpowiedź:
"obligatoryjnie po upływie 3 lat" :-D


Karolina, nie mieszaj.
Wprawdzie nie wiem o co w tym chodzi, ale zatrudnienie koordynatora dla rodzin nie mających 3 letniego doświadczenia OBLIGATORYJNIE....
... a 3 letni okres przejściowy jest dla rodzin mających te doświadczenie w dniu wejścia ustawy. Dlatego są na to 3 lata, aby wszystkie rodziny przeszły pod opiekę koordynatora/ów. Te niemające 3 lata doświadczenia od 01.01.2012 a te mające przez 3 lata sobie będą przechodzić.
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Karolina » 02 gru 2011 10:40

Dlaczego "mieszaj"? :idea: Mnie chodziło o wyjaśnienie Twoich wątpliwości z postu z 23 lis 2011 7:34.

I jeszcze cosik świeżego z ZPP:
Szanowni Państwo,

Udało się osiągnąć zdecydowany postęp w rozmowach ze stroną rządową w sprawie skutków wdziania ustawy o pieczy zastępczej.

W dniu wczorajszym, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego "dobre otwarcie" miał Minister Michał Boni. Po pierwsze zadeklarował, że nie będzie popierał projektów ustaw, które nie będą gwarantowały samorządom dochodów na realizację nowych zadań, a po drugie w praktyce wykazał, że ta deklaracja nie jest pusta.

Na początek otwarcie rozwiał wątpliwości czy w budżecie państwa uda się znaleźć środki na wdrażanie ustawy i pieczy zastępczej większe niż aktualna rezerwa w wysokość 62,5 mln złotych?

Po drugie bardzo jednoznacznie poparł nasze propozycje, aby dostosować przepisy ustawy do aktualnych możliwości budżetu państwa, bądź zamienić zadania obligatoryjne na fakultatywne.

Komisja ustaliła także, iż w super pilnym trybie strona samorządowa i rządowa sprecyzują wspólnie propozycje nowelizacji ustawy, tak aby do poniedziałku 5 grudnia przedstawić je najpierw szefowi resortu administracji i cyfryzacji, a następnie 6 grudnia Radzie Ministrów. Takie tempo byłoby niezbędne aby Sejm zdążył uchwalić nowelizację ustawy jeszcze w tym roku!

Stosownie do tych ustaleń, wczoraj odbyło się spotkanie z udziałem pracowników resortu pracy i polityki społecznej, resortu finansów oraz reprezentacji strony samorządowej (ze smutkiem stwierdzam – nielicznej!).

Podstawą do dyskusji ze stroną rządową były propozycje przygotowane przez Związek Powiatów Polskich.

Trzeba obiektywnie przyznać, że pierwszy raz od wielu miesięcy "czuć było" iż obie strony w równym stopniu dążą do rozwiązania problemu niedoszacowanie nowych zadań samorządów terytorialnych.

Ustaliliśmy, że koncentrujemy się najpierw na rozwiązaniach doraźnych pozwalających na wdrażanie ustawy w roku 2012.

Dlatego na rozmowy dotyczące systemowego finansowe, a nie w formule rezerwy w budżecie państwa umówiliśmy się na początku roku 2012.

Propozycje strony samorządowej podzielono na dwie części. Te dotyczące kwestii finansowych wymagające natychmiast ej korekty (tzw. mała nowelizacja) oraz pozostałe, które wymagać będą uwzględnienia kilkudziesięciu zmian natury merytorycznej i redakcyjnej (tzw. duża nowelizacja), która pojawiła by się na początku roku 2012.

Najważniejsze ustalenia małej nowelizacji to te, że zatrudnienie asystenta rodziny nie będzie obligatoryjne (za wyjątkiem sytuacji w których o obowiązku pracy z asystentem w stosunku do rodziny orzeknie sąd, co jak się spodziewamy będzie miało miejsce w rzadkich przypadkach).

