Nasze funkcje

Czyli pomysły na ulepszanie dobrego.

Re: Nasze funkcje

Postautor: miomi » 18 maja 2020 11:47

arybski pisze:Pewnie większość już sobie poradziła.
Dla podanego okresu w wypłacie i zadania funkcja pobiera kwotę wynagrodzenia i zus. (dla dokumentu IFA_UNI_DECYZJA).
Pewnie tak.. ale miło że się dzielisz :) :piwko:
miomi
Specjalista
Specjalista

Re: Nasze funkcje

Postautor: Grzechu » 01 cze 2020 12:22

Ja pojechałem trochę po bandzie, i dość mocno to "skomplikowałem", ale za to mam niemal uniwersalny jeden szablon i jedną funkcję.
Niemal, bo jednak dla mikropożyczek musiałem dorobić osobny szablon - ze względu na "drugą stronę opisową" według wymagań księgowości i pań "od wniosków".

Dla "wychwycenia" kwot rozbitych na wynagrodzenia i na ZUS dla wniosków CovWynP i CovWynO wykorzystałem dane z... dokumentów księgowych :)
Skutek jest oczywiście taki, że przed wydrukiem dokumentu trzeba wykonać najpierw "Prześlij do FK".

Tak wyglądają te dokumenty:
Lista rodzajów i wariantów.png

Tak wygląda opis funkcji i użyte parametry - te z podkreśleniem na początku nazwy trzeba wcześniej dodać w zakładce "Lista parametrów", oznaczając je jako dla RODZAJU, oraz odpowiednio ustawić typ, a potem dodać jako parametry wyjściowe funkcji:
parametry do dodania.png

Funkcja - trzeba pozmieniać kody programu na swoje własne, a jeśli są jakieś dodatkowe, to również je dodać w sposób analogiczny.
Trzeba też sprawdzić i ewentualnie dostosować wartości parametrów i mnożniki w częściach "//podział procentowy" i "//Kwoty".
Do zmiany mogą być też parametry z opisem poszczególnych programów.
No i najważniejsze - z już gotowych dokumentów księgowych trzeba "wyłuskać" identyfikatory kont:
FK->Obroty->Dokumenty księgowe->wskazać odpowiedni dokument->Dekrety->klik prawym na liście->zaznaczyć "oczko" na id_konta_ma
Wyświetlone wartości należy wpisać z przecinkami do parametrów $_id_kont_wyn$ i $_id_kont_zus$ w zależności od programu i rodzaju wniosku.
Kod: Zaznacz cały
$_opis_programu$ = '' ;
$_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$ = 0.00 ;
$_wydatek_kwalif_zus$ = 0.00 ;
$_artykul$ = '' ;
$_tytul_wyplaty$ = '' ;
$_opis_wyplaty$ = '' ;
$_id_kont_wyn$ = '' ; //tutaj nie wpisywać identyfikatorów kont!
$_id_kont_zus$ = '' ; //tutaj nie wpisywać identyfikatorów kont!
$_tekst_podzial_wydatku$ = '' ;

//==============================================================================================//
//OKREŚLENIE TYPU REFUNDACJI, DANYCH OPISOWYCH DO TEGO TYPU ORAZ DANYCH DO PÓŹNIEJSZYCH SELEKCJI//
//==============================================================================================//
sql1 = ""
+ "SELECT wk_wn_ref.kod_ref "
+ "FROM wk_wn_ref "
+ "WHERE wk_wn_ref.nr_wniosku = '" + $nrwniosku$ + "' " ;

tab = run.SQL(sql1) ;
typ_refundacji = tab.get(0,0) ;//15zzb
if(typ_refundacji == 'CovWynP')
{
     $_artykul$ = "15zzb" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19 " ;
     $_opis_wyplaty$ = "dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31333,31334" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "31712,31713" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "31330,31332" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "31710,31711" ; //MEM
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31296,31297" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "31298,31299" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "31291,31293" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "31294,31295" ; //MEM
     }
}

