Nasze funkcje

Czyli pomysły na ulepszanie dobrego.

Re: Nasze funkcje

Postautor: miomi » 18 maja 2020 11:47

arybski pisze:Pewnie większość już sobie poradziła.
Dla podanego okresu w wypłacie i zadania funkcja pobiera kwotę wynagrodzenia i zus. (dla dokumentu IFA_UNI_DECYZJA).
Pewnie tak.. ale miło że się dzielisz :) :piwko:
miomi
Specjalista
Specjalista

Re: Nasze funkcje

Postautor: Grzechu » 01 cze 2020 12:22

Ja pojechałem trochę po bandzie, i dość mocno to "skomplikowałem", ale za to mam niemal uniwersalny jeden szablon i jedną funkcję.
Niemal, bo jednak dla mikropożyczek musiałem dorobić osobny szablon - ze względu na "drugą stronę opisową" według wymagań księgowości i pań "od wniosków".

Dla "wychwycenia" kwot rozbitych na wynagrodzenia i na ZUS dla wniosków CovWynP i CovWynO wykorzystałem dane z... dokumentów księgowych :)
Skutek jest oczywiście taki, że przed wydrukiem dokumentu trzeba wykonać najpierw "Prześlij do FK".

Tak wyglądają te dokumenty:
Lista rodzajów i wariantów.png

Tak wygląda opis funkcji i użyte parametry - te z podkreśleniem na początku nazwy trzeba dodać, oznaczając je jako dla RODZAJU, oraz odpowiednio ustawić typ:
parametry do dodania.png

Funkcja - trzeba pozmieniać kody programu na swoje własne, a jeśli są jakieś dodatkowe, to również je dodać w sposób analogiczny.
Trzeba też sprawdzić i ewentualnie dostosować wartości parametrów i mnożniki w częściach "//podział procentowy" i "//Kwoty".
Do zmiany mogą być też parametry z opisem poszczególnych programów.
No i najważniejsze - z już gotowych dokumentów księgowych trzeba "wyłuskać" identyfikatory kont:
FK->Obroty->Dokumenty księgowe->wskazać odpowiedni dokument->Dekrety->klik prawym na liście->zaznaczyć "oczko" na id_konta_ma
Wyświetlone wartości należy wpisać z przecinkami do parametrów $_id_kont_wyn$ i $_id_kont_zus$ w zależności od programu i rodzaju wniosku.
Kod: Zaznacz cały
$_opis_programu$ = '' ;
$_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$ = 0.00 ;
$_wydatek_kwalif_zus$ = 0.00 ;
$_artykul$ = '' ;
$_tytul_wyplaty$ = '' ;
$_opis_wyplaty$ = '' ;
$_id_kont_wyn$ = '' ; //tutaj nie wpisywać identyfikatorów kont!
$_id_kont_zus$ = '' ; //tutaj nie wpisywać identyfikatorów kont!
$_tekst_podzial_wydatku$ = '' ;

//==============================================================================================//
//OKREŚLENIE TYPU REFUNDACJI, DANYCH OPISOWYCH DO TEGO TYPU ORAZ DANYCH DO PÓŹNIEJSZYCH SELEKCJI//
//==============================================================================================//
sql1 = ""
+ "SELECT wk_wn_ref.kod_ref "
+ "FROM wk_wn_ref "
+ "WHERE wk_wn_ref.nr_wniosku = '" + $nrwniosku$ + "' " ;

tab = run.SQL(sql1) ;
typ_refundacji = tab.get(0,0) ;//15zzb
if(typ_refundacji == 'CovWynP')
{
     $_artykul$ = "15zzb" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19 " ;
     $_opis_wyplaty$ = "dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31333,31334" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "31712,31713" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "31330,31332" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "31710,31711" ; //MEM
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31296,31297" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "31298,31299" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "31291,31293" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "31294,31295" ; //MEM
     }
}

//15zzc
if(typ_refundacji == 'CovDzG')
{
     $_artykul$ = "15zzc" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW, W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19 " ;
     $_opis_wyplaty$ = "dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31163,31164" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "999999999" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31156,31157" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "999999999" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
     }
}

//15zzd
if(typ_refundacji == 'CovPoz')
{
     $_artykul$ = "15zzd" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY " ;
     $_opis_wyplaty$ = "udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          $_id_kont_wyn$ = '' ; //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = '' ; //nie dotyczy
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          $_id_kont_wyn$ = '' ; //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = '' ; //nie dotyczy
     }
}

//15zze
if(typ_refundacji == 'CovWynO')
{
     $_artykul$ = "15zze" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19 " ;
     $_opis_wyplaty$ = "dofinansowanie organizacji pozarządowej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          $_id_kont_wyn$ = "32794,32796" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "32797,32798" ; //MEM
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          $_id_kont_wyn$ = "32803,32805" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "32806,32807" ; //MEM
     }
}

//KONIEC OKREŚLENIA

//==============================================================================//
//WYLICZANIE PARAMETRÓW NA WYDRUKU W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU REFUNDACJI I PROGRAMU//
//==============================================================================//

//POWER
if($kodprogramu$ == '077')
{
$_opis_programu$ = "" ;
$_opis_programu_umowa$ = "UDA-POWR.01.01.01-22-0013/18-00" ;
$_opis_programu_zdnia$ = "z dnia 27.12.2018 z późn. zm." ;
$_opis_programu_podstawa$ = $_artykul$ + " ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych\nrozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób\nzakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)" ;
$_opis_programu_dzialanie$ = "POWER nr 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - \nprojekty pozakonkursowe "
+ '„' + "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (IV)" + '”' ;
$_opis_programu_projektnr$ = "POWR.01.01.01-22-0013/18" ;

//podział procentowy
$_procent_efs$ = '84,28' ;
$_procent_kraj$ = '15,72' ;
//wspołfinansowanie
$_tekst_finansowanie$ = "Zatwierdzono do wypłaty w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego." ;

//Kwoty
$_wyd_kwal_efs_85$ = ($kwotawyp$ * 0.8428).toFixed(2) ;
$_wyd_kwal_kraj_15$ = ($kwotawyp$ - $_wyd_kwal_efs_85$).toFixed(2) ;

//wynagrodzenie
sql1 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_wyn$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31333 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31334)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql1) ;
$_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$ = tab.get(0,0) ;

//ZUS
sql2 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_zus$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31712 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31713)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql2) ;
$_wydatek_kwalif_zus$ = tab.get(0,0) ;
}

//RPO
if($kodprogramu$ == '078')
{
$_opis_programu$ = "WYDATEK BIEŻĄCY" ;
$_opis_programu_umowa$ = "UDA-RPPM.05.01.02-22-0003/19-00" ;
$_opis_programu_zdnia$ = "19.07.2019 z późn. zm." ;
$_opis_programu_podstawa$ = $_artykul$ + "  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych\nrozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób\nzakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)" ;
$_opis_programu_dzialanie$ = "RPOWP nr 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów\nPracy "
+  '„' + "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim (IV)" + '”' ;
$_opis_programu_projektnr$ = "RPPM.05.01.02-22-0003/19" ;

//podział procentowy
$_procent_efs$ = '85' ;
$_procent_kraj$ = '15' ;
//wspołfinansowanie
$_tekst_finansowanie$ = "Zatwierdzono do wypłaty w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Funduszu Pracy." ;

//Kwoty
$_wyd_kwal_efs_85$ = ($kwotawyp$ * 0.85).toFixed(2) ;
$_wyd_kwal_kraj_15$ = ($kwotawyp$ - $_wyd_kwal_efs_85$).toFixed(2) ;

//wynagrodzenie
sql1 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_wyn$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31296 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31297)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql1) ;
$_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$ = tab.get(0,0) ;

//ZUS
sql2 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_zus$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31298 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31299)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql2) ;
$_wydatek_kwalif_zus$ = tab.get(0,0) ;
}

if(typ_refundacji == 'CovWynP' || typ_refundacji == 'CovWynO')
{
$_tekst_podzial_wydatku$ = ""
+ ", w tym:" + "\n\n"
+ "wynagrodzenie: " + $_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$.toFixed(2).replace(".",",") + " zł" + "\n\n"
+ "składki ZUS: " + $_wydatek_kwalif_zus$.toFixed(2).replace(".",",") + " zł" + "\n\n" ;
}


Szablon - należy dostosować do swoich potrzeb, bo ja jak zwykle wszelkie informacje odnoszące się do urzędu wstawiłem literalnie.
Poza tym może komuś nie odpowiadać układ, formatowanie albo inne treści...
Kod: Zaznacz cały
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      <!--
        body { font-family: Arial }
      -->
    </style>
   
