Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Czyli pomysły na ulepszanie dobrego.

Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: loto » 16 kwie 2015 15:30

Może wpisujmy propozycję zmian do Syriusza tutaj, a później wpiszmy w ankiecie na intranecie.
Im więcej urzędów zgłosi taką samą propozycję to jest szansa, że to zostanie wykonane.
Moje propozycje:
1. Składowe do wszystkich sprawozdań MPiPS
2. Możliwość zaznaczenia przy użytkowniku, czy jest doradcą klienta czy nie. A tym samym przy wybieraniu doradcy klienta dla osoby bezrobotnej z listy tylko doradców klienta a nie wszystkich użytkowników, przy każdym doradcy ilość przyporządkowanych aktywnych bezrobotnych.
3. Możliwość zamawiania bezpłatnie przez PUP, wykonanie sprawozdań lub skryptów do zestawień potrzebnych dla WUP lub MPiPS.
4. Zaczytywane automatycznie informacji o korzystaniu z pomocy społecznej do okresów zaliczanych w Syriuszu - najlepiej codziennie.
5. Raport nieprawidłowości wypełnionych pól wymaganych (ważnych) w sprawozdaniach np. osoba na skierowaniu na staż ma datę końca 30.12.2014 a na dzień dzisiejszy status skierowania jest w trakcie stażu.
loto
Konsultant
Konsultant

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: tomsen » 17 kwie 2015 7:27

do SPL - oczywiście pełne składowe, oczywiście do każdego pola powinny być pokazane warunki zapytania czyli co jest brane pod uwagę a co nie, kontrola powinna mieć inną formę, bardziej interaktywną, graficzną by praca z tym była łatwiejsza.
No i może niech ktoś przemyśli sens używania "dat do statystyk" bo to się chyba niepotrzebnie urodziło te kilka ładnych lat temu, lepiej zrobić jakiś system korekt do sprawozdań.

AL - harmonogram zadań - wszystkie zadania, a już w szczególności te systemowe na które nie mamy wpływu powinny być ładnie i jasno opisane to po pierwsze.
Po drugie wszelkie przesyły z Syriusza... do Warszawy... powinny być również opisane ale pod kątem danych osobowych, czyli jakie dane osobowe dany przesył zawiera, gdzie to jest wysyłane, do kogo i w jakim celu, niech tam jest jakaś podstawa prawna by każdy mógł wiedzieć z czego wynika wypychanie danych osobowych przez PUP.
Po trzecie niech w Syriuszu jest jakaś zakładka porządkująca wszelkiej maści portale typu CBOP, AC, PRACA.GOV.PL, PSZ itd itd ... by już z pozycji Syriusza użytkownik wiedział co do czego służy, co tam jest wysyłane, z jaką częstotliwością i w jakim celu.
Słowniki - oczywiście niech są centralne, ulice, miejscowości, poczty, a nawet umiejętności i uprawnienia, by w końcu przestać przy tym grzebać.

No i może by tak InfoKadra nie była sprzedawana jako osobny produkt, a była dostępna dla wszystkich PUP-ów.
tomsen
Instruktor
Instruktor

