Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2. Najnowsza wersja wprowadza szereg kluczowych zmian o charakterze globalnym. Każdy z wzorców wskaźnika posiada definicję i dokładny opis powiązania z systemem SyriuszStd. Główne zmiany w aplikacji to:

 • Komponenty pozwalające na personalizację przedziałów wieku – możliwość tworzenia własnych przedziałów lub rozszerzania już istniejących i przypisywanie ich do wybranych wzorców wskaźników.
 • Znacząca poprawa czytelności filtrów po eksporcie do plików graficznych i PDF.
 • Wzbogacenie eksportowanych filtrów wskaźnika o legendę.
 • Zmiany we wszystkich filtrach dotyczących poziomu oraz typu wykształcenia pozwalające na analizę maksymalnego poziomu wykształcenia osoby oraz wszystkich typów wykształcenia na dzień zdarzenia.
 • Dodanie do wskaźników umożliwiających dotychczas filtrowanie danych pod kątem gminy nowego filtra Powiat.
 • Zmiany we wszystkich filtrach dotyczących miejsca zamieszkania, gminy oraz powiatu pozwalające na analizę na dzień zdarzenia (z wyłączeniem wskaźników odwołujących się do sprawozdań, które analogicznie do systemu SyriuszStd pozwalają na analizę względem stanu bieżącego).
 • Wprowadzenie filtra Doradca klienta do kluczowych wskaźników z grup: Bezrobotni, Indywidualne plany działania, Wizyty.
 • Możliwość wysłania przez moduł zasilający maili z informacją o błędach w działaniu.

Jednocześnie wprowadzony został szereg nowych wskaźników.

 • Profilowanie – wskaźnik pozwalający na analizę osób pod kątem profilu, pracownika wykonującego badanie, daty wykonania ostatniego badania, czasu jaki upłynął od ostatniego kontaktu oraz doradcy klienta.
 • Stopa bezrobocia – wskaźnik prezentujący w atrakcyjnej formie informacje o stopie bezrobocia oraz liczbie bezrobotnych udostępniane na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Objęcie poradnictwem zawodowym – wskaźnik kierowany szczególnie do doradców zawodowych, pozwalający na wyszukiwanie osób, którym nie udzielono od momentu ostatniej rejestracji Indywidualnej porady zawodowej, Grupowej porady zawodowej, Indywidualnej informacji zawodowej lub Grupowej informacji zawodowej. Wskaźnik pozwala również na filtrowanie pod kątem doradcy klienta.
 • Koszt zatrudnienia subsydiowanego – wskaźnik odwołujący się do wskaźnika efektywności D1 w systemie SyriuszStd i pozwalający na analizę stosunku całkowitego kosztu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do liczby osób, które otrzymały dotację i podjęły działalność gospodarczą w badanym okresie i kontynuowały ją przez 12 miesięcy.
 • Efektywność zajęć aktywizacyjnych w klubie pracy – wskaźnik pozwalający na analizę stosunku liczby osób uczestniczących w zajęciach aktywizacyjnych w badanym okresie, które podjęły pracę w ciągu 3 miesięcy od zakończenia zajęć aktywizacyjnych do całkowitej liczby osób korzystających z zajęć aktywizacyjnych w badanym okresie.
 • Średni czas obsadzenia wolnego miejsca pracy – wskaźnik odwołujący się do wskaźnika efektywności P1 w systemie SyriuszStd.
 • Struktura podejmowanych działań (dotacje) – wskaźnik odwołujący się do wskaźnika efektywności D4 w systemie SyriuszStd i powalający na analizę stosunku liczby osób, które otrzymały dotację i rozpoczęły działalność gospodarczą w badanym okresie do liczby zrealizowanych wsparć ze wszystkich rodzajów form aktywnej pomocy.
 • Liczba osób, które skorzystały z porady grupowej – wskaźnik odwołujący się do sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 4 Dział 1 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.
 • Liczba osób w ramach grupowej informacji zawodowej – wskaźnik odwołujący się do sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 4 Dział 1 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa.

Ponadto zaprojektowaliśmy rozszerzenie modułu zasilającego umożliwiające archiwizację części danych wykorzystywanych we wskaźnikach odwołujących się bezpośrednio do sprawozdań w systemie SyriuszStd. W oparciu o ten mechanizm możliwe staje się przeliczanie wskaźników nie tylko na dzień ostatniego zasilenia, ale również na dzień obliczenia sprawozdania w systemie SyriuszStd.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - proponujemy zdalną migrację w Państwa środowisku. W tym celu prosimy o e-mail na adres serwisu oprogramowania: serwis.infokadra@sygnity.pl wraz z informacją o systemie operacyjnym, na którym zainstalowana jest
aplikacja oraz osobie do kontaktu w sprawach technicznych w celu umówienia terminu i ustalenia szczegółów instalacji.

Zachęcamy również do zgłaszania propozycji rozwoju aplikacji oraz poprawek usprawniających.

W razie pytań prosimy o kontakt na wskazany adres e-mail.
Z poważaniem,
Zespół infoKadra