Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra 2.4.

W tym roku ponownie zapewniamy zaktualizowane i zgodne z systemem SyriuszStd wskaźniki dotyczące sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6 wraz z rozbudowanym zestawem filtrów i danych detalicznych.

Ponadto, wciąż realizujemy zmiany wynikające z aktualnych potrzeb naszych Użytkowników:

  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Pyrzyce dodano nowy wskaźnik Zarejestrowane oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza wszystkie wskaźniki dotyczące szkoleń zostały rozszerzone o filtry Temat kursu i Obszar szkolenia.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Pyrzyce do wskaźnika Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na zawody dodano nowy filtr Umiejętność pozwalający na dokładniejszą analizę osób pod kątem kwalifikacji.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Namysłów do wskaźnika Osoby biorące udział w programie dodano nowy filtr Wsparcia udzielone osobie.
  • Do wskaźników Bezrobotni według stanu w końcu okresu i Osoby niepełnosprawne w końcu okresu dodano nowy filtr Gospodarstwo rolne z wartościami brak, poniżej 2 ha, powyżej 2 ha.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Sejny dane detaliczne wskaźnika Liczba zgłoszonych ofert pracy zostały rozszerzone o kolumnę Zmianowość.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Olkusz ponownie zaprojektowano mechanizm administrowania powiązaniami ról i wskaźników.
  • W związku ze zgłoszeniem z PUP Sejny dodano możliwość wysyłania maili z subskrypcją wskaźnika na żądanie bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Dodatkowo, aby usprawnić pracę z aplikacją, dane detaliczne zostały udostępnione już na poziome tworzenia wskaźnika na podstawie wzorca.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące aktualizacji do wersji 2.4 zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników posiadających aktualny nadzór autorski.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.


Z poważaniem,
Zespół infoKadra