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: kabi » 17 kwie 2015 8:01

1. Wprowadzenie obowiązkowego (czerwonego) pola PKD 2007, a nie tak jak do tej pory, tylko żółtego ostrzegawczego, które można było go pominąć, zarówno od strony Współpracy z Kontrahentem, jak i Formalnej Obsługi Beneficjenta (nawet dla organizacji, które nie mają zaznaczonego pola że są pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi itp.).
2. Udostepnienie bazy GUS pracodawców do Współpracy z kontrahentem, aby można było wpisywać NIP i od razu wyszukiwać przedsiębiorcę, a nie wprowadzać i tworzyć nową bazę. Ujednolicenie i ułatwienie pracy.
3. Dodać składowe pod każdy wiersz i każdą kolumnę wszystkich sprawozdań, również sprawozdań księgowości oraz sprawozdań kadrowych.
4. W oknie umożliwiającym podglądanie składowych ze sprawozdań dodać kolumnę profil osoby.
5. Wprowadzić obowiązkowość wypełniania pól wykształcenie, kierunek, specjalność, nazwa szkoły, data ukończenia szkoły.
6. Poprawa obliczania poszukujących pracy realizujących IPD, przerywających itp., do tej pory sprawozdanie brało pod uwagę wszystkie osoby, nawet osoby, które posiadały status osoby bezrobotnej. Wykazywanie Indywidualnych Planów Działania w sprawozdaniu MPIPS-01 w kolumnach 03 i 04 czyli w wierszach i rubrykach odnoszących się do osób poszukujących pracy, którym/sporządzano/zakończono lub w dalszym ciągu osoby te realizują Indywidualne Plany Działania jest błędne. Co miesiąc pojawiają się w wymienionych wierszach liczby, jednakże po skonsultowaniu się z pracownikami merytoryczni, okazało się iż powinny być tam same zera. Z uwagi na to, że sytuacja ta powtarza się co miesiąc, zostały sprawdzone osoby, które system zakwalifikował do wymienionych wierszy. Okazało się, że są to osoby, które straciły status osoby bezrobotnej w 2013 roku lub w 2014 roku, a mianowicie są to plany z datą sporządzenia, późniejszą niż data utraty statusu, np. pierwsza osoba plan działania ma sporządzony dn. 30.04.2013 roku natomiast utratę statusu ma dnia 12.03.2013 r. w związku z przyznaniem świadczenia przedemerytalnego, kolejna osoba IPD ma sporządzone dnia 02.09.2013 natomiast utrata statusu nastąpiła dnia 01.08.2013 w związku
z przyznaniem zasiłku stałego.
7. Wprowadzenie obowiązkowości wypełnienia pól, które mają wpływ albo z których brane są dane do sprawozdań.
8. Wprowadzenie w umowach pól odnoszących się do okresu refundacji oraz do okresu wymogu zatrudnienia przewidzianego w umowie, a nie tak jak do tej pory tylko okresu refundacji. Osobno data refundacji od, data refundacji do, i data zatrudnienia wynikająca z umowy od, do.
9. Wprowadzenie obowiązkowości wypełnienia pól dotyczących, nazwy, pkd2007, podjęcia działalności oraz zakończenia działalności IFA-dotacje na zasadach ogólnych umowadodatkowe informacje
10. Wprowadzenie słowników centralnych ulic, np. z GUS, który aktualizowany jest codziennie.
11. Możliwość zamawiania bezpłatnie przez PUP, wykonanie sprawozdań lub skryptów do zestawień potrzebnych dla WUP lub MPiPS.
12. Proces, który będzie zaczytywał automatycznie informacje z SEPI o korzystaniu z pomocy społecznej do okresów zaliczanych w Syriuszu - najlepiej codziennie.
13. Raport nieprawidłowości wypełnionych pól wymaganych (ważnych) w sprawozdaniach np. osoba na skierowaniu na staż ma datę końca 30.12.2014 a na dzień dzisiejszy status skierowania jest w trakcie stażu.
14. Dodanie w aktach pracobiorcy możliwości zaznaczenia czy pracownik pełni funkcję doradcy klienta czy też nie.
15. Dodanie do słowników oraz do obsługi danych kontrahenta kolumny, która będzie pokazywała czy pod daną pozycję sa podpiete osoby czy tez nie, tak aby mozna było znaleźć pozycje bez powiązań i je usunąć.
16. Wprowadzic centralny słownik umiejętności i uprawnień.
17. Wprowadzić centralny słownik szkół, ale taki który podmienia istniejący, a nie do słownika szkół pup trzeba podpinać pozycje ze slownika centralnego.
18. Żeby wprowadzanie ulic, kontrahentów było mozliwe tylko przez otwarcie lupki i wyszukanie, a nie wpisanie nazwy naciśnięcie enter i jest stworzona pozycja. (Przez taką mozliwość mamy pełno zdublowanych pozycji)
kabi
Specjalista
Specjalista

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: Grzechu » 17 kwie 2015 10:41

Uważam, że propozycje z pkt 3 kol. loto i pkt 11 kol kabi to pomylenie skutku z przyczyną: jeśli MPiPS lub WUP potrzebują jakichś zestawień, to niech one zamawiają odpowiednie procedury (mogą być i bezpłatne) - nie widzę sensu, aby dla "widzimisię" przykładowo "mojego" WUP Gdańsk 17 urzędów pracy z pomorskiego miało składać osobne zamówienie... Tym bardziej tyczy to MPiPS - vide sławetne "tabelki Kołka" (czy tam Ciołka... nie pamiętam).