//15zzc
if(typ_refundacji == 'CovDzG')
{
     $_artykul$ = "15zzc" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEZATRUDNIAJĄCĄ PRACOWNIKÓW, W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW GOSPODARCZYCH W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19 " ;
     $_opis_wyplaty$ = "dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31163,31164" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "999999999" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          //$_id_kont_wyn$ = "31156,31157" ; //KAS //nieaktualne
          //$_id_kont_zus$ = "999999999" ; //KAS //nieaktualne
          $_id_kont_wyn$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = "999999999" ; //MEM //nie dotyczy
     }
}

//15zzd
if(typ_refundacji == 'CovPoz')
{
     $_artykul$ = "15zzd" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY " ;
     $_opis_wyplaty$ = "udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          $_id_kont_wyn$ = '' ; //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = '' ; //nie dotyczy
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          $_id_kont_wyn$ = '' ; //nie dotyczy
          $_id_kont_zus$ = '' ; //nie dotyczy
     }
}

//15zze
if(typ_refundacji == 'CovWynO')
{
     $_artykul$ = "15zze" ;
     $_tytul_wyplaty$ = "DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRZYPADKU SPADKU PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA COVID-19 " ;
     $_opis_wyplaty$ = "dofinansowanie organizacji pozarządowej części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19." ;
     //POWER
     if($kodprogramu$ == '077')
     {
          $_id_kont_wyn$ = "32794,32796" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "32797,32798" ; //MEM
     }
     //RPO
     if($kodprogramu$ == '078')
     {
          $_id_kont_wyn$ = "32803,32805" ; //MEM
          $_id_kont_zus$ = "32806,32807" ; //MEM
     }
}

//KONIEC OKREŚLENIA

//==============================================================================//
//WYLICZANIE PARAMETRÓW NA WYDRUKU W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU REFUNDACJI I PROGRAMU//
//==============================================================================//

//POWER
if($kodprogramu$ == '077')
{
$_opis_programu$ = "" ;
$_opis_programu_umowa$ = "UDA-POWR.01.01.01-22-0013/18-00" ;
$_opis_programu_zdnia$ = "z dnia 27.12.2018 z późn. zm." ;
$_opis_programu_podstawa$ = $_artykul$ + " ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych\nrozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób\nzakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)" ;
$_opis_programu_dzialanie$ = "POWER nr 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - \nprojekty pozakonkursowe "
+ '„' + "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (IV)" + '”' ;
$_opis_programu_projektnr$ = "POWR.01.01.01-22-0013/18" ;

//podział procentowy
$_procent_efs$ = '84,28' ;
$_procent_kraj$ = '15,72' ;
//wspołfinansowanie
$_tekst_finansowanie$ = "Zatwierdzono do wypłaty w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego." ;

//Kwoty
$_wyd_kwal_efs_85$ = ($kwotawyp$ * 0.8428).toFixed(2) ;
$_wyd_kwal_kraj_15$ = ($kwotawyp$ - $_wyd_kwal_efs_85$).toFixed(2) ;

//wynagrodzenie
sql1 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_wyn$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31333 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31334)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql1) ;
$_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$ = tab.get(0,0) ;

//ZUS
sql2 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_zus$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31712 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31713)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql2) ;
$_wydatek_kwalif_zus$ = tab.get(0,0) ;
}

//RPO
if($kodprogramu$ == '078')
{
$_opis_programu$ = "WYDATEK BIEŻĄCY" ;
$_opis_programu_umowa$ = "UDA-RPPM.05.01.02-22-0003/19-00" ;
$_opis_programu_zdnia$ = "19.07.2019 z późn. zm." ;
$_opis_programu_podstawa$ = $_artykul$ + "  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych\nrozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób\nzakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)" ;
$_opis_programu_dzialanie$ = "RPOWP nr 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty Powiatowych Urzędów\nPracy "
+  '„' + "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim (IV)" + '”' ;
$_opis_programu_projektnr$ = "RPPM.05.01.02-22-0003/19" ;

