Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy pakiet 1.0.4 oprogramowania infoKadra, w którym poza zmianami usprawniającymi oraz poprawą zgłoszonych błędów wprowadziliśmy optymalizację procesu zasilania aplikacji infoKadra, a także nowe wzorce wskaźników efektywności oraz danych statystycznych.

Nowe wskaźniki efektywności:

  • Efektywność szkoleń - efektywność zatrudnieniowa (tj. wskaźnik ponownego zatrudnienia). Wskaźnik prezentuje stosunek liczby osób, które po zakończeniu udziału w 2011 roku w określonej formie aktywizacji uzyskały w okresie do 3 miesięcy zatrudnienie, tj. wyrejestrowały się z PUP lub jeżeli w okresie do 3 miesięcy od czasu zakończenia udziału w programach nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, do liczby osób, które w 2011 roku zakończyły udział w danej formie aktywizacji.
  • Efektywność szkoleń (uwzględnione niestawiennictwo) - efektywność szkoleń zgodnie z powyższą definicją z uwzględnieniem wyrejestrowań za niestawiennictwo
  • Nieskuteczne aktywizacja z zastosowaniem szkoleń - wskaźnik przedstawia procentowy udział liczby osób bezrobotnych, które nie podjęły pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia w stosunku do liczby osób bezrobotnych rozpoczynających kursy zakończone w danym okresie

Nowe wskaźniki danych statystycznych:

  • Wnioski o udzielenie usług - wskaźnik umożliwia analizę danych dotyczących złożonych wniosków o udzielenie usług rynku pracy ze względu na rodzaj wnioskowanej usługi, osobę wnioskującą, status realizacji wniosku oraz pracownika przyjmującego i realizującego wniosek.
  • Wizyty planowane - wskaźnik prezentuje wszystkie wizyty, dla których nie wypełniono daty faktycznej wizyty. Wskaźnik dedykowany dla badania okresów czasu przyszłych czyli takich, dla których data planowania jest większa od daty bieżącej.
  • Rodzaje wypłat - w miejsce dotychczasowego wskaźnika wprowadziliśmy dwa wskaźniki pozwalające na analizowanie danych grupowanych ze względu na datę rozpoczęcia okresu rozliczeniowego oraz ze względu na faktyczną datę wypłaty.

Dodatkowo, w wersji 1.0.4 oprogramowania infoKadra udostępniliśmy prototyp zapowiadanej wcześniej funkcjonalności prezentowania danych statystycznych na mapach z podziałem terytorialnym. Planujemy rozwinięcie tej funkcjonalności, ale już dzisiaj zachęcamy do przesyłania Państwa uwag.
Jednocześnie chcemy Państwa zaprosić do instalacji pakietu - proponujemy zdalną instalację aktualizacji w Państwa środowisku. W tym celu prosimy o e-mail na adres serwisu oprogramowania: serwis.infokadra@sygnity.pl wraz informacją o systemie operacyjnym, na którym zainstalowana jest aplikacja aktualnej wersji oprogramowania infoKadra oraz osobie kontaktowej w sprawach technicznych w celu umówienia terminu i ustalenia szczegółów instalacji.

W razie pytań prosimy o kontakt na wskazany adres e-mail.
Z poważaniem,
Zespół infoKadra