Moje propozycje - poza częścią tych, o których wcześniej pisali koledzy, ale też w części się powielające (nie chciało mi się dokładnie tego oddzielać):
AL
- wprowadzenie lokalnego słownika aktów prawnych (z nazwą aktu i publikatorem) oraz udostępnienie jego pozycji jako globalnych parametrów możliwych do użycia w edytorze szablonów dla wszystkich szablonów - obecnie każda zmiana nazwy i/lub publikatora wymaga w większości urzędów przejrzenia praktycznie wszystkich szablonów i naniesienie odpowiednich zmian (niektóre urzędy co prawda to sobie ułatwiły wprowadzając te informacje jako części stałe lub funkcje dla rodzajów dokumentów, ale i tak trzeba przejrzeć co najmniej wszystkie rodzaje)
- wprowadzenie do słownika centralnego stóp bezrobocia w słowniku powiatów i ich aktualizacja na poziomie centralnym - bez sensu jest obecna sytuacja, że każdy z urzędów musi to robić samodzielnie
- implementacja słownika ulic dla miejscowości obsługiwanych przez dany urząd na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z GUS
- to samo dotyczy poczt i ich powiązania z miejscowościami i ulicami - aktualizowane słowniki kodów pocztowych są dostępne w Poczcie Polskiej
- rozdzielenie wszystkich autonumerów działających dla więcej niż jednego rodzaju wniosku/umowy/decyzji (przykład: WK_UMOWA_ORG obsługujący przy wykorzystaniu elementu "pole z bazy" rodzaje prac: PI, RP, STAZ, PZ, PSU itd.) - umożliwiłoby to wykorzystanie autonumeru do budowania numeru dokumentu zgodnego z Rzeczowym Wykazem Akt, bo obecnie numer z Syriusza występuje swoją drogą, a numer dokumentu zgodny z RWA nadawany jest osobno ręcznie
- umożliwienie usuwania szablonów dokumentów z jednostki 00000 (czyli centralnych/systemowych) - są zupełnie zbędne (dla części rodzajów dokumentów wręcz ich... nie ma!), w zdecydowanej większości są puste lub "bzdurne", a ich obecność tylko "zaciemnia" listę szablonów - na dodatek osobiście nie spotkałem jeszcze urzędu, który by z nich korzystał

FOB
- w zakładce "Zdarzenia i statusy": umożliwienie usuwania anulowanych decyzji - oczywiście tylko w przypadku, gdy na podstawie takich decyzji nie doszło do wypłacenia świadczenia; funkcjonalność może (a nawet powinna!) być przypisana do osobnego uprawnienia użytkownika - obecnie w przypadku pomyłki pracownika w bazie pozostają "śmieci", które po prostu zaciemniają obraz sytuacji (zresztą nawet KPA zezwala na uznawanie decyzji za "niebyłą", jeśli nie została ona doręczona stronie - a w Syriuszu jest przełącznik "Nieodebrana"...)
- w zakładce Rodzina: dodanie przycisku umożliwiającego wyświetlenie aktualnego (wg Syriusza) stanu podlegania wszystkich członków rodziny ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z analizą dlaczego dana osoba podlega ubezpieczeniu (stan przełącznika, parametry, dokumenty w zakładce ZUS, kombinacja tychże) - obecnie w dużej liczbie przypadków niezwykle trudno jest ustalić obecny status (wg Syriusza) członka rodziny pod względem ubezpieczenia zdrowotnego i który z czynników na to wpływa
- w związku z powyższym: ponieważ informacje o członkach rodziny i tak są w dużej części niewiarygodne, to idealnym rozwiązaniem byłoby dodanie nowej tabeli do bazy danych działającej dla ubezpieczeń zdrowotnych członków rodziny tak, jak zakładka "Zgłoszenia do NFZ" dla osób zarejestrowanych; funkcjonalność taka mogłaby być opcjonalna: np. urzędy wg swojego uznania miałyby do niej dostęp po przełączeniu parametru centralnego
- również w związku z powyższym: przeniesienie zakładki "Rodzina" za zakładkę "Zdarzenia i statusy" - pracownicy rejestrując osobę przechodzą intuicyjnie przez zakładki w takiej kolejności, jak są one ułożone, skutek jest taki, że zmiana/dodawanie parametrów dotyczących członka rodziny powoduje powstawanie błędnych lub zbędnych dokumentów ZCNA w zakładce "ZUS->zgłoszenia członków rodziny"
- wydzielenie informacji związanych z korzystaniem z pomocy społecznej do osobnej tablicy i zakładki zamiast "upychania" ich sztucznie w zakładce "Okresy zaliczane" i tablicy fo_okresy_zaliczane - obecnie prowadzi to do "zaciemnienia" informacji związanych z przebiegiem pracy zawodowej (zwłaszcza na wydruku)
- w zakładce "Adres": prawidłowa obsługa adresów pod względem danych analizowanych przez statystykę - nie może być tak, że osoba której adres utracił ważność "znika" ze wszelkich rubryk sprawozdań! (Przypominam, że po piśmie skierowanym do Ministra w połowie ub. roku zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z DI funkcjonalność taka miała być dostępna od początku bieżącego roku... tymczasem mamy połowę kwietnia i jak babraliśmy się z taką - z przeproszeniem - *****ołą, tak babrzemy się nadal... "Lekki" wstyd...)
- osobna zakładka (dla każdej osoby) agregująca informację o jakiejkolwiek zmianie danych (kto, kiedy, co: dodał, usunął lub zmienił - jeśli zmienił, to z jakiej wartości na jaką) - opcje dostępne w AL->Dziennik zdarzeń są dalece niewystarczające!
- dodanie komunikatu ostrzegającego o możliwej konieczności zmiany profilu osoby (widocznego dla osób mających dostęp do zakładki "Kwestionariusze do profilowania" od razu po wyświetleniu danych osoby, a nie dopiero przed zamknięciem okna z danymi osoby; obecnie bardzo często zdarza się, że komunikat jest wyświetlany dopiero po tym, gdy pracownik kończy pracę na danych klienta, a klient jest już dawno za drzwiami...