//podział procentowy
$_procent_efs$ = '85' ;
$_procent_kraj$ = '15' ;
//wspołfinansowanie
$_tekst_finansowanie$ = "Zatwierdzono do wypłaty w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Funduszu Pracy." ;

//Kwoty
$_wyd_kwal_efs_85$ = ($kwotawyp$ * 0.85).toFixed(2) ;
$_wyd_kwal_kraj_15$ = ($kwotawyp$ - $_wyd_kwal_efs_85$).toFixed(2) ;

//wynagrodzenie
sql1 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_wyn$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31296 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31297)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql1) ;
$_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$ = tab.get(0,0) ;

//ZUS
sql2 = ""
+ "SELECT COALESCE(SUM(fk_dekret.kwota_wn),0.00) "
+ "FROM fk_dokument, fk_dowod, fk_dekret "
//+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-KAS' " //nieaktualne
+ "WHERE fk_dokument.nr_dokum_zrod = '" + $nrwyplaty$ + "-MEM' "
+ "AND fk_dokument.id_dokumentu = fk_dowod.id_dokumentu "
+ "AND fk_dowod.id_dowodu = fk_dekret.id_dowodu "
+ "AND fk_dekret.id_konta_wn IN(" + $_id_kont_zus$ + ")" ;
//+ "AND (fk_dekret.id_konta_ma = 31298 OR fk_dekret.id_konta_ma = 31299)" ; //nieaktualne

tab = run.SQL(sql2) ;
$_wydatek_kwalif_zus$ = tab.get(0,0) ;
}

if(typ_refundacji == 'CovWynP' || typ_refundacji == 'CovWynO')
{
$_tekst_podzial_wydatku$ = ""
+ ", w tym:" + "\n\n"
+ "wynagrodzenie: " + $_wydatek_kwalif_wynagrodzenie$.toFixed(2).replace(".",",") + " zł" + "\n\n"
+ "składki ZUS: " + $_wydatek_kwalif_zus$.toFixed(2).replace(".",",") + " zł" + "\n\n" ;
}


Szablon - należy dostosować do swoich potrzeb, bo ja jak zwykle wszelkie informacje odnoszące się do urzędu wstawiłem literalnie.
Poza tym może komuś nie odpowiadać układ, formatowanie albo inne treści...
Kod: Zaznacz cały
<html>
  <head>
    <style type="text/css">
      <!--
        body { font-family: Arial }
      -->
    </style>
   
  </head>
  <body>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            Powiatowy Urz&#261;d Pracy w Kwidzynie
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            82-500 Kwidzyn, ul. Grudzi&#261;dzka 30
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            NIP: 581-148-57-26
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
            &#160;
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="justify">
            <parametr class="nazwaWierzyciela">
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="right">
            Kwidzyn, dnia <parametr class="dataWyplaty">
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="justify">
            <parametr class="adresWierzyciela">
           
          </p>
        </td>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 60%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p align="justify">
            NIP: <parametr class="NIP">, REGON: <parametr class="Regon">
          </p>
        </td>
        <td style="border-top-width: 0px; width: 40%; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Kod realizowanego programu: <parametr class="kodProgramu">
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p align="center">
      <parametr class="_tytul_wyplaty">
      ZGODNIE Z WNIOSKIEM NR <parametr class="nrWniosku">
    </p>
    <p align="center">
      WYP&#321;ATA NR <parametr class="nrWyplaty">
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      Powiatowy Urz&#261;d Pracy w Kwidzynie na podstawie art. <parametr class="_artykul"> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg&#243;lnych rozwi&#261;zaniach zwi&#261;zanych z zapobieganiem, przeciwdzia&#322;aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor&#243;b zaka&#378;nych oraz wywo&#322;anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) zgodnie z umow&#261; nr <b><parametr class="nrUmowy"></b>&#160;z dnia <b><parametr class="dataPodpUmowy">&#160;r. </b>przekazuje &#347;rodki pochodz&#261;ce z Funduszu Pracy w kwocie:
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      <b><parametr class="kwotaBrutto">
      &#160;z&#322;</b>
    </p>
    <p align="justify">
      (s&#322;ownie: <parametr class="kwotaBruttoSlownie">)
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      na <parametr class="_opis_wyplaty">&#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      Powy&#380;sz&#261; kwot&#281; nale&#380;y przekaza&#263; przelewem na konto:
    </p>
    <p align="justify">
      <b><parametr class="nrRach">
      </b>
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      kt&#243;rego w&#322;a&#347;cicielem jest:
    </p>
    <p align="justify">
      <parametr class="nazwaWierzyciela">
     
    </p>
    <p align="justify">
      <parametr class="adresWierzyciela">
     
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p align="justify">
      &#160;
    </p>
    <p>
      Otrzymuj&#261;:
    </p>
    <p>
      <b>1. <u>Ksi&#281;gowo&#347;&#263; w/m</u></b>
    </p>
    <p>
      2. a/a
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <nowastrona>
     
    </p>
    <p>
     
    </p>
    <p>
      Umowa nr <b><parametr class="_opis_programu_umowa"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      z dnia <b><parametr class="_opis_programu_zdnia"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Podstawa prawna wydatku: <b><parametr class="_opis_programu_podstawa"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Nazwa zadania:
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Dzia&#322;anie: <b><parametr class="_opis_programu_dzialanie"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      Projekt nr: <b><parametr class="_opis_programu_projektnr"></b>
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#346;rodki EFS: <parametr class="_procent_EFS">%, kwota: <parametr class="_wyd_kwal_EFS_85">&#160;z&#322;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#346;rodki krajowe: <parametr class="_procent_kraj">%, kwota: <parametr class="_wyd_kwal_kraj_15">&#160;z&#322;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <parametr class="_tekst_finansowanie">
     
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <b>Wydatek kwalifikowalny: <parametr class="kwotaWyp"> z&#322; </b><parametr class="_tekst_podzial_wydatku">
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <p>
      <parametr class="_opis_programu">
     
    </p>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Sporz&#261;dzono</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Sprawdzono pod wzgl&#281;dem merytorycznym (legalno&#347;ci, celowo&#347;ci i gospodarno&#347;ci) </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="2" style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Zam&#243;wienia dokonano zgodnie z ustaw&#261; &#8211; prawo zam&#243;wie&#324; publicznych w trybie &#8230;.......................... </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">&#160;</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Sprawdzono pod wzgl&#281;dem formalno &#8211; rachunkowym </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">G&#322;&#243;wny Ksi&#281;gowy </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160;</font>
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Uznaj&#281; wydatek za celowy&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dyrektor Jednostki</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis .................... </font>
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
            <font size="2">&#160; </font>
          </p>
          <p>
            <font size="2">Zatwierdzam do wyp&#322;aty&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Dyrektor Jednostki</font>
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="bottom" style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="center">
           
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="width: 60%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">dnia .................... </font>
          </p>
        </td>
        <td style="width: 20%; border-right-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px">
          <p align="right">
            <font size="2">podpis ....................</font>
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <p>
      &#160;
    </p>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="width: 30%">
          <p align="center">
            DEKRET
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
    <table width="100%" border="1">
      <tr>
        <td valign="top" style="width: 30%">
          <p align="center">
            WN&#160;KONTO
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p align="center">
            KWOTA
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p align="center">
            MA&#160;KONTO
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p align="center">
            PODPIS
          </p>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; width: 30%">
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
            &#160;
          </p>
          <p>
            &#160;
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p>
           
          </p>
        </td>
        <td valign="top" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; width: 30%">
          <p>
           
          </p>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>


Całość pewnie dałoby się jeszcze zoptymalizować i uprościć, ale... skoro działa, to mi się nie chce ;)

A tak to wygląda "w akcji":
podział1.png


Dodano: Zmodyfikowałem drugi obrazek, dodając poglądowo dodawanie parametrów do funkcji.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Grzechu
AS
AS

Poprzednia

Wróć do Eureka

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości