Sygnity jest jednym z liderów rynku rozwiązań dla sektora publicznego.

Jako eksperci dziedzinowi i technologiczni, uczestniczymy w najważniejszych projektach transformacyjnych administracji podatkowej i celnej, polityki społecznej oraz w ochronie zdrowia tworząc mocne fundamenty e-państwa. W ten sposób zapewniamy najwyższy standard cyfryzacji państwa.

Realizujemy projekty z naszymi klientami w oparciu o uznane standardy techniczne, najlepsze praktyki projektowe oraz najlepsze metodyki zarządzania projektami.