Czyli, co do zasady po 1 stycznia 2012 r. gminy nie będą miały obowiązku zatrudniać asystentów rodziny. W ślad za powyższą zmianą, wprowadzone zostaną zmiany w art. 33 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w art. 109 §4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie słowa "plan pracy z rodziną", jako dokument do sporządzenia którego uprawniony jest wyłącznie asystent rodziny, zostanie zastąpiony innym sformułowaniem. Pracownik socjalny będzie również mógł wykonywać zawód asystenta na obszarze innej gminy.

Ministerstwo przystało na propozycje Związku Powiatów Polskich by koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej powoływać dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka nie posiadających co najmniej 2-letniego doświadczenia. Dodatkowo, dopiero by po 5 latach od dnia wejścia w życie ustawy, koordynator rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka mógł być przyznawany tylko wtedy gdy zwrócą się o to sami zainteresowani.

Co bardzo ważne, uwzględniono też propozycję zwiększenia limitu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka przypadających na jednego koordynatora. Ostatecznie zwiększono ten limit z 15 do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka!

Strona rządowa wyraziła również wolę wprowadzenia zmian w art. 57 ust. 1 poprzez rezygnację z obowiązku zatrudniania osób do pomocy w przypadku rodzin zastępczych, w której przebywa więcej niż 3 dzieci. Taką usługę powiat będzie mógł świadczyć fakultatywnie na podstawie art. 57 ust. 2. Ponadto w celu ograniczenia skutków finansowych wejścia w życie ustawy wprowadzone zostaną zmiany w art. 64 ust. 1 ustawy. Doprecyzowany zostanie również art. 84 pkt 2 i 3 przewidujący udzielenie środków finansowych na remonty i inne nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka.

Chodzi o to by z powołanego przepisu jasno wynikało, że zasady udzielania środków i ich maksymalna wysokość wynikały z umowy zawieranej z prowadzącym rodzinny dom dziecka. Ponadto doprecyzowane zostanie brzmienie art. 226 ust. 5 oraz art. 240 ust. 1 w przepisach przejściowych tak by w sposób jednoznaczny wskazywały ona sytuacje, w których zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Jeśli zmiany te zostałyby wprowadzone, w sposób znaczący ochroniłyby samorządy przed skutkami wdrażania ustawy.

Zmagania zmierzające do osiągnięcia tego celu trwać będą nadal, ale wczoraj udało się znacząco do niego zbliżyć.

Marek Wójcik


Moja opinia, jeśli takie zmiany rzeczywiście wejdą w życie: to sobie pracodawcy jakoś problem załatwili... Gorzej z zatrudnionymi pracownikami, o tych jakoś klasycznie nie pomyślano- tak w OPS'ach jak i w PCPR'ach, bo obawiam się stawiania przed faktem dokonanym dołożenia obowiązków służbowych :(
Karolina
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Azbest » 02 gru 2011 16:16

Eeeeeee, może nie będzie tak źle, tylko odciągnie się w czasie.
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Tomek » 05 gru 2011 17:15

Mogę spytać kim jest Pan Marek Wójcik i jaką instytucję reprezentuje?
pozdrawiam
Tomek

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Azbest » 06 gru 2011 0:06

Prezes Związku Powiatów Polskich.
Czytałem tą petycję/pismo/wniosek .... sam nie wiem jak to nazwać i szczerze to ten ZPP się trochę pieni i tyle. Nigdy jak coś wprowadzano to ani rząd ani żadne ministerstwo sie nie martwiło skąd wziąć na to kasę.
Mi trochę ten ZPP kojarzy się z NSZZ Solidarność lub PKPP Lewiatan. :oj:
To tyle ode mnie, idę spać. :-D
Azbest
Ekspert
Ekspert

Re: Koordynator dopiero w 2015 r.?

Postautor: Tomek » 16 gru 2011 10:11

Chodzą słuchy że dziś na stronie Musisz się zalogować żeby zobaczyć link! mają być wymagania homologacyjne dla oprogramowania do wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.
pozdrawiam
Tomek

Następna

Wróć do Merytoryka

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość