CiA - wersja 2.0.54.0

Szanowni Państwo,

W wersji 2.0.54.0. wprowadzono zmiany w zakresie obsługi i nadawania uprawnień do teczek oraz dokumentów.

CiA - wersja 2.0.53.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.53.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano możliwość wyszukiwania po danych identyfikacyjnych kontrahenta
 • Dodano numer FK w autonumerze teczki kontrahenta
 • Wprowadzono aktualizację teczki dla listy organizacji

CiA - wersja 2.0.50.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.50.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano datę wpływy do załącznika
 • Dodano informacje o danych statystycznych

CiA - wersja 2.0.49.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.49.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano możliwość grupowej zmiany osoby odbierającej na wnioskach o wypożyczenie akt;

 • Dodano formaty wyświetlania wielkości załączników;

 • Obsługa spraw archiwalnych w CiA.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w załączonym dokumencie.

CiA - wersja 2.0.47.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.47.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Zmiana nazwy załacznika na oknie dokumentu.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w załączonym dokumencie.

CiA - wersja 2.0.46.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.46.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano funkcjonalność odświeżania obszaru roboczego skanera;

 • Wprowadzono filtrowanie oraz sortowanie nazw atrybutów;

 • Dodano pasek postępu przy dodawaniu załączników;

 • Wprowadzono multiselekcję na liście teczek wypożyczonych;

 • Wprowadzono możliwość oznaczania stron na załącznikach;

CiA - wersja 2.0.45.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.45.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano mechanizm scalania teczek akt;

 • Dodano funkcjonalność zliczania liczby dokumentów dla teczek akt Klientów RP, Kontrahentów, Pracobiorców;

 • Udostępniono możliwość przypisywania atrybutów grupujących do kategorii, celem ułatwienia porządkowania i zarządzania dokumentami;

CiA - wersja 2.0.44.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.44.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano możliwość wprowadzanie osoby bezpośrednio na teczce;

 • Dodano możliwość tworzenia wielu teczek dla kontrahentów i pracobiorców;

 • Umożliwiono modyfikację załączonych dokumentów PDF w ramach dokumentu teczki;

 • Dodano parametr wyłączający konieczność potwierdzania tożsamości użytkownika hasłem;

CiA - wersja 2.0.43.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.43.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Rozbudowano sposób wyszukiwania dokumentów teczki;

 • Dodano podgląd danych podmiotu na oknie listy dokumentów;

 • Przebudowano proces masowego wczytywania teczek;

 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania innej osoby wydającej i odbierającej akta;

CiA - wersja 2.0.42.0

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zmianach wprowadzonych do oprogramowania Cyfryzacja i Archiwizacja w wersji 2.0.42.0.

Główne zmiany wprowadzone w tej wersji to:

 • Dodano możliwość podpowiedzi nazwy dokumentu;

 • Umożliwiono wysyłanie komunikatu dla potwierdzającego;

 • Zmieniono układ menu Administracja;

 • Dodano grupę parametrów "CiA" w ramach parametrów systemowych w Administracji Lokalnej;

Subscribe to RSS - Aktualizacje oprogramowania CiA