WK
- dodanie funkcjonalności umożliwiającej kopiowanie stanowiska w ramach oferty; często zdarza się, że w ramach jednej oferty są identyczne stanowiska, różniące się tylko niewielkim szczegółem, np. miejscem wykonywania pracy czy zakresem obowiązków

ST
- poprawna obsługa osób, których adres przestał być aktualny (patrz wyżej: FOB)
- wcześniejsze opracowywanie i udostępnianie zmienionych sprawozdań: robienie tego "na ostatnią chwilę" trąci nieprofesjonalizmem, a w przypadku błędów (co zdarza się prawie zawsze!) powoduje "lekką nerwowość"; a przecież wzory formularzy i założenia są znane z bardzo dużym wyprzedzeniem
- dodanie elementów składowych do wszystkich sprawozdań, obejmujących przynajmniej te z kolumn, na podstawie których wyliczane są kolumny zależne

PRACA
- umożliwienie przesyłania powiadomień o wpłynięciu sprawy do określonych użytkowników w zależności od rodzaju sprawy

INNE
- wprowadzenie domyślnego sortowania malejącego wszędzie tam, gdzie po wywołaniu danego okna lista sortowana jest według daty jako pierwszego klucza (także na listach spraw na portalu e-urząd!)
- przyłożenie się do testowania (na każdym z poziomów: u producenta, w DI, w jednostkach pilotażowych) Syriusza przed udostępnieniem jakiejkolwiek aktualizacji: obecnie zdarza się (stanowczo zbyt często!), że błędnie działają lub nie działają w ogóle naprawdę podstawowe funkcjonalności, z czego płynie wniosek, że nikt nawet nie pofatygował się, aby je uruchomić i sprawdzić
- wprowadzenie obligatyryjnego obowiązku wprowadzania danych do tych wszystkich pól, od których zależy interpretacja danych lub obliczenia (np. statystyczne) w innych modułachAnkietę wypełnia również część pracowników mojego urzędu, ale szczegółów większości z ich propozycji nie znam.
Grzechu
AS
AS

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: Piter » 17 kwie 2015 11:01

Grzechu pisze:Uważam, że propozycje z pkt 3 kol. loto i pkt 11 kol kabi to pomylenie skutku z przyczyną: jeśli MPiPS lub WUP potrzebują jakichś zestawień, to niech one zamawiają odpowiednie procedury (mogą być i bezpłatne) - nie widzę sensu, aby dla "widzimisię" przykładowo "mojego" WUP Gdańsk 17 urzędów pracy z pomorskiego miało składać osobne zamówienie... Tym bardziej tyczy to MPiPS - vide sławetne "tabelki Kołka" (czy tam Ciołka... nie pamiętam).


Dokładnie o tym myśleliśmy. Jeśli MPiPS lub inna instytucja chce jakiś "dziwnych" danych ze wszystkich pup, to niech od razu z pismem idzie gotowa procedura do Syriusza, i to niech te instytucje dogadują się i ustalają z Sygnity co i jak.
Piter
AS
AS

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: Cichy » 17 kwie 2015 11:31

FOB-Wizyty/ Inne kontakty- w przypadku działań w ramach poradnictwa zawodowego np. Indywidualna porada zawodowa nie możliwości najpierw utworzenia porady indywidualnej i poprzez Wizyty/Inne kontakty podłączenia propozycji tylko system narzuca utworzenie Wizyty, dodaj propozycję-wybór indywidualna porada zawodowa i otwiera się zawsze nowe okno do założenia porady zawodowej, a nie daje możliwości podłączenia już istniejącej (przedmiot propozycji -porada już założona). Dodatkowo jeżeli już otwiera nowe okno porada indywidualna nie ukazuje się w środku w oknie tej porady zakładka „Informacja o osobie”, żeby można było przejść na FOB i np. zmodyfikować IPD. Taka możliwość istnieje w przypadku propozycji pracy, którą istniejącą można podłączyć z okna Wizyty/Inne kontakty ( na dole zakładka Propozycje/Dodaj/ Rodzaj propozycji i PRZEDMIOT PROPOZYCJI można wybrać istniejący)
Cichy
Omnibus
Omnibus

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: pgemza » 17 kwie 2015 14:20

Dziękujemy!
Twoje odpowiedzi zostały zapisane.

Mogli dać jakieś podsumowanie do wydrukowania.
pgemza
Omnibus
Omnibus

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: Hetman72 » 20 kwie 2015 13:14

Przenoszenie listy osób ze Składowych w SPL do FO dla celów dalszej selekcji.
Zapisywanie pełnej informacji o dokonywanych zmianach na osobie bezrobotnej i dodatkowa zakładka o historii zmian w FOB.
Lepszy edytor decyzji, lepsze zapisywanie dokumentów do *.doc, to które jest do niczego sie nie nadaje.
Decyzje powinny byc pisane w Syriuszu i jeśli jest nietypowa to zapis takiej decyzji do bazy pod zdarzenie.
Hetman72
Omnibus
Omnibus

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: Cichy » 20 kwie 2015 15:05

Hetman72 pisze: Hetman72 » 20 kwie 2015 12:14
deadline 17.04 ;(
Cichy
Omnibus
Omnibus

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: Hetman72 » 22 kwie 2015 9:21

Cichy pisze:
Hetman72 pisze: Hetman72 » 20 kwie 2015 12:14
deadline 17.04 ;(

Wiem, ale raczej na przyszłość napisałem, bo pewne rozwiązania umykają a sa potrzebne.
Hetman72
Omnibus
Omnibus

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: prezes » 06 kwie 2017 15:46

Prośba dot. najnowszej ankiety.
Panowie i Panie gdybyście wpisali propozycję możliwości kopiowania sprawozdania zwykłego przed jego naliczeniem było by super.
W chwili obecnej musze dla kazdej gminy z osobna ustawiac parametry sprawozdania od poczatku, co przy 16 gminach daje ładnych "kilka" minut. Mógłbym natomiast przygotować odpowiednie sprawozdanie skopiowac je i zmodyfikowac jedynie parametr, który mnie interesuje (np. kod gminy).
Z góry dzięki
prezes
Amator
Amator

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: Grzechu » 06 kwie 2017 20:03

Dziżasss... 16 gmin przeklikiwanych ręcznie...?!
A nie lepiej rozwiązać to przez zarządzanie sprawozdaniami?
Ja po dwóch miesiącach od objęcia "działki" statystycznej zacząłem działać poprzez zarządzanie właśnie z tego powodu, i to mając "tylko" 6 gmin.
Grzechu
AS
AS

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: prezes » 07 kwie 2017 8:11

Ano dzizasss :) Zarządzanie jest super ale dodaję np sprawozdanie z cudzoziemców dla kazdej gminy, albo zmodyfikowane pod profile i tego (chyba) tam nie uświadczysz :( Często musze rozbijać na filie dane i uwierzcie w takiej formie jak teraz to ....dzizasssss :???: Jeszcze jakby w takim zbiorczym znalazły się składowe to już zupełnie miód malina
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2017 8:36 przez prezes, łącznie zmieniany 1 raz
prezes
Amator
Amator

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: gaad » 07 kwie 2017 8:28

AL
- możliwość wydruku uprawnień osoby
bo: w obecnej postaci dostajemy wykaz jakich uprawnień nie mamy w stosunku do roli. Gdy chcę wydrukować co ma rola - dostają ciąg zapytań SQL.
To jest zrobione na sztukę - by było.
--------
Przydałaby się w Syriuszu jakaś baza poręczycieli - mamy tego tysiące
gaad
Omnibus
Omnibus

Re: Ankieta dot. propozycji zmian Oprogramowania SyriuszStd

Postautor: KamilT » 07 kwie 2017 8:45

W sumie by się przydało jakoś po ludzku zrobić eksport ZUS U3 do jakiegoś czytelniejszego formatu niż XML i bawienie się później w formatowanie tekstu.
KamilT
Omnibus
Omnibus

Następna

Wróć do Eureka

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość