Cyfryzacja i Archiwizacja

Cyfryzacja i Archiwizacja to aplikacja służąca do zarządzania dokumentacją archiwalną przechowywaną przez urząd, wspiera obsługę archiwów zakładowych w ramach urzędów pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Jest zintegrowana z systemem dziedzinowym SyriuszStd dzięki czemu rejestracja akt odbywa się automatycznie. Pośrednio aplikacja współpracuje też z portalem praca.gov.pl, który to stanowi bazę wniosków składanych przez klientów rynku pracy w formie elektronicznej, a które to wnioski mogą być importowane do systemu SyriuszStd.

Subscribe to RSS - Cyfryzacja i Archwizacja