Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych realizuje projekt PO WER pn.:

"Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego".

W ramach ww. projektu powstał nowy, ulepszony formularz oceny zasobów pomocy społecznej, który umożliwia przygotowanie wizualizacji danych i wskaźników w postaci wykresów, map lub tabel oraz opracowanie analiz, raportów w formie PDF przy użyciu platformy analityczno-raportowej Oracle Business Intelligence (Oracle BI).

We współpracy z firmą Sygnity zostały zaplanowane cztery konsultacje grupowe, na które zapraszam przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, tj. osoby, które posiadają imienne licencje do Oracle BI.

W związku z tym zapraszamy na ww. konsultacje. W załącznikach znajdują się informacje szczegółowe m.in. dotyczące miejsca, możliwych terminów oraz zakresu tematycznego konsultacji.

Uprzejmie informuję, że wypełnione formularze zgłoszeń na konsultacje (załączniki):

  • Formularz_zgłoszenia_na_konsultacje_grupowe_OZPS.doc
  • oraz
  • Formularz zgłoszeniowy dotyczący specjalnych potrzeb uczestnika (dla projektu PO WER).doc
należy przesłać do dnia 31.03.2019r. na adres:

email: bfilip@sygnity.pl, (Bernadeta Filip nr tel. 504 142 250) lub faxem: /12/ 352 33 01.
Oryginały zgłoszeń należy przesłać na adres:
Sygnity S.A. - Oddział w Zabrzu
ul. Wolności 273
41-800 Zabrze

O przyporządkowaniu osób do wybranego terminu konsultacji będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania miejsc w danym terminie wykonawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania Urzędowi/Jednostce innego terminu przeprowadzenia konsultacji grupowych.

Szczegółowych informacji dotyczących konsultacji, zasad rekrutacji, planu realizacji konsultacji udziela pracownik firmy Sygnity p. Bernadeta Filip.