23.02.2021
Zapraszamy Państwa na drugie webinarium dot. aplikacji Środki Trwałe.
Tym razem głównym tematem będzie migracja danych do aplikacji z obecnie użytkowanych systemów.

Webinarium odbędzie się 26 lutego 2021r. o godzinie 11:00.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres: uslugi-psz@sygnity.pl

Informacje dodatkowe:
 • Zgłoszenia są przyjmowane do godziny 9:00 w dniu, w którym jest planowane webinarium.
 • Link do zainteresowanych zostanie wysłany w dniu...
19.02.2021
W związku z dystrybucją do wszystkich urzędów oprogramowania SyriuszStd w wersji 2.0.54.2A informujemy, że na serwerze FTP w katalogu ftp://syriusz@ftp.syriusz.sygnity.pl/Std_aktualizacje/2.0.54.2A zostały umieszczone:
 • "Instrukcja instalacji aktualizacji wersji.pdf" - instrukcja aktualizacji przyrostowej do wersji 2.0.54.2A
 • "SyriuszSTD_20542A.zip" - procedura aktualizacji przyrostowej wersji.
 • w katalogu "dokumentacja" znajduje się dokumentacja zmian wykonanych w...
18.02.2021

Kontynuując cykl szkoleń z obszaru obsługi wypłat świadczeń oraz rozliczania składek ZUS mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zdobycie wiedzy w zakresie praktycznego wykorzystania dostępnych dla użytkowników SyriuszStd narzędzi do weryfikacji poprawności danych, optymalizacji obsługi procesów oraz analizy i korekty skomplikowanych przypadków w związku z naliczaniem i korygowaniem świadczeń oraz rozliczaniem składek ZUS.
Szkolenie to,...

18.02.2021

W związku z rosnącym zainteresowaniem wdrażaniem pełnej obsługi elektronicznej wniosków składanych do urzędów pracy w obszarze zatrudnienia cudzoziemców wznawiamy dla Państwa jednodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu dostępnych funkcji w ramach komponentu Zatrudnienie Cudzoziemców oraz w module praca.gov.pl. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy mogące wystąpić w trakcie rejestracji oraz weryfikacji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i...

17.02.2021

Zapraszany Państwa na kontynuację szkolenia, które swoją tematyką obejmowało zagadnienia związane z przygotowywaniem korekt do wypłat świadczeń, zarówno w zakresie poprawności wypłat i zwrotów jak i wykazywania danych na raportach rozliczeniowych ZUS. Kolejne szkolenie w tym cyklu będzie koncentrowało się na przedstawieniu skutecznych rozwiązań problemów, które mogą pojawić się w codziennej pracy w obszarze obsługi świadczeń oraz przygotowywania dokumentacji rozliczeniowej dla składek ZUS...

17.02.2021

Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.54.2A oprogramowania WUP-Viator.

  W wersji 2.0.54.2A wprowadzono dodatkowe zmiany m.in. w obszarze wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz w zakresie pobierania danych z ZUS.
  02.02.2021

  Informujemy, że na serwerze produkcyjnym została zainstalowana wersja 2.0.54.2 oprogramowania WUP-Viator.

   W wersji 2.0.54.2 wprowadzono zmiany m.in. w obszarze wniosków w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
   01.02.2021
   W związku z wejściem w życie 01.02.2021r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (roboczo Tarcza antykryzysowa nr 7) trafiło do Państwa wraz z wersją Oprogramowania SyriuszStd nowe narzędzie aplikacji WK „Dotacja na pokrycie kosztów bieżącej działalności gospodarczej udzielanej na podstawie rozporządzenia”. W najbliższym czasie przeprowadzimy cykl szkoleń zdalnych z tego zakresu....
   01.02.2021
   Proponujemy Państwu kontynuację świadczonych przez Sygnity S.A. usług dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej w postaci nadzoru autorskiego oraz usługi SaaS oraz jednocześnie pragniemy zaprezentować specjalną ofertę usługi OtwartyUrzad.pl
   01.02.2021

   Nadzór autorski obejmuje:

   • Udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z systemu infoKadra dla określonej w umowie wdrożenia liczby nazwanych użytkowników,
   • Umożliwienie korzystania z nowych wersji infoKadry (w tym do nowych definicji / wzorców wskaźników) powstałych z inicjatywy autora lub na skutek zgłoszeń Użytkowników,
   • Zapewnienie dostępu do aktualnej dla danej wersji infoKadry dokumentacji użytkownika,
   • Umożliwienie korzystania Użytkownikom z...

   Strony