  </head>
  <body>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            Powiatowy Urz&#261;d Pracy w Kwidzynie
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            82-500 Kwidzyn, ul. Grudzi&#261;dzka 30
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            NIP: 581-148-57-26
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
            &#160;
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="justify">
            <parametr class="nazwaWierzyciela">
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            Kwidzyn, dnia <parametr class="dataWyplaty">
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="justify">
            <parametr class="adresWierzyciela">
           
          </p>
        </td>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="justify">
            NIP: <parametr class="NIP">, REGON: <parametr class="Regon">
          </p>
        </td>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Kod realizowanego programu: <parametr class="kodProgramu">
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p align="center">
      <parametr class="_tytul_wyplaty">
      ZGODNIE Z WNIOSKIEM NR <parametr class="nrWniosku">
    </p>
    <p align="center">
      WYP&#321;ATA NR <parametr class="nrWyplaty">
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      Powiatowy Urz&#261;d Pracy w Kwidzynie na podstawie art. <parametr class="_artykul"> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg&#243;lnych rozwi&#261;zaniach zwi&#261;zanych z zapobieganiem, przeciwdzia&#322;aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor&#243;b zaka&#378;nych oraz wywo&#322;anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) zgodnie z umow&#261; nr <b><parametr class="nrUmowy"></b>&#160;z dnia <b><parametr class="dataPodpUmowy">&#160;r. </b>przekazuje &#347;rodki pochodz&#261;ce z Funduszu Pracy w kwocie:
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      <b><parametr class="kwotaBrutto">
      &#160;z&#322;</b>
    </p>
    <p align="justify">
      (s&#322;ownie: <parametr class="kwotaBruttoSlownie">)
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      na <parametr class="_opis_wyplaty">&#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      Powy&#380;sz&#261; kwot&#281; nale&#380;y przekaza&#263; przelewem na konto:
    </p>
    <p align="justify">
      <b><parametr class="nrRach">
      </b>
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      kt&#243;rego w&#322;a&#347;cicielem jest:
    </p>
    <p align="justify">
      <parametr class="nazwaWierzyciela">
     
    </p>
    <p align="justify">
      <parametr class="adresWierzyciela">
     
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p>
      Otrzymuj&#261;:
    </p>
    <p>
      <b>1. <u>Ksi&#281;gowo&#347;&#263; w/m</u></b>
    </p>
    <p>
      2. a/a
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <nowastrona>
     
    </p>
    <p>
     
    </p>
    <p>
      Umowa nr <b><parametr class="_opis_programu_umowa"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      z dnia <b><parametr class="_opis_programu_zdnia"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Podstawa prawna wydatku: <b><parametr class="_opis_programu_podstawa"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Nazwa zadania:
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Dzia&#322;anie: <b><parametr class="_opis_programu_dzialanie"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Projekt nr: <b><parametr class="_opis_programu_projektnr"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#346;rodki EFS: <parametr class="_procent_EFS">%, kwota: <parametr class="_wyd_kwal_EFS_85">&#160;z&#322;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#346;rodki krajowe: <parametr class="_procent_kraj">%, kwota: <parametr class="_wyd_kwal_kraj_15">&#160;z&#322;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <parametr class="_tekst_finansowanie">
     
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <b>Wydatek kwalifikowalny: <parametr class="kwotaWyp"> z&#322; </b><parametr class="_tekst_podzial_wydatku">
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <parametr class="_opis_programu">
     
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Sporz&#261;dzono</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Sprawdzono pod wzgl&#281;dem merytorycznym (legalno&#347;ci, celowo&#347;ci i gospodarno&#347;ci) </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Zam&#243;wienia dokonano zgodnie z ustaw&#261; &#8211; prawo zam&#243;wie&#324; publicznych w trybie &#8230;.......................... </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">&#160;</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Sprawdzono pod wzgl&#281;dem formalno &#8211; rachunkowym </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">G&#322;&#243;wny Ksi&#281;gowy </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160;</font>
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Uznaj&#281; wydatek za celowy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dyrektor Jednostki</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Zatwierdzam do wyp&#322;aty&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dyrektor Jednostki</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis ....................</font>
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="width: 30%">
          <p align="center">
            DEKRET
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="width: 30%">
          <p align="center">
            WN&#160;KONTO
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p align="center">
            KWOTA
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p align="center">
            MA&#160;KONTO
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p align="center">
            PODPIS
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 30%">
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
            &#160;
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>


Całość pewnie dałoby się jeszcze zoptymalizować i uprościć, ale... skoro działa, to mi się nie chce ;)

A tak to wygląda "w akcji":
podział1.png
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Grzechu
AS
AS

Poprzednia

Wróć do Eureka

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości