Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.7. Oprócz nowych wskaźników odwołujących się do kluczowych sprawozdań w systemie SyriuszStd, zrealizowaliśmy również wiele zmian wynikających z aktualnych potrzeba naszych najbardziej aktywnych użytkowników.

Nowe wskaźniki oraz zmiany we wskaźnikach już istniejących:

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, dodany został nowy wskaźnik Wnioski prezentujący wszystkie złożone wnioski w wybranym okresie czasu przez Kontrahentów.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP dla Powiatu Nowosądeckiego, dodany został nowy wskaźnik Umowy prezentujący wszystkie podpisane umowy w wybranym okresie czasu przez Kontrahentów.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Ostrzeszów, dodany został nowy wskaźnik Sytuacja absolwentów szkół ułatwiający wypełnienie corocznego raportu odnośnie sytuacji absolwentów szkół.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Krotoszyn dla wskaźnika Osoby wyłączone

z ewidencji bezrobotnych w okresie dodane zostały dwa filtry Status osoby (wszystkie) oraz Status osoby (dowolny) prezentujące informacje o statusach osób według art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Statusy przeliczane są na moment wyrejestrowania.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Żary dla wskaźnika Okresy zaliczane zakończone

w okresie dodano nowy filtr Zakład pracy - aktualna nazwa oraz w danych detalicznych nowe kolumny Zakład pracy i Zakład pracy - dawna nazwa.

 • W związku z zgłoszeniem z PUP Zabrze dla wskaźnikaWydatki Funduszu Pracy dodany został nowy filtr Jednostka gospodarcza.

Usprawnienia i rozwój interfejsu:

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Staszów dodana została możliwość przypisywania istniejących przedziałów wieku do wzorców wskaźników posiadających wskaźniki, w których znajdują się wybrane wartości filtrów. Wcześniej taka funkcjonalność nie była możliwa.

 • Do modułu Wyszukiwarka osób dodane zostało nowe kryterium umożliwiająca wyszukiwanie osób po wieku .

 • Do modułu Wyszukiwarka ofert pracy oraz Wyszukiwarka osób dodane zostało nowe kryterium umożliwiająca wyszukiwanie ofert pracy/osób po miejscowości.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Goleniów do modułu Wyszukiwarka ofert pracy dodane zostało nowe kryterium umożliwiająca wyszukiwanie ofert pracy po Ofercie zgłaszanej w celu uzyskania informacji od starosty.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Mińsk Mazowiecki dodana została nowa funkcjonalność umożliwiająca eksport mapy wybranego wskaźnika bez tła z poziomu panelu Mapa.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące aktualizacji do wersji 2.7 zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.

Z poważaniem,
Zespół infoKadra