Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.3. Oprócz nowych wskaźników odwołujących się do kluczowych sprawozdań w systemie SyriuszStd, zrealizowaliśmy również wiele zmian wynikających z aktualnych potrzeba naszych najbardziej aktywnych użytkowników.

 • Dodano nową kategorię wskaźników odwołujących się do sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1, zawierającą wskaźniki powiązane z kolejnymi kolumnami, pozwalające na kompleksową analizę osób oraz wydatków.

 • Dodatkowo przedstawiono propozycje wskaźników Efektywności kosztowej i zatrudnieniowej oparte na algorytmach sprawozdania MPiPS-02 Załącznik 1.

 • W ramach Gwarancji dla Młodzieży dodano wskaźniki odwołujące się do kolejnych kolumn sprawozdania:

  • Osoby, które ukończyły udział w formie wsparcia (kolumna 5),

  • Osoby niebędące w rejestrze do 3 miesięcy od zakończenia formy wsparcia (kolumna 7).

 • W związku ze zgłoszeniami z PUP Zabrze i PUP Piotrków Trybunalski dodano nową kategorię wskaźnikówUdział osób w programach ze standardowym zestawem filtrów rozbudowanym między innymi omożliwość analizy pod kątem profilu (na dzień rozpoczęcia udziału w programie), doradcy klienta, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy:

  • Osoby, które rozpoczęły udział w programach ,

  • Osoby, które zakończyły udział w programach (z dodatkową możliwością analizy zagadnień związanych z przerywaniem udziału w programach),

  • Osoby, które biorą udział w programach (na dzień dzisiejszy, z dodatkową możliwością analizy wyszukiwania kontynuacji udziału po zakończeniu lub przerwaniu).

Zmiany zostały wprowadzone również w już istniejących wskaźnikach.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Piotrków Trybunalski do wskaźników poddających analizie stan bezrobotnych w końcu okresu dodano filtr Udział w programie.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Pyrzyce do wskaźnika Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na ulice dodano filtr Miejscowość.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Proszowice do wskaźników poddających analizie stan bezrobotnych w końcu okresu dodano filtry dotyczące liczby dzieci bezrobotnego (do lat 6 i do lat 18).

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Zabrze do wskaźników poddających analizie stan bezrobotnych w końcu okresu dodano filtry związane z ostatnim okresem zaliczanym osoby oraz ostatnią formą zwolnienia.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Szczecin do wskaźnika Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na zawody dodano nowy filtr Język obcy jako kolejne usprawnienie wyszukiwania osób pod oferty pracy.

 • Do wskaźnika Udział w stażu w związku ze zgłoszeniem z PUP Zabrze dodano do danych detalicznych kolumnęStanowisko a w związku ze zgłoszeniem z PUP Wodzisław Śląski dodano filtr Pracownik wydający skierowanie.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Pyrzyce do wskaźników Skierowania i Skierowania niewykorzystane dodano filtr Kod programu.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące aktualizacji do wersji 2.3 zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.


Z poważaniem,
Zespół infoKadra